wtorek, 19 kwietnia 2016

Waltz: Spalono kukłę Żyda (Niezwykłego Żyda / red.)

Gronkiewicz - Waltz:  "Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda"   -   Uściślijmy,  ... "we Wrocławiu spalono kukłę Żyda" George'a Sorosa.   -   To ten Pan pierwszy od lewej obok   "Złotej Rybki"   Prezydenta Komorowskiego.

wPolityce.pl:  Trudno uwierzyć, że może być milcząca zgoda na takie zachowania. Cała klasa polityczna powinna wyrazić głośny, a nie milczący sprzeciw   —  mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas swojego przemówienia w trakcie obchodów 73. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Gronkiewicz-Waltz wspominała przy tym postać Władysława Bartoszewskiego:
Jeszcze w ubiegłym roku był z nami i tutaj, w tym miejscu mówił, że istnieją wartości ponadczasowe, które wywodzą się z przykazań danych Mojżeszowi. (…) To te wartości dotyczące godności i życia człowieka. Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda, a kilka dni temu w ślad za milczącą postawą polityków, odprawiono  mszę, w której szkalowano Polaków i Polki o odmiennych poglądach, a niektórym narodowościom odbierano prawo istnienia  - ubolewała.  — donosi wPolityce.pl
Gronkiewicz - Waltz:   "Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda"   -   Uściślijmy,  ... "we Wrocławiu spalono kukłę Żyda" George'a Sorosa.   -   To ten Pan pierwszy od lewej obok   "Złotej Rybki"   Prezydenta Komorowskiego.
 
 
Waltz: Spalono kukłę Żyda (Niezwykłego Żyda / red.)
  <>
image
 
Niedawno opublikowano listę warszawskich nieruchomości, wobec których toczą się sprawy reprywatyzacyjne. To aż 1980 adresów, które zostały odebrane właścicielom zaraz po wojnie zgodnie z dekretem Bieruta.
 
Problem polega na tym, że spadkobiercy właścicieli przedwojennych nieruchomości zgłaszają się teraz po budynki „z wkładką ludzką”. Przejmują je wraz z lokatorami. >> http://natemat.pl/164055,dzika-reprywatyzacja-co-to-oznacza-i-jak-z-nia-walczyc
 
16 lipca 1960 roku, w Waszyngtonie, zawarto   UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI i RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLIOTEJ LUDOWEJ DOTYCZĄCY ROSZCZWEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
Rządy USA i Polski zgodziły się, za wypłaconą przez Polskę kwotę 40 milionów dolarów, uregulować roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych będące wynikiem "nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia" po II Wojnie Światowej  -  Polska zgodziła się z tego tytułu wypłacić 40 mln. dolarów w rocznych ratach po 2 mln. dolarów przez 20 lat począwszy od stycznia 1961 roku.
 
Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych została "rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą  podziału zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych."
 
W Art. IV UKŁADU napisano:
 
"Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu polskiego, o których mowa a artykuje I niniejszego układu. (Treść Układu w YouTube > https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg, i wyżej) W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych." 
 
-  Jak się okazuje Rząd Stanów Zjednoczonych od roku 2003, aż po dzień dzisiejszy łamie postanowienia Art. IV Układu, a Rząd Polski nie wypełnia obowiązku wynikającego z jego postanowień.
 
W Art. V Układu napisano:
 
B. W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem praw za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych niniejszym układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii takich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia, oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.
 
C.Odnośni3e każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie,  / ... / . W przypadku gdy roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisane przez wnoszącego roszczenie."  -  W punkcie (D) uzgodniono, że rządy będą sobie udzielać informacji na temat powyższego.
 
Artykuł V jasno wskazuje, że musiała powstać oddzielna dokumentacja (teczka) każdej nieruchomości, której dotyczył Układ z 16 lipca 1960 roku, teczki powinny znajdować się w Warszawie, i zapewne znajdują się w Stanach Zjednoczonych o czym świadczy spis wniosków o odszkodowanie znajdujący się w archiwach USA. >>>    https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/claimants-poland-1960-1966.pdf     
 
Wydaje się rzeczą naturalną, że każde współczesne postępowanie odszkodowawcze, lub reprywatyzacyjne, powinno być "konsultowane" z istniejącymi archiwami, aby uniknąć, a zapewne też uniemożliwić wypłatę odszkodowań, lub zwrot już zrekompensowanej nieruchomości osobom nieuprawnionym.
 
Wydaje się wysoce prawdopodobne, że znajdujące się w polskich archiwach dokumenty mogą być, lub są wykorzystywane po raz drugi przez osoby mające dostęp do archiwów, i chcące wyłudzić nienależne odszkodowanie, lub zwrot nieruchomości, pod płaszczykiem wykupienia praw do roszczeń. - Możliwe, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku nieruchomości rodziny Glass'ów z Warszawy.
 
Aby zapobiec nielegalnemu przejmowaniu kamienic należałoby jak najszybciej zlokalizować w Polsce lokalizację przechowywania dokumentów za które wypłacono odszkodowania, ewentualnie posiłkować się archiwami znajdującymi się w USA.   >>>    https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html     >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland
      
  image
   
03.09.2015 / Gazeta.pl:  "Reprywatyzacja. Mieszkańcy nie dopuścili do zwrotu kamienicy z roszczeniami:  Rodzina Glassów, zamożnych przemysłowców, przed wojną miała też kamienice przy Hożej, w Al. Jerozolimskich, Mokotowskiej. Wszystkie straciła dekretem Bieruta, który w 1945 r. pozwolił przejąć grunty na terenie całego miasta. Glassowie próbowali walczyć o majątek. W 1948 r. kamienice ostatecznie przejęło państwo.
 
Rodzina Glassów do Polski już nigdy nie wróciła.
 
