Izraelscy uczeni odkryli ukrytą w Biblii informację, mówiącą że "atomowa zagłada" Izraela dokona się ze Wzgórz Pisgah  -  Może jest jednak inaczej?  /  Niżej moje tłumaczenie oczytu  PiSgah   >>>   Pisgah   =   פסגה   ///   PiS gah   =   PiS ג'אה   =   PiS /  WSiWS   =    PiS  /  Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości   <<<  Ciekawe nieprawda? >> Tłumacz Google