niedziela, 27 września 2015

Myślę, że Kopacz w swoim ostatnim orędziu zapowiedziała nam wprowadzenie stanu wojennego


 
Nie wiem, jak ten stan wojenny będzie wyglądał. Czy będzie to stan wyjątkowy wywołany wydarzeniamy wynikającymi z próby utrzymania się obecnej administracji u władzy po wyborach 25 października, czy będzie to stan wojenny wywołany nagłym napływem dużej ilości imigrantów, w wyniku czego do wyborów w Polsce wogóle nie dojdzie, ale analiza zdarzeń, i "logika wypadków" nakazuje przewidywać, że w najbliższych 40 dniach dojdzie do nieoczekiwanych wydarzeń mających na celu niedopuszczenie PiS do władzy. / Notka ta jest jakby kontynuacją wcześniej napisanych przemyśleń o powodach napływu imigrantów do Europy, więc zacznę od powtórzenia wcześniejszej notki, z podaniem linku do całości. >>> LINK >>>  http://zonacezara.blogspot.ca/2015/09/wyobrazacie-sobie-muslima-w-mundurze.html
 


 

Strategic importance of Eastern Europe

 
W 1919 roku Mackinder stworzył następującą teorię:  "Kto rządzi Europą Wschodnią, ten rządzi "the Heartland" (Pivot Area) ; kto rządzi "Pivot Area" ten rządzi "World-Islands" (Europą, Azją, Afryką);  kto rządzi "World-Islands" (Europą, Azją, Afryką), ten rządzi światem"   >>>   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Geographical_Pivot_of_History     
 
Myślę, że prawdziwym celem "przerzutu" tzw. uchodźców / imigrantów na nasz kontynent, jest stworzenie w Europie bazy ludzkiej, która w przyszłości ma zostać wykorzystana do opanowania najpierw samej Europy (w tym Europy Wschodniej), a następnie Rosji,  ...  bo jak przewiduje "teoria", Rosję można zdobyć tylko "piechotą na piechotę", a do tego potrzebni są ludzie, którzy zechcą to zrobić.  -    Miałoby to przeszkodzić Niemcom, i Rosji, w pokojowym połączeniu się  / współpracy  /, bo wtedy Niemcy i Rosja wspólnie,  byłyby potęgą rządzącą światem. 
 
Dlatego można domyślać się, że uchodźcy, i to co obserwujemy, jest tak naprawdę wojną USA z  Euro-Rosją, a tzw. "uchodźcy / imigranci" są najemnikami Stanów Zjednoczonych wykorzystującymi prawodastwo Uni Europejskiej, do opanowania Europy, lub Europy Środkowej, w celu stworzenia  państwa buforowego (niekoniecznie z naszą ludnością),  mającego za zadanie terytorialne odseparowanie Niemiec od Rosji. 
 
Z uwagi na to, że Polski nie stać na stworzenie takiego państwa buforowego najbardziej prawdopodobne jest, że "usługę" sfinansowania tego planu (wraz z zyskami) powierzono amerykańskim żydo-syjonistom. 
 
Myślę, że jeśli o nas chodzi, naszym największym problemem jest zdefiniowanie, kto tak naprwwdęjest naszym przyjacielem, a kto wrogiem.  -  Bo kochamy USA za to, co zrobiły dla nas w 1917 roku (tak naprawdę pomagając sobie, tworząc państwo buforowe) .-  Ale USA w roku 2015 są całkowicie innym państwem niż w roku 1917, kto inny nim rządzi, i innema ma cele.    Teraz "Amerykanie" też chcą stworzyć państwo buforowe, ... tyle że tym razem naszym kosztem, ... i tak naprawdę to chyba, ... albo raczej na pewno,  nie nasze.
 
 

image
 
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć, lub skorzystaj z linku do artykułu, aby zagłosować
 
"Imigranci przyjeżdżają z miejsc, w których ludziom ścina się głowy. Boimy się, że to samo będzie się działo tutaj" - stwierdził w rozmowie z "The Jerusalem Post" Lech Wałęsa. Tym samym były prezydent zmienił zdanie w sprawie przyjmowania uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.   >>>   http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/500937,lech-walesa-sceptycznie-o-naplywie-imigrantow-do-europy.html
 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że 74% Polaków przeciwnych jest wcześniej tajnej (czyli już od 2007 roku), a obecnie widocznej gołym okiem, jawnej polityce koalicji PO-PSL w/s imigracji, i akceptacji ich napływu, w tym osiedlania się uchodźców z Afryki, i Arabii, w Polsce (zobacz wcześniejszą notkę o 6000 Euro za imigranta), stwierdzić należy, że słowa premier Kopacz mówiące, że Polska będzie tolerancyjna, rozumiane w języku dyplomatycznym wskazują, że koalicja PO-PSL jest zdeterminowana utrzymać się przy władzy za wszelką ceną, możliwe nawet, że za cenę przelewu krwi Polaków, którzy z decyzją koalicji PO-PSL się nie zgodzą.
 
Jeśli więc po wyborach 25 października zobaczymy na ulicach protesty społeczne, do których stłumienia użyte zostanie wojsko i policja, będzie to oznaczać, że mamy do czynienie z ostatnim aktem ponadnarodowego zamachu stanu, zapoczątkowanego dużo wcześniej, ale którego najbardziej widocznym elementem był zamach na polską delegację udającą się 10 kwietnia 2010 roku do Katynia, z Prezydentem Polski śp. prof. Lechem Kaczyńskim na czele.
 
Uważam, że premier kopacz, w swoim orędziu w/s przyjmowanie imigrantów do Polski zapowiedziała wprowadzenie jakiejś formy "stanu wojennego", wymierzonego przeciwko Polakom sprzeciwiającym się przyjmowaniu, i stworzeniu stałego mechanizmu przyjmowania tzw. "Uchodźców / imigrantów" do Polski, którzy w rzeczywistości mogą być "masą ludzką", przemieszczaną na teren Europy przez Prywatne Firmy Wojskowe, która to "masa ludzka" ma, lub może mieć, zastosowanie do stworzenia swego rodzaju "prywatnej armii okupacyjnej" na terenach, którymi zainteresowani są "Amerykanie" (***** cudzysłów wynika z faktu, że chodzi o amerykańskich żydo-syjonistów, mających w garści rząd USA). - Celem moim zdaniem planowanej "okupacji" naszych terenów jest zmiana modelu państwa jakim jest Polska, i sąsiednie kraje Grupy Wyszechradzkiej sprzeciwiające się masowej imigracji, w celu dostosowania go do modelu panującego w USA.
 