W latach 90. spadkobiercy zaczęli starania na nowo. - Postępowanie trwało 15 lat - mówi mecenas Jan Stachura reprezentujący posiadaczy roszczeń do Kredytowej 6 (rodzina Glassów je sprzedała).  / ... /  W 2011 r. adwokat wywalczył korzystną decyzję. Sprawa przeniosła się do miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami, który prowadzi reprywatyzację.
 
W styczniu 2015 r. Stachura wyszedł z kwitem o zwrocie Kredytowej 6.  >> http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18698636,reprywatyzacja-mieszkancy-nie-dopuscili-do-zwrotu-kamienicy.html
 
Pytanie, czy kamienica przy Kredytowej 5  znajdje się  na liście osób, i spraw rekompensacyjnych za kamienice,  za które Polska już zapłaciła odszkodowanie, ... liście amerykańskiej, lub innej,... a konkretnie w  którejś ze "Złotych teczek amerykańskich Żydów"   >>>  https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg
 
image
 

Okazuje się, że nazwiska Glass'ów znajdują się na liście osób, którym za zajęte kamienice wypłacono odszkodowania w USA. - Teraz wystarczy sprawdzić, czy Glasso'wie z listy, to "CI GLASS'OWIE" z Warszawy, ... i może się okazać, że setki kamienic w Warszawie ZOSTAŁO ZREPRYWATYZOWANYCH, lub reprywatyzuje siębezprawnie.
 
Jeśli za kamienicę już zapłacono odszkodowanie, to kamienica ta, np. z Kredytowej 6 w Warszawie,  jest  prawowitą własnością miasta Warszawy, i tak jak inne kamienice Żydów z list nie podlega powtórnej reprywatyzacji. >>
 
Każde nazwisko z listy wyżej (kliknij), i numer sprawy i obok, wskazują "teczkę", ... i nieruchomość, w stosunku do której wniesiono w USA wniosek o odszkodowanie.  -   W teczkach znajdują się  też informacje o sposobie załatwienia sprawy.   /  Udawano, że to nie miało miejsca.    -   Możliwe, że chodzi o nieruchomości, i budynki, z których z których usunięto, lub obecnie podstępnie, i nielegalnie, usuwa się mieszkańcow, ... a "zrekompensowane" przed laty budynki, bezprawnie oddaje się ich byłym właścicielom, lub ich spadkobiercom.   -  Umowy jak pokazana na YouTube zawarte zostały też z innymi, najważniejszymi państwami świata.  -  Obecnie środowiska żydowskie domagają się powtórnego zadośćuczynienia, i reprywatyzacji.  /KONIECZNIE ZOBACZ CAŁOŚĆ  >>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/02/istnieja-znalazem-teczki-zydow-warte.html
         
SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOM ZAGROŻONY JEST REPRYWATYZACJĄ!  
     
image

Źródło:   https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html   >> The Polish Claims Program commenced with the signing of a claims agreement on July 16, 1960 after negotiations with the People's Republic of Poland.  Under this agreement, Poland agreed to pay $40 million over the period of twenty years in full settlement of the claims of nationals of the United States    >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland
   
Więcej o Żydach w notce o warszawskich kamienicach >>   http://ziut.neon24.pl/post/130497,sensacja-to-jest-warte-wiecej-niz-legendarny-zloty-pociag  
 

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

KOMENTARZ do "E-mail otwarty do Prokuratora Ziobry"

W sprawie fałszerstwa wyborczego w przedterminowych Wyborach Prezydenta 2010 / Wyjaśnienie i uzasadnienie zawiadomienia.  - Odnosi się do dwóch wcześniejszych notek: 1. "Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Ziobry"  2."Komorowski "stracił dobrą okazję, aby siedzieć cicho"
 
 
Wszyscy zapewne pamiętamy ten moment: Wieczór powyborczy 4 lipca 2010 roku po przedterminowych Wyborach Prezydenta 2010 będących wynikiem tzw. "Katastrofy Smoleńskiej"  i tragicznej śmierci Prezydenta RP śp. profesora Lecha Kaczyńskiego  -  wybory wygrał Bronisław Komorowski.  /  Pytaniem jest: Czy aby na pewno?
 
Wszyscy wtedy byli pewni że tak, tak wskazywały pokazane wyniki "Exit Pools", które wskazywały na Bronisława Komorowskiego.  -  Różnica między kandydatami była wprawdzie niewielka   (51.1% - 48.9% = 2.2%).  - Bronisław Komorowski wygrał wybory prezydenckie "o włos", i nikt tego nie zakwestionował, ... bo nikt nie zakwestionował, że różnica 2.2% jest tak mała (bo nie jest), aby wynik Jarosława Kaczyńskiego mógł to odrobić.
 
I wszystko było by dobrze gdyby nie "drobny szczegół", który wydarzył się po ogłoszeniu wyniku wyborów.  - "Szczegółem" tym była relacja niezapomnianego, wtedy Marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego, który powiedział:  "Ja miałem o jedenastej przeciek. Kaczyński prowadzi 56 ..?.. 54.6%. - Ja myślę Boże, ... no katastrofa! Muszę wyjeżdżać chyba, na starość mnie czeka emigracja. - No na szczęście to się nie stało."
 
Znając ówczesne stanowisko, jakie zajmował ówczesny Marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, można się domyślać z prawdopodobieństwem 99.99%, że przeciek o którym mówił Stefan Niesiołowski pochodził prawie na pewno z Państwowej Komisji Wyborczej. -  I tu zaczyna się problem, bo 4 lipca 2010 r. PKW na swojej konferencji o godzinie 23:00 podała wynik cząstkowy, w którym PKW poinformowała, że  Kaczyński przegrywa i ma 49.39%.  
 