Strategicznym celem tego przedsięwzięcia moim zdanie jest wykreowanie na naszych terenach łatwej do zarządzania "mieszaniny masy ludzkiej", a w konsekwencji utworzenia łatwych do sterowania rządów, podległych agresorowi ( ***** czyli "Amerykanom" / patrz wcześniejsze wyjaśnienie), które to rządy kontrolowały by, z militarno-strategicznych powodów, równinę łączącą Europę z Azją (lub jak kto woli Europę z Rosją).  -  Panowanie nad Europą Środkową (czyli nad naszymi terenami), z punktu widzenia geopolityki, ma w konsekwencji zapewnić dominację nad światem. - Wszystko wskazuje na to, że właśnie o to toczy się gra, .... i najprawdopodobniej dlatego dokonano zamachu na śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był orędownikiem, że na naszym terytorium rządzić powinni Polacy.
To com zapowiedziała premier Kopacz, czyli de facto, że Polska będzie krajem wielokulturowym, a nie jednonarodowym jak dotychczas, jest wskazówką tego, że dojdzie do próby kontynuacji tego, co wrogie nam siły zapoczątkowały 10 kwietnia 2010 roku, i właśnie dlatego mamy problem nie tylko z wyjaśnieniem sprawy Smoleńska, ale nawet z oficjalnym uznaniem że zamachu nie było, i zamknięciem sprawy. -  Oficjalne zamknięcie sprawy Smoleńska skutkowało by odtajnieniem wszystkich akt sprawy, i udostępnieniem ich do "powszechnego badania", a to zapewne musiało by skutkować odkryciem, że wypadek lotniczy to faktycznie zamach, .... i należy szukać sprawców (... zapewne tych "Intertesantów", patrz wyżej).
W obliczu ponad 70% sprzeciwu Polskich Obywateli wobec firmowanej przez koalicyjną administrację PO-PSL wrogiej nam polityki imigracyjnej - czego nie uzasadnia nic, nawet europejskie wartości, którymi szermuje szefowa rządu - jedyną możliwością narzucenia nam woli tejże koalicji, a w rzeczywistości atakujących nas sił zewnętrznych, musi być próba sfałszowania wyborów 25 października, i "logika wydarzeń" nakazuje być raczej pewnym, że taka próba będzie miała miejsce. 

- To, jak można przewidywać, spowoduje sprzeciw społeczny, który istniejąca jeszcze administracja (już nielegalna, bo procedura demokratyczna nie przewiduje legalności stanowisk z wyboru, objętych w sfałszowanych wyborów), będzie usiłowała stłumić siłą. - Jeśli do tego dojdzie, w sytuacji sfałszowania wyborów, konstytucyjnym obowiązkiem każdego Polaka będzie obrona Konstytucji, ze wszystkimi tego konsekwencjami włącznie. - Nie możemy się zgodzić na to, aby wrogie nam, a wygodne agresorom rozwiązania, narzucono nam siłą.
10 kwietnia 2010 roku do władzy w Polsce doszli ludzie o dokładnie innych przekonaniach, i celach politycznych niż te, jakie głosił śp. prezydent Lech Kaczyński. - Zapewne dlatego musiał zginąć. Polecam notkę na ten temat >>>  http://zonacezara.blogspot.ca/2015/09/niemiec-publicznie-zagrozi-polsce.html
W wyniku, najprawdopodobniej sfałszowanych Wyborów Prezydenta 2010 (są na to bardzo przekonywujące poszlaki), prezydentem został Bronisław Komorowski, powiązany towarzysko, a zapewne też ideowo, z Georgem Sorosem (należy podejrzewać, że współczesnym neo-marksistą), który poprzez swoje, tzw. "fundacje charytatywne" koordynuje wiele wydarzeń społeczno - politycznych na całym świecie, też w regionach, skąd napływają atakujący Europę (i nas) tzw. "uchodźcy / imigranci", będąy faktycznie "masą ludzką", która w imieniu, nazwijmy ich ("Amerykanów") koordynatorami inwazji, próbuje zmienić nasz kraj, i Europę, na wzór swoich zapotrzebowań.
Polityka jest zestawem skomplikowanych założeń, planów, działań, i prób ich realizacji. - Taka właśnie próba realizacji planów powoduje to, że wszystkie ukryte dotąd założenia i działania, muszą ujrzeć światło dzienne, a z twarzy ich realizatorów spadają maski. - Właśnie z tym zjawiskiem mamy w tej chwili do czynienia.
Taką samą ukrytą formą działań politycznych była polityka prób odzyskiwania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. - Myślę że przypomnienie właśnie tamtego procesu najlepiej przedstawia, i uświadamia, jak długi, skomplikowany, a w konsekwencji skuteczne mogą być zabiegi dyplomatyczne ukierunkowane na uzyskanie jakiegoś celu politycznego. Zapisem tego procesu politycznego jaki miał miejsce, jest historia wydarzeń, jakie w przypadku utraty przez Polskę niepodległości, i jej odzyskania po 123 latach zaborów, miały miejsce na terenach pod zaborami w trakcie tych 123 lat.
To co się dzieje obecnie, a więc próba ponownego zaboru Polski, już nie kawałek po kawałku, ale na raz, jako całości, też nie zaczęła się wczoraj, zaczęła się już w 1905 roku w wyniku powstania ideologii syjonistycznej, a miała się zrealizować w 1917 roku, zamiast odzyskania przez Polskę niepodległości. - Sygnalizując tylko temat, jako hasło do "Guglowanai", podam słowo JUDEOPOLONIA. - Właśnie realizację tego projektu, zamiast wywalczonej przez nas niepodległości z 1917 roku, w faktycznie trwającej dla nas nieprzerwanie od tamtego czasu wojnie, chce się nam narzucić obecnie.
Najbliższą "datą zwrotną" w kalendarzu wielokierunkowych działań i zabiegów politycznych, których efekt chce się nam narzucić, jest data 25 października 2015 roku, czyli czas prawie równo odległy o 100 lat od czasu, kiedy decydowały się losy odzyskania przez Polskę niepodległości, niepodległości będącej de facto wynikiem I Wojny Światowej. - Z taką samą, niewypowiedzianą wojną świat boryka się obecnie. Jest to, jak to nazwali już niektórzy, "wojna hybrydowa", ale skutki tej wojny będą dla nas takie same, jakie byłyby, gdybyśmy w 1017 roku nie odzyskali niepodległości. - Może nawet dotkliwsze, bo nieudana próba jest jednak czyś innym, niż utrata tego, co już zostało (prawie) wywalczone. - Mamy Polskę, naszym zadaniem jest tylko to, "Aby Polska była Polską!" - Nie możemy pozwolić na to, aby było inaczej!
Najbliższe 40 dni rozstrzygnie to, jaka ta Polska będzie, jaki będzie wynik otwartej, ale nigdy niewypowiedzianej nam "wojny hybrydowej", która otwarcie zaczęła się 10 kwietnia 2010 roku zamachem w Smoleńsku, na polską delegację zmierzającą do Katynia, i Prezydenta Polski śp. prof. Lecha Kaczyńskiego.
Problem imigrantów, widoczny bardzo wyraźnie obecnie, dla nas Polaków, nie zaczął się miesiąc, czy dwa temu. - Dla nas Polaków problem ten zaczął się już w 2007 roku, uruchomieniem przez koalicyjną administrację PO-PSL, wtedy tajnej, polityki imigracyjnej, której efektem było uchwalenie, celowo nienagłaśnianych, zmian w "Ustawie o obywatelstwie polskim", która to ustawa, po wprowadzonych w niej zmianach, i po wciśnięciu nam na siłę uchodźców, i stałego mechanizmu ich przyjmowania, w miarę upływu czasu, z mocy prawa, a nie poprzez uprzywilejowane prezydenckie nadanie, nada wszystkim osiedleńcom w Polsce, obywatelstwo polskie, a tym samym obywatelstwo Unii  Europejskiej, zmieniając Polskę, i jeszcze bardziej Unię Europejską. -  Będzie to możliwe, w wyniku zabiegów będących wynikiem usunięcia przez "Amerykanów", przeciwnika tych zmian, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Myśląc o powyższym pamiętajmy: Wydarzeń mających podłoże polityczne, nie można, i nie należy rozpatrywać w sposób fragmentaryczny, wyrwany z konteksty wydarzeń przeszłych, czyli historii, i wiedzy, lub domyślania się tego, co dzieje się "za zamkniętymi drzwiami". - Pomimo że wszystko tak naprawdę tam się rozgrywa, co się naprawdę "gotuje", tego dowiedzieć dowiedzieć możemy się wykorzystując "LOGIKĘ MYŚLENIA". 
Więc nie łudźmy się, jeśli ktoś (koalicja PO-PSL) w 2009 roku stworzył ustawę ułatwiającą osiedleńcom otrzymywanie obywatelstwa polskiego, a w roku 2015 tylko w wyniku presji społecznej udaje, że chce ograniczyć nielegalną imigrację PO WYBORACH 25 PAŹDZIERNIKA, JEŚLI WYGRA, BĘDZIE ROBIŁ TO CO ROBIŁ W 2009 ROKU. - BĘDZIE NADAWAŁ OSIEDLEŃCOM OBYWATELSTWO POLSKIE NA PODSTAWIE USTAWY, .... którą przegapiliśmy oprotestować.  -  Myśl logicznie, 25 października wybieraj świadomie. 