Wynik Kaczyńskiego z przecieku do jakiego dotarł Niesiołowski, i cząstkowy wynik Kaczyńskiego różnią się, ... choć nie powinny.  
 
Czyżby Niesiołowskiemu coś się pomyliło, i się przejęzyczył?  -   To jest możliwe, gdyby nie to, że istnieje oficjalny dowód na to, że podczas liczenia głosów po Wyborach Prezydenta 2010 doszło do "dziwnej, niespotykanej anomalii", którą przedstawiam niżej.
 
o 
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI Z FRAGMENTU LICZENIA GŁOSÓW POMIĘDZY:
od POCZĄTKUdo00:58
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI Z FRAGMENTU LICZENIA GŁOSÓW POMIĘDZY:
od 00:58doKOŃCA LICZENIA GŁOSÓW
KOŃCOWA RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI W WYBORACH PREZYDENTA 2010
2,64%
17.32%
6,02%
z liczby głosów ważnych 
12 963 547
z 51.50%  Ob.KW**
z liczby głosów ważnych 
3 889 474
z 48.50%
Ob.KW***
z liczby głosów ważnych 
16 853 021
z 100%
Ob.KW
 
2,64% to procentowa różnica w głosach pomiędzy kandydatami z cząstkowego wyniku wyborów podanego przez PKW o 1:10 / Wynik z godz. 00:58  >>   Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 05.07.2010 o godzinie 1.10   (51.32% - 48.68% =2.64%Przypomnijmy wcześniejszą różnicę z obrazka wyżej "Exit Pools"    (51.1% - 48.9% = 2.2%)  -  Procentowa różnica w głosach z "Exit Pools" jest bardzo podobna do procentowej różnicy w głosach z cząstkowego wyniku wyborów podanego przez PKW, wynik z godziny 00:58, ... i tak powinno być. 
 
Problem polega na tym, że są to różnice, które nam pokazano.  
Sprawdzając te wyniki można wyliczyć, że "druga różnica cząstkowa" 17.32% jest zaskakująco różna od  2,64%
 
Matematyka to trudny temat, napiszę więc to inaczej: Jest możliwe, że w dniu wyborów Bronisław Komorowski może wygrać MILION w Totolotka. -  Teoretycznie, bo praktycznie to jest raczej niemożliwe.  /  Można też napisać to inaczej:
 
Gdybyśmy wrzucili do worka czarny i biały groch, dokładnie go wymieszali, a następnie wysypali i podzielili "kupkę" na pół, nie jest możliwe, aby po jednej stronie znalazł się tylko czarny, a po drugiej tylko biały groch.  -  Choć teoretyczni jest to możliwe, ale tylko teoretycznie.
 
Nie jest możliwe, aby w jednej (prawie) połowie (51.50%)** Obwodowych Komisji Wyborczych liczba głosów ważnych wyniosła prawie 13 milionów, a w drugiej połowie (48.50%) OKW było ich tylko niecałe 4 miliony, ... i aby procentowa różnica w głosach między tymi częściami była tak różna.  
 
Uważam, że 4 lipca 2010 roku "PO-PÓŁ-NOCY" doszło do sfałszowania przedterminowych Wyborów Prezydenta 2010. 
 
Uprzejmie zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w Art. 248.4 Kodeksu Karnego / Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 
Art. 248.  Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum: >> 4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, >>  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.     ///      Link do notki   "Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Ziobry" >>  http://ziut.neon24.pl/post/131111,zawiadomienie-e-mail-otwarty-do-prokuratora-ziobry
 
WYNIK KOŃCOWY WYBORÓW PREZYDENTA 2010
 
image
 
 
Wielu z nas zastanawia się co jest motorem napędowym "Targowicy", i  "wojny polsko-polskiej", której efektem są min. (pisane w Polsce) tzw. Rezolucje Parlamentu Europejskiego.  -  Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: Motorem napędowym współczesnej "Targowicy" jest próba zrealizowania ukrytych, historycznych, celów politycznych, ... dlatego, tacy panowie jak były już prezydent Izraela, urodzony w Polsce Szymon (Perski) Peres sugerowali obcięcie w polskich szkołach lekcji historii. -  A z historią, i polityką, jest jak z "kurą i jajkiem", ... nie wiadomo, co było pierwsze.  -  Polityka tworzy historię, znając historię, można się domyśleć jaka będzie polityka, i na odwrót.
 
Dlatego historię chce się nam wymazać z pamięci, tak jak usiłuje się to robić z prawdą o historii tzw. "Katastrofy Smoleńskiej"  -   Prawdę o Smoleńsku chce się ją ukryć, aby ukryć po to, aby ukryć to, jaka wobec nas Polaków, prowadzona jest polityka.  -  Taki jest interes "Targowiczan", i tak oni rozumieją politykę . -  Mylą się jednak, bo abyśmy zapomnieli o Smoleńsku, Oni musieli by zapomnieć o prowadzeniu polityki, jaką prowadzą.  -  Mamy tu typowy konflikt interesów, stąd "Targowica", ... i stąd "wojna polsko polska", której prawdziwym celem jest właśnie niedopuszczenie, aby prawda o Smoleńsku, i nielegalnym przejęciu władzy prezydenckiej jaka się po tamtym wydarzeniu dokonała, aby kiedykolwiek prawda ta stała się "prawdą oficjalną". 
 
Są dowody na to, że w wyniku zamachu w Smoleńsku doszło w Polsce do nielegalnego przejęcia władzy prezydenckiej w kadencji 2010-2015, będącego wynikiem sfałszowania Wyborów Prezydenta 2010. - I właśnie to, chęć ukrycia tego faktu, tak samo jak wysiłki przerobienia zamachu w Smoleńsku na katastrofę, są motorem napędowym "Targowicy", i wojny polsko-polskiej".
 