sobota, 26 września 2015

UE zapłaci 6 000€ za imigranta. Warunek: Musi przebywać w Polsce minimum 5 lat!

Okazuje się, że Unia Europejska zapłaci 6 tysięcy euro za każdego przyjętego imigranta, ale tylko w przypadku, gdy będzie on przebywał na terenie Polskie przez co najmniej 5 lat. Pięcioletni pobyt uchodźcy w kraju trzeba będzie udowodnić. W praktyce oznacza to, że najpierw Polska będzie musiała samodzielnie płacić za utrzymanie imigrantów – dopiero po pięciu latach będzie można wystąpić o dofinansowanie.

Co ciekawe, uchodźca będzie zobligowany do pozostania w Polsce tylko przez okres jednego roku. Przez następne cztery lata trzeba będzie liczyć na to, że taka osoba pozostanie tutaj z własnej woli.

Obowiązkiem finansowania uchodźców mają zostać obciążone gminy. Cały wysiłek zorganizowania zaplecza i integracji ma spaść na gminy, gdzie wiadomo już, że dramatycznie brak choćby tłumaczy dla uchodźców.
 
 
Koniecznie przeczytaj treść obok zdjęcia niżej
 
image
 
W przypadku nadań obywatelstwa przez Prezydenta RP nie pokazano w którym roku, który prezydent ile obywatelstw nadał.  -  Moim zdaniem, ważne dla Polski i Polaków byłoby poznanie tych liczb, biorąc pod uwagę, że liczba 15 661 nadań "prezydenckich", które przez Lecha Kaczyńskiego uważane były za coś wyjątkowego, powinna zastanawiać.  Link > http://zonacezara.blogspot.ca/2015/08/ilu-szpiegow-i-agentow-przysporzy-nam.html
 
27 kwietnia 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie "o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim". - Ustawie tej zarzucał art. 30 w zakresie w jakim rozszerza zakres przesłanek uznania za obywatela polskiego z art. 137 Konstytucji.  Dokument >>  http://62.111.213.54/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F652285969/Kp_5_09_Prezydent_2009_04_27_ADO.pdf&syg=KP%205/09  
 
Ogólnie można stwierdzić, że Prezydent Lech Kaczyński nie zgadzał się z tym że: "Rozszerzenie katalogu przesłanek, na podstawie którego następuje uznanie za obywatela polskiego / ... / oznacza odstąpienie przez ustawodawcę instytucji uznania (za obywatela polskiego) jako wyjątku. - Tutaj trzeba zaznaczyć i uwypuklić, ... ustawodawcą była obecna koalicja PO-PSL.
 