Tutaj przywołam opinię Pani Wasserman, córki ministra Wassermana, który zginął w Smoleńsku, która stwierdziła, że prawdy jak zginęli w Smoleńsku nie dowiemy się nigdy. -  Dlatego, zamiast stukać w dno butelki, starając się zbadać co jest w środku, powinniśmy po prostu otworzyć butelkę, ... i rozlać zawartość. -  Zawartością tej butelki jest prawda o tym, kto, kiedy, i jak doprowadził do sfałszowania przedterminowych Wyborów Prezydenta 2010, będącej następstwem tzw. "Katastrofy Smoleńskiej".
 
Myślę, że tylko dokładne zbadanie historii tego fałszerstwa, i PO-wikłań z tym związanych, pozwoli nam spojrzeć na sprawę Smoleńska przez właściwy pryzmat, ... bo tylko właściwa ocena przyczyn i konsekwencji wynikłych z katastrofy, oraz jej oficjalne upublicznienie, może i zakończy "wojnę polsko - polską", i przepędzi "Targowiczan".  -  Tak długo, jak długo do tego nie dojdzie, tak długo będą oni walczyć o ukrycie prawdy, ... bo o to w tej wojnie chodzi. -  Reszta to tylko pochodne tej sprawy.
 

niedziela, 17 kwietnia 2016

Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Ziobry

Uprzejmie zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w Art. 248.4 Kodeksu Karnego / Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum   >>>  Art. 248.  Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:   >  4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosówpodlega karze pozbawienia wolności do lat 3.      /    Link do notki  >>  http://ziut.neon24.pl/post/131111,zawiadomienie-e-mail-otwarty-do-prokuratora-ziobry
 
Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Zbigniewa Ziobry
<>
Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Zbigniewa Ziobry
 
 
od:Józef Pisucki < ........>@gmail.com
do:biuro.podawcze@pg.gov.pl
 
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny i Ministrze Sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro!
 
Mając na względzie obowiązek określony w Art. 304 § 1. Kodeksu Postępowania Karnego, uprzejmie zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w Art. 248.4  Kodeksu Karnego /  Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 
Swoje podejrzenie opieram na analizie wyników cząstkowych i  końcowego wyniku Wyborów Prezydenta 2010, ... oraz relacji ówczesnego Marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego o  przecieku wyniku cząstkowego z godziny 11-stej, które odbiega od wyniku cząstkowego z tej samej godziny podanego przez PKW
 
 
Ponadto analiza oficjalnego wyniku cząstkowego z godziny 00:58 podanego przez PKW, w porwnaniu z wynikiem końcowym Wyborach Prezydenta 2010 , oraz wynikiem cząstkowym pośrednim wskazuje na "dosypanie" głosów jednemu z kandydatów po godzinie 00:58 w nocy po wyborach Prezydenta 2010.
 
W dalszej części maila do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro przedstawiłem wyliczenia i tabele zawarte w w notce pt. "Komorowski "stracił dobrą okazję, aby siedzieć cicho" ,  DO KTÓREJ LINK PODAJĘ   >>  http://ziut.neon24.pl/post/131033,komorowski-stracil-dobra-okazje-aby-siedziec-cicho
 
Rozumiem, że zawiadomienie posiada braki proceduralno formalne, nie zmienia to faktu, że wszczęto oficjalną procedurę, do której Pan Minister Ziobro powinien się odnieść, ... jeśli nie chce łamać prawa oczywiście.
<>
 
Należy dodać, że zgadzam się z prezydentem Bronisławem Komorowskim, który miał stwierdzić że "ekipa władzy brnie coraz głębiej w / ... / kryzys." ,  ... który tak naprawdę zaczął się zanim Bronisław Komorowski został prezydentem. -  Dlatego właśnie postanowiłem spróbować "oficjalnych kroków", bo uważam, że wyjaśnienie sprawy Wyborów Prezydenta 2010  może pomóc rozwiązać trwający w Polsce tzw. "kryzys konstytucyjny"
 
Drugim powodem jest obawa, że PiS robi to, a właściwie nie chce temu zapobiec.   -   Ponadto do tego rodzaju kroków skłoniła mnie, trwająca ponad 2 miesiące,  mailowa wymiana korespondencji z szefem Ruchu Kontroli Wyborów Panem Józefem Orłem, któremu przedstawiłem swoje wyliczenia i opinie na temat moich wyliczeń.  -  Ostatni etap tej rozmowy pozwolę sobie przedstawić i zacytować, ... robię to, bo sprawa dotyczy sprawy chyba bardzo ważnej.
 
Oto część mojej korespondencji z Panem Józefem Orłem z Ruchu Kontroli Wyborów z dnia 21 - 24.01.2016 r.
 
Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Zbigniewa Ziobry
<>
Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Zbigniewa Ziobry
<>
Zawiadomienie: E-mail otwarty do Prokuratora Zbigniewa Ziobry
 
 
Ja do Józef Orzeł 21.01.2016:  Mam rozumiem, że o te wyliczenia z Wyborów Prezydenta 2010 też mnie Pan prosił, żeby mnie czymś zająć?
 
Ja do Józef Orzeł 24.01.2016:   Re: "Mam rozumiem, że o te wyliczenia z Wyborów Prezydenta 2010 też mnie Pan prosił, żeby mnie czymś zająć?"  - Nie odpowiedział Pan, więc sobie odpowiem sam.
 
Albo Pan nic nie zrobił, w co nie wierzę, bo wydaje mi się, że w końcu Pan zrozumiał, co przedstawia sobą to wyliczenie, jakie mogą być konsekwencje oficjalnego uznania moich wyliczeń za "FAKT",  ...  albo nie chce Pan powiedzieć jak, kiedy, i przez kogo, ten "FAKT" zostanie wykorzystany. 
 