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 2012-01-18, sygn. Kp 5/09 "Zasady uznawania za obywatela polskiego" (Dz.U. 2012 39 z dnia 2012-01-31), prawie że trzy lata po jego złożeniu odrzucił wniosek śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Nieznana jest przyczyna zwłoki, ani przyczyna tego dlaczego Bronisław Komorowski jako prezydent, zdecydował się na kontynuowanie procesu w sytuacji, gdy jako Marszałek Sejmu skierował do Trybunału Konstytucyjnego pismo wnioskujące o uznanie zmian jako zgodnych z Konstytucją, co Trybunał Konstytucyjny ostatecznie potwierdził.    Pismo Komorowskiego     >>>     http://62.111.213.54/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F1935033192/Kp_5_09_Sjm_2009_06_26_ADO.pdf&syg=KP%205/09
      
Na rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym wpłynęło też pismo Ministra Spraw Wewnętrznych Sygn: DOiR.I.620-14/11PW, które powinno moim zdaniem wzbudzić nasze zainteresowanie. - Temat imigracji jest ostatnio tym większy, tym bardziej więc powinniśmy przyjrzeć się de facto pierwszej polskiej ustawie imigracyjnej, i procesowi jej powstawania w świetle burzliwych wydarzeń "czasów posmoleńskich", i współczesnych związanych z przyjmowaniem imigrantów do Polski. / Zastanawia to, że uchwalona już w 2009 roku ustawa o obywatelstwie polskim, jakby świadomie, wyprzedza zapotrzebowanie na taką ustawą. Zachodzi też pytanie, czy uchwalono ją ze "świadomością wydzrzeń".
 
image
 
W piśmie MSW załączono tabele w której przedstawino liczbę decyzji nadających obywatelstwo polskie w latach 1999 do 31.10.2011 roku, wydanych przez wojewodów, w rozbiciu na poszczególne lata. Razem, w okresie objętym zestawieniem,  wojewodowie wydali 6157 decyzji nadających obywatelstwo polskie.
 
image
 
Pismo MSW zawiera też drugą tabelę, która przedstawia liczbę nabyć obywatelstwa polskiego ze względu na tryb: Repatriacja: 4409  / .. /  Decyzje administracyjne  6157 (pokazane w rozbiciu na poszczególne lata, .... i nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP 15 661 nadań. - W przypadku nadań obywatelstwa przez Prezydenta RP, nie pokazano w którym roku, który prezydent ile obywatelstw nadał. -  Moim zdaniem, ważne dla Polski i Polaków byłoby poznanie tych liczb, biorąc pod uwagę, że liczba 15 661 nadań "prezydenckich", które przez Lecha Kaczyńskiego uważane były za coś wyjątkowego, powinno zastanawiać.
 
Powinno zastanawiać nas to tym bardziej, ze względu na głośną nie tak dawno sprawę nadania obywatelstwa polskiego osobie posądzonej o szpiegostwo.  >>>    http://www.fakt.pl/tag/prezydent-nadal-obywatelstwo-szpiegowi  / Prezydent Bronisław Komorowski w niewyjaśninych okolicznościach nadał też obywatelstwo polskie byłemu szefowi MOSSAD-u Meirowi Daganowi >>>  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632127,Szef-Mossadu-zostal-polskim-obywatelem ,
 
... który jak przypomina "Sunday Times"  / ... /   kierując Mossadem zapoczątkował operację selektywnego likwidowania irańskich naukowców i innych przedstawicieli rządu ... " zagrażających interesom Izraela  >>> http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/708512,Minsk-zaroil-sie-od-agentow-Mossadu 
   
 
.....
 

Wyobrażacie sobie "Muslim'a" w mundurze "Dziadka z Wermachtu"?

image
image
 
Może nie jest tak, że ta armia osiłków w wieku poborowym, z Afryki i Arabii, przybywa na nasz kontynent tylko po to, aby infekować spermą pełną agresywnych plemników?

Być może tzw. imigranci nie są imigrantami tylko obecnymi, lub przyszłymi pracownikami Prywatnych Firm Wojskowych ( Private Military Company ), przerzucanych do Europy w ramach początku, ... a może nawet w ramach III Wojny Światowej? 

Przecież wystarczy ich tylko przeszkolić (jeśli nie są), i uzbroić, aby stali się groźną dla Europy prywatną armią najemników.  >  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prywatna_firma_wojskowa
 
Prywatna Firma Wojskowa (ang. Private Military Company – PMC) – typ firmy zajmującej się świadczeniem specjalistycznych usług ochroniarskich i militarnych. Takie przedsiębiorstwa są nazywane także firmami najemnymi.    -   W przeszłości nazywało się to wojskiem zaciężnym     >>>    https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_zaci%C4%99%C5%BCne
 
Wydaje mi się, że w nawale atakujących nas informacji, i przedwyborczym przekonywaniu się, zapominamy o spokojnej analizie trzech podstawowych informacji, które do nas ostatnio dotarły:
 
1) Jak dotąd niepowstrzymanym napływie tzw. uchodźców nazywanych też imigrantami
2) Tym, że napływ ten poparło 21 obidiencji masońskich z całego świata
3) Że okazało się, że za napływem stoją, lub mogą nim kierować "fundacje harytatywne" Georga Sorosa. Miliardera, filantropa, człowieka który od ponad 25 lat "robi kokosy" na przemianach w Europie Środkowej, który na dokładkę jest przyjacielem byłego prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego, który to prezydent został prezydentem w wyniku przedterminowych, wiele wskazujena to że sfałszowanych Wyborów Prezydenta 2010.  Człowieko posądzanego o wywoływanie rewolucji w wielu krajach, skutkujących zmianami rządów w wielu państwach.
 
Czy przyszła kolej na Europę, ... i Polskę. ...?... Choć w przypadku Polski, w grę wchodzi raczej utrzymanie tego co jest, bo Polska jest w centrum tego co chcą, aby była.
 
A to co się dzieje, przypomina mi Wielką Rewolucję Październikową 1917 roku. Schemat jest podobny jak w Rosji: Wtedy, przekonane i nakłonione elity rosyjskie dokonały obalenia cara Mikołaja I, aby w następnej kolejności zostać pobite przez podbużony przek komunistów proletariat. - Efektem było przejęcie władzy w Rosji przez bolszewizujących Żydów.  >>> Polecam tą książkę   >>>  https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf
 
Ekwiwalentem czasów dzisiejszych jest przekonanie lewackich polityków uni do koncepcji Europy "państwa multi-kulti" (w miejsce związku państw narodowych), ... i przejęcie władzy w tak skonstruowanym tworze. -  Pytaniem raczej retorycznym jest, przez kogo, choć nie wszyscy wiedzą, że George Soros znalazł zastosowanie dla nauk Karola Marksa.
 
Pytaniem pozostaje, jaki naprwdę cel przyświeca temu, aby pomagać setkom milionów osób w przemieszczeniu się na wielką odległość, i jaki konkretnie jest w tym cel?
 