Zacytuję Panu fragment książki  PARADOKSY HISTORII Uszkujnika o Rosji 1917 roku>>>  https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf    >>>  "Mało znaczący sam w sobie 'bunt chlebowy', który mógł być łatwo zlokalizowany ponieważ niczego groźnego początkowo nie stanowił, przekształcił się w olbrzymią eksplozję.  -   Nikt nigdy nie przypuszczał w owych odległych czasach, że 'dzika, opuszczona, biedna i despotyczna Rosja'  była 'kamieniem węgielnym' na którym opierał się pokój, i pomyślność wszystkich narodów naszej małej kuli ziemskiej".
 
-Tak Uszkujnik pisał o roli Rosji przed rewolucją 1917 roku.   -    Mamy rok 2016 - 100 lat później. -    Ciekaw jestem jaki efekt międzynarodowy miałoby oficjalne oskarżenie poprzednich rządów Polski o fałszerstwa wyborcze?  -  Jak Pan myśli?  J (:
 
<>
 
Józef Orzeł do mnie 24.01.2016:  dalej Pan nic nie rozumie, to są Pańskie czyli amatorskie wyliczenia.   Nie stanowią żadnego dowodu, ani naukowego ani sądowego ani politycznego. Wskazują natomiast drogę dowodową. Ale tu potrzebny jest podmiot polityczny lub tylko prawny, który by chciał podzielić i przyjąć Pańskie rozumowanie i pójść z nim dalej.  na razie  taki podmiot nie jest gotowy do tego zadania.    Może niedługo się zdecyduje, a może nie j
 
Ja do Józef Orzeł 24.01.2016:  Re: "Ale tu potrzebny jest podmiot polityczny lub tylko prawny, który by chciał podzielić i przejąc Pańskie rozumowanie i pójść z nim dalej. na razie  taki podmiot nie jest gotowy do tego zadania. Może niedługo się zdecyduje, a może nie."

-  I takiej odpowiedzi od Pana oczekiwałem, .. i za nią dziękuję.   /   "Wykonał Pan zadanie", i nadzieję którą w Panu pokładałem.  -  
Jeśli chodzi o moje "amatorskie wyliczenia", które jakoby "Nie stanowią żadnego dowodu, ani naukowego ani sądowego ani politycznego.", to jestem odmiennego zdania.  -   Wiedza ma wpływ na decyzje, decyzje każdego "podmiotu" którego dotyczy.  -  Myślę, że bez względu na to czy nasz "podmiot" skorzysta z wyliczeń, przez fakt że moje wyliczenia są ogólnodostępne, same przez się wpływają na rzeczywistość która się dzieje. -  Pytaniem aby jest to, ... jak bardzo?   -    A swoją drogą, mam coraz większe odczucie, jakbym wykonał swoją misję.  Pozdrawiam  /  J (:
 
Józef Orzeł do mnie 24.01.2016:   jak bardzo?  za mało, żeby PIS się ruszył. Jak na wysiłek jednostki - bardzo dużo, ... i za to dziękuję  j  
 
 <> 
W następnej notce postaram się zamieścić swój komentarz do powyższej sprawy  
 
* Zainteresowanych, jeśli na podstawie przedstawionych faktów podejrzewają, że w trakcie Wyborów Prezydenta 2010 doszło do fałszerstwa wyborczego,  proszę o zgłaszanie tego podejrzenia  Ministrowi Sprawiedliwości  /  Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze na email >>>  biuro.podawcze@pg.gov.pl
 
 
 
 

piątek, 15 kwietnia 2016

Czyżby Prezydent Duda cierpiał na, ... "kurzą ślepotę"?

Co z posłami PO, PSL, Nowoczesna, i KUKIZ'15, ... którzy przez wyciągnięcie kart z urządzenia do głosowania zafałszowali wynik głosowania odnośnie liczby osób, które były na sali Sejmu, a WSTRZYMAŁY SIĘ od głosowania?  -  Mam nadzieję że podpadną pod przepis:  JEST CZŁOWIEK, TO i PARAGRAF SIĘ ZNAJDZIE. (:

 
Czyżby Prezydent Duda (albo my), .. cierpiał na ślepotę?
Czyżby Prezydent Duda (albo my), .. cierpiał na ślepotę?
 
TVN24.pl 15 kwietnia 2016, 17:20  /  Prezydent Andrzej Duda w czwartek wieczorem poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o wyjaśnienia w sprawie głosowania nad wyborem sędziego.  - "Fakty" TVN dotarły do treści pisemnej prośby przekazanej marszałkowi. Oto ona:
 
"W związku z informacjami o nieprawidłowościach w trakcie dzisiejszego głosowania w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na wagę tego głosowania, zwracam się do Pana Marszałka o przedstawienie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.W szczególności proszę o wyjaśnienie:
 
1) czy oddanie głosu przez Panią poseł Małgorzatę Zwiercan za Pana posła Kornela Morawieckiego, pod jego nieobecność na sali obrad, było jedynym takim przypadkiem podczas przedmiotowego głosowania,
2) czy zaistniała sytuacja ma wpływ na ważność wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego tj. czy wybór został dokonany przez wymaganą prawem większość w obecności odpowiedniej liczby posłów.
 
Ponadto, proszę o informację, czy został do Pana Marszałka skierowany pisemny wniosek o reasumpcję głosowania, o którym mowa w art. 189 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz.32, z późn. zm)".
Pod pismem widnieje odręczny podpis prezydenta Andrzeja Dudy -  podaje TVN24.pl  /  Źródło TVN24.pl  >>  http://www.tvn24.pl/glosowanie-na-cztery-rece-prezydent-chce-wyjasnien-od-marszalka,635984,s.html
 
Czyżby Prezydent Duda (albo my), .. cierpiał na ślepotę?
 
Jak widzimy Marszałek Sejmu Kuchciński już odpowiedział na pytanie Prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie gkosowania w sprawie nowego sędziego trybunau Konstytucyjnego. / Treści odpowiedzi nie podano. /  Ponadto sprawę reguluje Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  ...  który mówi między innymi.
 
Rozdział 3 / GŁOSOWANIE Art. 190.Sejm uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia, jeżeli przepisy Konstytucji, ustaw albo Regulaminu Sejmu nie stanowią inaczej.  >> http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
 
Mnie,  zapytam pytanie na przykładzie Pawła Kukiza,  w pytaniu Prezydenta Dudy, nurtuje jednak coś innego:  Czyżby Pan Prezydent podjął, jak Paweł Kukiz, jakąś koalicję z tzw. "opozycją totalną"?   -  Bo jakiś sens pytań prezydenta musi być  -  Pan Prezydent przepisy zna, i ślepy chyba też nie jest, nie powinien przeoczyć. -  Na sali w chwili głosowania była większość wszystkich posłów. 
 
Jedyny błąd jaki wystąpił podczas glosowania to ten, że Regulamin Sejmu nie przewidział obstrukcji procedur Sejmu przez posłów "Kukiz'15 / opozycji totalnej" tak jak Konstytucja nie przewidziała obstrukcji Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów TK  -  i na tablicy sejmu w miejscu "WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU" zamiast wszystkich, którzy będąc na sali wstrzymali się od głosu  -  zamiast ich wszystkich  -  wyświetliła się liczba "6". 
 
Tak nie powinno być, ... to jest precedens, który trzeba będzie naprawić.
http://zonacezara.blogspot.com/2016/04/czyzby-prezydent-duda-cierpia-na-kurza.html
 
image
 

Dziennik.pl: PO złożyła w piątek dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z czwartkowym głosowaniem "na dwie ręce"przy wyborze sędziego TK - poinformowali w Poznaniu liderzy Platformy. Według PO, przestępstwo popełniło dwoje b. posłów Kukiz'15 oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

PO wskazuje, że marszałek Sejmu jako funkcjonariusz publiczny "nie dopełnił ciążących na nim obowiązków poprzez niedopuszczenie złożenia wniosku o dokonanie reasumpcji (czwartkowego) głosowania".

Zdaniem autorów wniosku, w ten sposób Kuchciński działał na szkodę interesu publicznego, czy dopuścił się przestępstwa z art. 231 par. 1 Kk (funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3").
A co z posłami PO, PSL, Nowoczesna, i KUKIZ'15, ... którzy przez wyciągnięcie kart z urządzenia do głosowania zafałszowali wynik głosowania odnośnie liczby osób, kore były na sali sejmu, a WSTRZYMAŁY SIĘ od głosowania? -  Mam nadzieję że podpadają pod przepis: JEST CZŁOWIEK, TO I PARAGRAF SIĘ ZNAJDZIE. (:

 

PAWEŁ KUKIZ W KROPCE NAD i
Lider ruchu Kukiz'15 komentował sposób zachowanie byłej już posłanki jego klubu, która zagłosowała za Kornela Morawieckiego. Mówił też o powodach, dla których - jego zdaniem - Morawiecki opuścił salę obrad. >>> http://www.tvn24.pl/kropka-nad-i,3,m/pawel-kukiz-w-kropce-nad-i,635798.html
 
 Czyżby Prezydent Duda (albo my), .. cierpiał na ślepotę?
 
Nieboszczyk Bronisław Geremek miał podobno twierdzić, że w polityce nie liczą sięfakty, że liczą się tylko"fakty medialne".   -    To co słyszymy w mediach o Kaczyńskim, o zamachu PiS, Polskim Rządzie, .... i Trybunale, to są właśnie oderwane od rzeczywistości"fakty medialne".-  Rzeczywistość, tak naprawdę, jest "odwrotnie inna". 
 
Wrzask który w związku z tym słyszymy, to "kwik odrywanych od żłoba świń", "świń" zagranicznych, i polskich na zagranicznym wikcie.  Udawanie że ich w Polskim Sejmie nie ma, chociaż wszyscy widzieli, że byli i są, ... to obstrukcja inteligencji nas wszystkich, Polek i Polaków!   -   "TERAZ KU*WA MY" /  TKM Polacy!"  -   "Gorszy sort" niech się w końcu  weźmie do uczciwej roboty!
 
MAM NADZIEJĘ, ŻE PAN PREZYDENT AMDRZEJ DUDA, "WYBRANIEC NARODU",  NIE WPISUJE SIĘ W TWORZENIE "FAKTÓW MEDIALNYCH"  -  BO SAME JEGO WĄTPLIWOŚCI MOGĄ STWARZAĆ WRAŻENIE, ŻE REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MOGA MIEĆ JAKĄŚ PODSTAWĘ, ... ALBO POTWIERDZAĆ OBAWĘ O  STAN JEGO WZROKU
 
Warto by było to wiedzieć.  - Szczególnie po rozmowach Prezydenta Dudy z czteroma amerykańskimi Senatorami, członkami amerykańskiej komisji wywiadu, i braku ponowienia rozpisania referendum w sprawie lasów Państwowych.  - Trwa walka o Polskę, ... a licho nie śpi. 
 
"Rewolucyjnej czujności" nigdy nie za wiele, ... w szczególności jeśli TVN24.pl ma "wtykę" w Pałacu Prezydenckim.  (:
 
 
 

 <>
 
 Dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski.
 