Myślę, że na poważnie nie powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy napływający do Europy imigranci nie są przyszłymi pracownikami jednej z Prywatnych Firm Wojskowych, i czy  to co oglądamy w telewizorach, jest naturalną falą migracji ludzi chcących lepszego życia, czy raczej sterowanym przemieszczeniem najemników, którzy po dotarciu do Europy zostaną przeszkoleni, uzbrojeni, i wykorzystani w Prywatnej Firmie Wojskowej do, ..?... no właśnie? Do czego?  -  Możliwości jest wiele. Od tego, że imigranci wykorzystani zostaną przez Niemców jako żołnierze Unii Europejskiej, tak aby w ramach  "bratniej pomocy"  zaprowadzić porządek w granicach IV Rzeszy Europejskiej, ... albo przez miliarderów takich jak Soros, do zaprowadzenia NWO. - A może "tylko" po to, aby utworzona z imigrantów armia walczyła z Rosją, która przeszkadza kapitalistom z USA w interesach na Ukrainie, a może nawet do wojny z samą Rosją.
 
Możliwe, że pomoc imigrantom, którą widzimy, zamiast ich zwalczanie, jest pomocą w rozpętaniu III Wojny Światowej, ... której zwycięzcą będzie Nowy Rząd Światowy?
 

image
 
Google  >>>  Private Military Company   >>>   Prywatna Firma Wojskowa   >>>  Private Military Contractors  >>>   Prywatni Kontraktorzy Wojskowi
 
 

Strategic importance of Eastern Europe

 
W 1919 roku Mackinder stworzył następującą teorię:  "Kto rządzi Europą Wschodnią, ten rządzi "the Heartland" (Pivot Area) ; kto rządzi "Pivot Area" ten rządzi "World-Islands" (Europą, Azją, Afryką);  kto rządzi "World-Islands" (Europą, Azją, Afryką), ten rządzi światem"   >>>   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Geographical_Pivot_of_History     

Myślę, że prawdziwym celem "przerzutu" tzw. uchodźców / imigrantów na nasz kontynent, jest stworzenie w Europie bazy ludzkiej, która w przyszłości ma zostać wykorzystana do opanowania najpierw samej Europy (w tym Europy Wschodniej), a następnie Rosji,  ...  bo jak przewiduje "teoria", Rosję można zdobyć tylko "piechotą na piechotę", a do tego potrzebni są ludzie, którzy zechcą to zrobić.  -  Patrz   >>>  http://www.britannica.com/place/heartland    -   Miałoby to przeszkodzić Niemcom, i Rosji, w pokojowym połączeniu się  / współpracy  /, bo wtedy Niemcy i Rosja wspólnie,  byłyby potęgą rządzącą światem. 

Dlatego można domyślać się, że uchodźcy, i to co obserwujemy, jest tak naprawdę wojną USA z  Euro-Rosją, a tzw. "uchodźcy / imigranci" są najemnikami Stanów Zjednoczonych wykorzystującymi prawodastwo Uni Europejskiej, do opanowania Europy, lub Europy Środkowej, w celu stworzenia  państwa buforowego (niekoniecznie z naszą ludnością),  mającego za zadanie terytorialne odseparowanie Niemiec od Rosji. 

Z uwagi na to, że Polski nie stać na stworzenie takiego państwa buforowego najbardziej prawdopodobne jest, że "usługę" sfinansowania tego planu (wraz z zyskami) powierzono amerykańskim żydo-syjonistom.  -  Myślę, że jeśli o nas chodzi, naszym największym problemem jest zdefiniowanie, kto tak naprwwdęjest naszym przyjacielem, a kto wrogiem.  -  Bo kochamy USA za to, co zrobiły dla nas w 1917 roku (tak naprawdę pomagając sobie, tworząc państwo buforowe) .  .-  Ale USA w roku 2015 są całkowicie innym państwem niż w roku 1917, kto inny nim rządzi, i innema ma cele.    Teraz "Amerykanie" też chcą stworzyć państwo buforowe, ... tyle że tym razem naszym kosztem, ... i tak naprawdę to chyba, ... albo raczej na pewno,  nie nasze.
 
 
Fot. PAP/Jacek Turczyk
 
CO WARTO ZAUWAŻYĆ NA ZDJĘCIU?  /  Od prawej: Bronisław Komorowski pRezydent Polski; "tzw. prof." Władysław Bartoszewski; Anna Komorowska żona prezydenta, ... w głębi miliarder George Soros, który za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych i żony Gorbaczowa, dotarł do samego Gorbaczowa, który zainicjował "pieriestrojkę".  -  Amerykański miliarder George Soros to człowiek, który od samego początku bierze czynny udział w reformowaniu Europy Wschodniej polegającej na "prywatyzacji", czyli wykupowaniu dóbr Narodowych za grosze - Można podejrzewać, że to on zlecił prywatyzację Lasów Państwowych.  - Wiadomo też, że to żydowscy finansiści amerykańscy sfinansowali rewolucję 1917 r. w Rosji, a pieniądze Sorosa,  jeśli dobrze słyszałem , buszują teraz po Ukrainie.
  
 
image
o
image
o
image
 
Warsaw Multicultural Center Fundacja Inna Przestrzeń, wskazana jako "polski kontakt" dla fali arabskich emigrantów ,  jest współfinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego założoną przez Georga Sorosa, ... i od 2009 roku  przez koalicyjną administrację PO - PSL.  - A  to oznacza, że koalicja PO - PSL, od lat prowadzi "tajną politykę imigracyjną", kreującą problem, z którym teraz nie wie co zrobić.   >>>  http://przestrzen.art.pl/content/sponsors.htm     
 
Więcej w notce    "To George Soros finansuje inwazję islamską na Europę ... DOWODY"   >>>   http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/to-george-soros-finansuje-inwazje.html
 
 
image
 
22.09.2015  /  Niezalezna.pl:  Imigranci próbujący przedostać się do Europy otrzymują specjalny „podręcznik”, który zawiera mapy z wytyczonymi szlakami podróży oraz niezbędne wskazówki, porady mające pomóc w przekraczaniu granic Unii Europejskiej. Ponadto publikacja zawiera numery telefonów i adresy kontaktowe do pomagających uchodźcom organizacji działających w poszczególnych krajach m.in. w Polsce.