Na stronie internetowej Sejmu jest informacja, że w piątek marszałek na list prezydenta odpowiedział; nie podano jednak szczegółów odpowiedzi.>>> http://wpolityce.pl/polityka/289027-magierowski-reakcja-prezydenta-na-list-marszalka-kuchcinskiego-we-wtorek-gdyby-powstala-jakas-wada-prawna-zwiazana-z-wyborem-sedziego-jedrzejewskiego-powodowaloby-to-pewnie-turbulencje

„Sam fakt, że pan prezydent postanowił wysłać list do marszałka Kuchcińskiego o takiej treści, zadając tak konkretne pytania, świadczy o tym, że oczywiście sam tryb głosowania i to zamieszanie - nie tyle medialne a faktyczne - wywołało pewne wątpliwości pana prezydenta. Stąd ten list. Proponuję, żebyśmy uzbroili się w cierpliwość, dali trochę czasu panu prezydentowi, żeby ta sprawa została dogłębnie, do końca wyjaśniona”  — mówił w sobotę Magierowski, pytany w radiowej Trójce o odpowiedź marszałka.  -  O szczegółach listu marszałka Sejmu mówić nie chciał.
„Pan prezydent zapozna się z tym listem i się do niego odniesie, ponieważ ta sytuacja pozostaje wciąż w sferze niejasności”   —  mówił.

Dopytywany, czy prezydent przyjmie ślubowanie od nowo wybranego sędziego TK, powiedział:
„Nie uchylę zapewne rąbka tajemnicy (…) Pan prezydent był w Gnieźnie i w Poznaniu, jutro (w niedzielę - PAP) rozpoczyna się oficjalna wizyta w Bułgarii, która potrwa do poniedziałku, więc myślę, że zapozna się z tym listem we wtorek rano i wtedy się do niego odniesie”.

Przypomniał wcześniejsze wypowiedzi marszałka Kuchcińskiego, według których sam proces wyboru i incydent w czasie głosowania, nie miały wpływu na legalność wyboru sędziego TK.

„Jednak pan prezydent wystosował ten list w istocie, ponieważ poczuł się zaniepokojony tymi jednak bulwersującymi scenami w parlamencie i chciał mieć pewność, że to się odbyło lege artis. Bo oczywiście, gdyby powstała jakaś wada prawna związana z wyborem sędziego Jędrzejewskiego, powodowałoby to pewnie turbulencje”    —  przyznał.

<>
 
Magierowski:   "to zamieszanie - nie tyle medialne a faktyczne -wywołało pewne wątpliwości pana prezydenta. Stąd ten list."      
 
Komentarz:   Paweł Kukiz swoim zachowaniem zaskoczył wszystkich.  -   Jeśli teraz Prezydent Duda uzna, że nowego sędziego Trybunału wybrano niezgodnie z procedurą, ... a w Polsce "wali się" demokracja, to zetnie nas z nóg.  -   Mam nadzieję, że Prezydent Andrzej Duda nie przyłączy się, jak Kukiz, do "opozycji totalnej".

Ostrzegałem! Palcem jak muchę rozgniotę na ścianie! Kukikezarze ...

„Pier… się, Kornel. Zależy ci tylko na karierze syna” – tymi słowami według relacji posłów Paweł Kukiz miał się zwrócić podczas posiedzenia klubu do Kornela Morawieckiego." - Kim Ty jesteś Pawle Kukizie?   >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2016/04/ostrzegaem-palcem-jak-muche-rozgniote.html

Ostrzegałem! Palcem jak muchę rozgniotę na ścianie! Kukike..
 
Kim jesteś Kukikezarze?
 
"Wodzem, .. zbawcą plemienia", czy przebiegłym szamanem, który w piosenkach śpiewanych Kukikezom reklamuje "szklane paciorki", ... takie jak kiedyś "Kolumbowie" sprzedawali Irokezom?

Ci co wiedzą, zrozumieją, ale bardzo niewielu ma wiedzę, że z Kukikezarem łączy mnie "szczególny przypadek".  -  Nie wiem nawet, czy wie o tym sam Kukikezar?   - Otórz obaj, każdy swoim kierowany impulsem, każdy w swoim zakresie, rozgnietliśmy magika "Człowieka Muchę", ... co skutkowało erupcją mocy, której obaj jesteśmy tworem. 
 
- Wiem kim jestem, .. ale kim jest Kukikezar?
 
Sedna sprawy wahałem się postawić bo nie wiedziałem, nie byłem pewien, ...  a On wiedział że patrzę.  Czy serce "wodza" drętwiało mu na myśl i świadomość o tym?  -  Może faktycznie  był  On "wodzem",  którego widzieli w Nim Kukikezi, a którego ja, jakoś w Nim dostrzec (prawie) nigdy nie mogłem.

Kim jest Kukikezar ?
 
Myślę, że się zastanowisz i zdecydujesz, tak jak ja już  zdecydowałem, ... że sobie odpowiesz na to pytanie, tak jak ja już sobie odpowiedziałem.   -    Patrzyłem i czekałem, aż zbłądzi (lub się zdradzi). / Zbłądził, czy zdradził?  /  Ja myślę że "TYLKO" wykonywał zadanie!   
 
Teraz "jak śmierć" przychodzę, .. i tak jak "Człowieka Muchę",  
tak teraz Jego - Kukikezara, "palcem jak muchę rozgniotę na ścianie"!
 
image
 
11.05.15 Facebook / TfuTfu24-News.pl /  Wczorajszy NEWS!:   Bronisław Komorowski po przegranej w I turze wyborów prezydenckich ogłosił wszem i wobec, że od zawsze wspierał JOW-y  (jednomandatowe okręgi wyborcze).  -  Do tego - Uwaga! - ogłosił, że chce referendum w tej sprawie. Paweł Kukiz od dawna postulował w tej sprawie. Pisał nawet do prezydenta.  -   Co o pomyśle Komorowskiego myślał Kukiz?
 
"Wkrótce opublikuję nasze petycje do prezydenta."  –   napisał ostro Paweł Kukiz tuż po swoim dobrym wyniku w wyborach prezydenckich.    -   Jakie "ostro",  jakie "nasze",  gdyby się Kukiz w porę nie zreflektował, (albo gdyby mu ktoś wtedy nie podpowiedział)  to byłyby to propozycje warunków współpracy z prezydentem Komorowskim. 
 
PYTANIEM JEST, CZY BRAK TEJ PUBLIKACJI TEJ PETYCJI BYŁA ZABIEGIEM MJĄCYM UNIEMOŻLIWIĆ POKZANIE NAM JEGO, PAWŁA KUKIZA, "PRAWDZIWEJ TWARZY "? 
 
Kukiz nie chce wygrać, chce pertraktować z Prezydentem?
 
 
.
                                         
CZYŻBYŚMY UZYSKALI ODPOWIEDŹ NA PYTANIE KIM JEST "KUKIKEZAR"?
 
NIEWSWEEK.pl:  „Pier… się, Kornel. Zależy ci tylko na karierze syna” – tymi słowami według relacji posłów Paweł Kukiz miał się zwrócić podczas posiedzenia klubu do Kornela Morawieckiego.  -  Podczas zebrania padły też zarzuty dotyczące związków posła Marka Jakubiaka z WSI – ustalił „Newsweek”. / .. / Posiedzenie klubu Kukiz’15 / ... / miało bardzo burzliwy przebieg.
 
Z relacji posłów wynika, że Kornel Morawiecki bronił tam swojej decyzji, tłumacząc, że Kukiz’15 nie powinno dołączać do opozycji totalnej, bo PiS, choć popełnia błędy, to jednak wprowadza dobre zmiany.
 
Jego wystąpienie spotkało się z bardzo ostrą repliką Pawła Kukiza, który według naszych rozmówców miał stwierdzić, że Morawiecki sprzyja PiS, bo jego syn Mateusz jest wicepremierem w rządzie Beaty Szydło. – Paweł wykrzyczał w kierunku Morawieckiego: „Pier… się, Kornel. Zależy ci tylko na karierze syna”.
 
To ostatnie na temat jego syna powtórzył kilkukrotnie – opowiada jeden z posłów. Jego relację potwierdziliśmy w drugim źródle.  -  podaje NEWSWEEK.pl  >>  http://polska.newsweek.pl/burzliwe-posiedzenie-kukiz15-pawel-kukiz-pier-sie-kornel-,artykuly,383936,1.html
 
Ostrzegałem! Palcem jak muchę rozgniotę na ścianie! Kukike..
 
DZIENNIK.pl: Awantura i zamieszanie w Sejmie  -  Niewiele brakowało, a Prawo i Sprawiedliwość zaliczyłoby pierwszą poważną porażkę w Sejmie. W trakcie głosowania nad kandydatem PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego, doszło do zamieszania.
 
Opozycja zbojkotowała głosowanie, próbując doprowadzić do sytuacji, by zabrakło większości sejmowej do przyjęcia kandydatury. Chwilę po głosowaniu po stronie zajmowanej przez opozycję rozległy się oklaski i okrzyki radości. Okazało się jednak, że sześciu posłów ruchu Kukiz'15 wzięło udział w głosowanu i ostatecznie przeważyły dwa głosy. "Stwierdzam wybór" - ogłosił marszałek Marek Kuchciński.

Posłowie opozycji chwilę po ogłoszeniu wyniku głosowania zaczęli krzyczeć z radości, wstali i klaskali. Początkowo wyglądało to tak, jakby wybór sędziego Trybunału nie doszedł do skutku. Emocje opadły, kiedy się okazało, że liczba posłów biorących udział w głosowaniu była wystarczająco, by wybór był ważny. Jak potwierdził w rozmowie z dziennik.pl jeden z posłów opozycji, wybuch radości spowodowany był tym, że parlamentarzyści źle odczytali wyniki. >>  
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/518090,awantura-i-zamieszanie-w-sejmie-sedzia-trybunalu-zbigniew-jedrzejewski-nie-wybrany-kuchcinski-stwierdzam-wybor.html
 
REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Rozdział 3 / GŁOSOWANIE Art. 190. Sejm uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia, jeżeli przepisy Konstytucji, ustaw albo Regulaminu Sejmu nie stanowią inaczej.  >> http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
 
Ostrzegałem! Palcem jak muchę rozgniotę na ścianie! Kukike..
 
Nieboszczyk Bronisław Geremek miał podobno twierdzić, że w polityce nie liczą się fakty, że liczą się tylko fakty medialne. -  To co słyszymy w mediach o Kaczyńskim, o zamachu PiS, Polskim Rządzie, .... i Trybunale, to są właśnie oderwane od rzeczywistości "fakty medialne". -  Rzeczywistość, tak naprawdę, jest "odwrotnie inna".
 
Wrzask który w związku z tym słyszymy, to "kwik odrywanych od żłoba świń", "świń" zagranicznych, i polskich na zagranicznym wikcie.  Udawanie że ich w Polskim Sejmie nie ma, chociaż wszyscy widzieli, że byli i są, ... to obstrukcja inteligencji nas wszystkich, Polek i Polaków!   -   "TERAZ KU*WA MY" /  TKM Polacy!"  -   "Gorszy sort" niech się w końcu  weźmie do uczciwej roboty!
 
 
 
Kukiz - Samokrytyka
 >>
 https://www.youtube.com/watch?v=9LjfEZ-CAro
Kim jeszcze jesteś Pawle Kukizie, ... "Nowym Palikotem",
dla którego młodzież ma skakć jak im się zagra?
 
o