Na „podręcznik imigranta” wśród porzuconych na plaży wyspy Lesbos natrafił dziennikarz Sky News. Publikacja zredagowana została w języku arabskim i poza mapami i szlakami dojazdu do poszczególnych krajów (oraz informacji, jak przedostać się dalej, do Niemiec) zawiera informacje mające pomóc w przekraczaniu granic oraz podstawowe dane na temat różnych krajów Europy.

Rząd PO od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę

Okazuje się, że dystrybucją przewodnika zajmuje się „w2eu” (Welcome to EU) co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Witamy w Europie”. Wolontariusze organizacji rozdają bezpłatnie wydrukowane na masową skalę podręczniki m.in. w Turcji. Tam też znajduje się całą centrum dystrybucji.

Ponadto uchodźcy mają do dyspozycji całodobowy numer infolinii pod którym uchodźcy z krajów arabskich mogą skontaktować się z wolontariuszami z Europy Zachodniej. Po odebraniu informacji o zagrożeniu życia, zawiadomienie przekazywane jest do europejskich jednostek straży granicznej, patrolującej wody przybrzeżne. To właśnie tam najczęściej dostarczani są przez przemytników imigranci.

Rząd PO od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę

image
 
Organizacja wydająca podręcznik zachęca imigrantów do przybywania do Europy hasłem:
 
„Zapraszamy wszystkich podróżnych do ich trudnej wyprawy i życzymy Wam wszystkim sukcesu – ponieważ swoboda przemieszczania się jest prawem każdego człowieka.”  - czytamy.
 
Ponadto uchodźcy są szczegółowo informowani o warunkach, które należy spełnić w poszczególnych krajach Europy, w celu uzyskania obywatelstwa.  <<<  Przed wyborami, dla nas Polaków, to informacja chyba najbardziej ciekawa.  >>>  Dzięki zmianom w "Ustawie o obywatelstwie polskim" Polska stała się krajem, w którym najłatwiej jest otrzymać obywatelstwo.  Warto się zastanowić, czy już w 2009 roku (wtedy uchwalono zmiany), koalicja PO-PSL wiedziała co się ma wydarzyć w roku 2015?  /  Mogła wiedzieć, i do tego dążyć, tego można by się domyślać, patrząc na to, jak walczą o to, aby Polscy imigrantów zgodzili się przyjąć. / Więcej w notce obok zdjęcia niżej.      
 
 image

Rząd PO od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę
 
.....

środa, 23 września 2015

Koalicja PO - PSL od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę 
NO BORDER LAST FOREWER  =   GRANICE PAŃTW NIE SĄ WIECZNE
 
Takie sformułwanie, w połączeniu z twierdzeniem, że podstawowym prawem człowieka jest nieskrępowane prawo do przemieszczania się,  oznacza likwidację wszystkich granic, i w praktyce NWO, czyli państwo i rząd globalny.  -  Do tego zmierza polityka Uni.
 
image
o
o
image
o
image
o
image
 
Warsaw Multicultural Center Fundacja Inna Przestrzeń, wskazana jako "polski kontakt" dla fali arabskich emigrantów ,  jest współfinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego założoną przez Georga Sorosa, ... i od 2009 roku  przez koalicyjną administrację PO - PSL. 
A  to oznacza, że koalicja PO - PSL, od lat prowadzi "tajną politykę imigracyjną", kreującą problem, z którym teraz nie wie co zrobić.   >>>  http://przestrzen.art.pl/content/sponsors.htm
 
 Więcej w notce    "To George Soros finansuje inwazję islamską na Europę ... DOWODY"    >>>   http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/to-george-soros-finansuje-inwazje.html
 
 
image
 
22.09.2015  /  Niezalezna.pl:  Imigranci próbujący przedostać się do Europy otrzymują specjalny „podręcznik”, który zawiera mapy z wytyczonymi szlakami podróży oraz niezbędne wskazówki, porady mające pomóc w przekraczaniu granic Unii Europejskiej. Ponadto publikacja zawiera numery telefonów i adresy kontaktowe do pomagających uchodźcom organizacji działających w poszczególnych krajach m.in. w Polsce.

Na „podręcznik imigranta” wśród porzuconych na plaży wyspy Lesbos natrafił dziennikarz Sky News. Publikacja zredagowana została w języku arabskim i poza mapami i szlakami dojazdu do poszczególnych krajów (oraz informacji, jak przedostać się dalej, do Niemiec) zawiera informacje mające pomóc w przekraczaniu granic oraz podstawowe dane na temat różnych krajów Europy.

Rząd PO od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę

Okazuje się, że dystrybucją przewodnika zajmuje się „w2eu” (Welcome to EU) co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Witamy w Europie”. Wolontariusze organizacji rozdają bezpłatnie wydrukowane na masową skalę podręczniki m.in. w Turcji. Tam też znajduje się całą centrum dystrybucji.

Ponadto uchodźcy mają do dyspozycji całodobowy numer infolinii pod którym uchodźcy z krajów arabskich mogą skontaktować się z wolontariuszami z Europy Zachodniej. Po odebraniu informacji o zagrożeniu życia, zawiadomienie przekazywane jest do europejskich jednostek straży granicznej, patrolującej wody przybrzeżne. To właśnie tam najczęściej dostarczani są przez przemytników imigranci.

Rząd PO od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę

Organizacja wydająca podręcznik zachęca imigrantów do przybywania do Europy hasłem:
„Zapraszamy wszystkich podróżnych do ich trudnej wyprawy i życzymy Wam wszystkim sukcesu – ponieważ swoboda przemieszczania się jest prawem każdego człowieka.”  - czytamy.
Ponadto uchodźcy są szczegółowo informowani o warunkach, które należy spełnić w poszczególnych krajach Europy, w celu uzyskania obywatelstwa.

Rząd PO od lat wspiera fundację wspierającą muzułańską inwazję na Europę
  
 
 

wtorek, 22 września 2015

To George Soros, PRZYJACIEL KOMOROWSKIEGO, finansuje inwazję islamską na Europę ... DOWODY

Fot. PAP/Paweł Supernak;Wojciech Olkusnik/Prezydent.pl

Już dziś należy się zastanawiać, czy osadzenie Komorowskiego jako pRezydenta Polski w 2010 roku, w drodze zamachu w Smoleńsku, nie było częścią planu podboju Europy przez Neo-Bolszewicką (Kapitalistyczną) Międzynarodówkę, która w 1989 roku dogadała się z Zachodem.

Kto zabił prezydenta: Gabinet cieni - tajny rząd

Tajny rząd w rządzie, czyli potężni ludzie pozostający w cieniu zabili prezydenta - głosi jedna z popularniejszych teorii. Polityczne "jastrzębie" są w niej elementem szerszego spisku na styku władzy, biznesu i wojska.  >>>  http://zonacezara.salon24.pl/668193,niemiec-publicznie-zagrozil-polsce-wegrom-i-czechom-uzyciem-sily


 
 
Fot. PAP/Jacek Turczyk
 
CO WARTO ZAUWAŻYĆ NA ZDJĘCIU?  / Od prawej: Bronisław Komorowski pRezydent Polski; "tzw. prof." Władysław Bartoszewski; Anna Komorowska żona prezydenta, ... w głębi miliarder George Soros, który za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych i żony Gorbaczowa, dotarł do samego Gorbaczowa, który zainicjował "pieriestrojkę".  -  Amerykański miliarder George Soros to człowiek, który od samego początku bierze czynny udział w reformowaniu Europy Wschodniej polegającej na "prywatyzacji", czyli wykupowaniu dóbr Narodowych za grosze - Można podejrzewać, że to on zlecił prywatyzację Lasów Państwowych.  - Wiadomo też, że to żydowscy finansiści amerykańscy sfinansowali rewolucję 1917 r. w Rosji, a pieniądze Sorosa,  jeśli dobrze słyszałem , buszują teraz po Ukrainie.>>>  POLECAM KSIĄŻKĘ O TYM, JAK WYGLĄDAŁA REWOLUCJA W ROSJI, KTÓREJ SCHEMAT PRZYPOMINA TĄ  DZISIEJSZĄ >>> https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf

 
 
Newsw! To George Soros finansuje inwazję islamską na Europę ...
 
Wyczuwałem Sorosa...smród bolszewickich rewolucji jest dosyć dobrze wyczuwalny...
 
Neon24.pl: Wszyscy zastanawiają się kto sponsoruje tą nagłą inwazję na Europe. Pojawiły się już liczne domysły, ale jest też jeden konkret. Chodzi o odkrycie dziennikarza Sky News, Jonathana Samuelsa, który dotarł do "książeczki uchodźcy" wyjaśniającej wszystko co trzeba aby ruszyć w drogę do "raju" w Unii Europejskiej. Okazuje się, że druk tych książeczek finansuje między innymi organizacja W2eu czyli Welcome To Europe, należąca do słynnego żydowskiego "filantropa" Georga Sorosa.>>>  CAŁOŚĆ >>>  http://trybeus.neon24.pl/post/125924,to-george-soros-finansuje-inwazje-islamska-na-europe
 
 
 
image
o
 
image
 
O
 
image
 
o
 
image
 
 
 
 
image
 
image
 
o
image
 
 
Szefowa unijnej dyplomacji opowiedziała się za obowiązkowym przyjmowaniem przybywających emigrantów przez kraje unijne, czemu sprzeciwiają się państwa Europy Środkowo - Wschodniej.  Federica Mogherini ma jednak nadzieję, że 14 września ministrowie spraw wewnętrznych podejmą decyzję w sprawie ich przyjmowania.  -  Grzegorz Schetyna chce odwlecz sprawę na "po wyborach".
 
 
 
Jared Taylor wyjaśnia jak Afrykańczycy wykorzystują humanitaryzm Europejczyków i ostrzega: Europa ma wybór: "Obudzidź się, albo umrzeć."
 
W 29 sekundzie nagrania cytuje on szefowa unijnej dyplomacji Federicę Mogherini: "Żaden uchodźca, lub imigrant, z łodzi na morzu nie zostanie odesłany z powrotem" , ... i to jest właśnie istotą naszego problemu. / Imigranci pchają się do Europy, bo wiedzą, że jak tylko się tam dostaną, nic ich już nie zawróci.
 
Jared Taylor przedstawia też technikę, jak się do Europy dostają: Szmuglerzy za wysoką opłatą kompletują starą łajbę, wypychają ją z afryki na wody międzynarodowe w pobliże Europy, wsiadają w motorówki, i wracają po nastyępny transport, ... o poprzednim powiadamiając Europejczyków. - A ci "ratują" uchodźców. -  Tak sztucznie, kreuje się problem, ... a właściwie politykę imigracyjną całej Europy, w tym nas Polaków.
 
image
 
05.09.2015 / Dziennik.pl: Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini liczy na porozumienie państw członkowskich w sprawie przyjmowania uchodźców. "To nie stanie się szybko***" -  podkreśla minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna.  Nie w yobrażam sobie, byśmy mogli mówić o konkretach, czy o następnych krokach bez decyzji premierów - mówił minister. A to oznacza, że konieczny byłby nadzwyczajny unijny szczyt.  Chyba, że decyzja zostanie przesunięta na drugą połowę października, kiedy odbędzie się rutynowe spotkanie europejskich liderów. / koniec cytatu /
 
*** Czyli Platforma "czai się" z decyzją na PO WYBORACH, ... tak to należy rozumieć. 
*** Na zdjęciu wyżej byli Szefowie Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych
 
 
Jeśli Unia Europejska, pod płaszczykiem "akcji humanitarnej", chce zezwolić na swobodne przemieszczanie się do wewnątrz Unii  setek tysięcy, milionów osób, to sam ten fakt świadczy o tym, że rządzący obecnie Unią politycy chcą, aby Unia Europejska była Unią Światową. - Pamiętać przy tym należy, że między UE i USA toczą się rozmowy w/s strefy wolnego handlu między Unią i USA ( i de facto Kanadą, bo to jest już jeden i ten sam organizm gospodarczy).
Biorąc pod uwagę te dwa fakty łącznie, próbę narzucenia przez Niemcy krajom Unii kwot imigrantów, i w perspektywie strefę wolnego handlu między Unią i USA (z Kanadą) można podejrzewać, że "wędrówka ludów" wywołana likwidacją "dyktatorskiego ładu" w państwach, skąd do Europy przemieszczają się setki tysięcy, a wkrótce najprawdopodobniej miliony ludzi, można podejrzewać, że proces ten jest częścią procesu polityki globalizacji, mającego skutkować powołaniem, kształtującego się na naszych oczach Nowego Porządku Świata / NWO - New World Order, ... i "Rządu Światowego".
 
Aby mogło się to dokonać, potrzebna jest do tego potrzebna jest do tego likwidacja państw narodowych, takich jak Polska. Dokonać tego można przez masową migrację właśnie, skutkującą takim wymieszaniem ludności na zaatakowanym terenie (tak to trzeba nazywać), że "ludność tubylcza" straci władzę nad swoim własnym terytorium. - Nie ma się co pukać w głowę, przykładem na to, że jest to możliwe, i wypraktykowane, jest powstanie Izraela w Palestynie, ... a wcześniej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na terenach Indian Amerykańskich, którzy stracili swoje ziemie.
 
Jeśli to, czego jesteśmy świadkami, jest częścią opisanego procesu globalizacyjnego, to stawia to w innym świetle wszystkie wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach, łącznie z tymi, których doświadczamy od czasu podpisania Traktatu Lizbońskiego w 2009 r. , ... z najprawdopodobniej zamachem w Smoleńsku (nazywanym katastrofą) włącznie. - śp. Prezydent Lech Kaczyński, w odróżnieniu do Platformy, był  zdecydowanym zwolennikiem państw narodowych, w ramach Unii Europejskiej.
 
Sprzeciw Lecha Kaczyńskiego wobec uchwalonej przez koalicję PO-PSL zmiany "Ustawy o obywatelstwie polskim", która to zmiana praktycznie daje prawo do naszego obywatelstwa, każdemu kto tego zapragnie (i spełni warunki), mógł być przyczyną tego zamachu. - Do tego warto dorzucić fakt, że zmiana ta spowodowała, w przypadku uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, możliwość uzyskania olbrzymich odszkodowań przez obywateli obcych państw (w tym USA i Izraela), które miały być sfinansowane ze sprzedaży lasów Państwowych.  -   Tak się składa, że ziemia "wyrwana" lasom, nadawałaby się pod osadnictwo w Polsce dużej liczby osób. -  Można powiedzieć, tworzyłby się mechanizm przesiedleńczy.
 
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że ze szczególnym naciskiem "kadzie się nam do głowy", aby adoptować uchodźców z Syrii, gdzie od 2010 roku trwa wojna domowa, i skąd uciekło już, i gdzie przemieścił się wewnątrz kraju, kilka milionów mieszkańców.
 
Tutaj rodzi się pytanie: Te kilka milionów obywateli Syrii, opuszczających swój własny kraj, i przemieszczających się w jego granicach, musiało gdzieś mieszkać, ... i posiadać w Syrii nieruchomości. Na pewno wielu z tych uchodźców takowe posiadało, i zapewne wielu z nich je sprzedaje, lub już sprzedało. Z uwagi na trwającą wojnę, koszt tych  nieruchomości jest znikomy. Kto mógłby być zainteresowany ich kupnem? - Z Syrią graniczy Izrael.
 
- Czy nie jest "przypadkiem" tak, że wojnę w Syrii sprowokowano po to, lub na tym, że korzystają na tym Żydzi, którzy tak jak wcześniej w Palestynie, tak teraz w Syrii wykupują tam tereny, aby gdy proces wojny lub wykupu się zakończy, móc je zasiedlić
 
Tego nie można wykluczyć, ... tak samo jak tego, że w tym samym celu usiłuje się doprowadzić do sprzedaży polskich Lasów Państwowych, za nasze własne  pieniądze wypłacane Żydom z reprywatyzacji.
 
- Nie sposób odnieść wrażenia, że to co się dzieje współcześnie w Polsce (i Europie), jest czymś podobnym do marszu bolszewizmu na zachód, i "Bitwy Warszawskiej" 1920 roku, z tym, że teraz maszeruje Międzynarodówka Kapitalistyczna, a marsz odbywa się z Zachodu na Wschód.
 
... i znów, tak jak w 1920 roku, marsz ten możemy powstrzymać tylko My Polacy, stawiając stanowczy o(d)pór próbie wciśnięcia nam, setek tysięcy migrantów, bo w perspektywie lat, o setki tysięcy chodzi. - Może Polak ma mentalność Kalego, ... ale to świadczy tylko o jednym, że Polak nie jest głupi.  >>>  CAŁOŚĆ >>> http://zonacezara.salon24.pl/667355,jeszcze-jedna-nieprzespana-noc-tomasza-lisa-i-polacy-zostana-ludozercami
 
 
 
 

poniedziałek, 21 września 2015

News! To George Soros finansuje inwazję islamską na Europę ...

Sensacyjne odkrycie, ... i dowód?

Link do notki >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/news-to-george-soros-finansuje-inwazje.html
 
Newsw! To George Soros finansuje inwazję islamską na Europę ...

Wyczuwałem Sorosa...smród bolszewickich rewolucji jest dosyć dobrze wyczuwalny...
 
Neon24.pl: Wszyscy zastanawiają się kto sponsoruje tą nagłą inwazję na Europe. Pojawiły się już liczne domysły, ale jest też jeden konkret. Chodzi o odkrycie dziennikarza Sky News, Jonathana Samuelsa, który dotarł do "książeczki uchodźcy" wyjaśniającej wszystko co trzeba aby ruszyć w drogę do "raju" w Unii Europejskiej. Okazuje się, że druk tych książeczek finansuje między innymi organizacja W2eu czyli Welcome To Europe, należąca do słynnego żydowskiego "filantropa" Georga Sorosa. >>>  CAŁOŚĆ >>>  http://trybeus.neon24.pl/post/125924,to-george-soros-finansuje-inwazje-islamska-na-europe
Fot. PAP/Jacek Turczyk

wPolityce.pl: Śmierć Władysława Bartoszewskiego to ogromna strata dla Polski
C
O WARTO ZAUWAŻYĆ NA ZDJĘCIU?
 
Od prawej: Bronisław Komorowski pRezydent Polski; "tzw. prof." Władysław Bartoszewski; Anna Komorowska żona prezydenta, ... w głębi miliarder George Soros, który za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych i żony Gorbaczowa, dotarł do samego Gorbaczowa, który zainicjował "pieriestrojkę".  -  Amerykański miliarder George Soros to człowiek, który od samego początku bierze czynny udział w reformowaniu Europy Wschodniej polegającej na "prywatyzacji", czyli wykupowaniu dóbr Narodowych za grosze - Można podejrzewać, że to on zlecił prywatyzację Lasów Państwowych.  - Wiadomo też, że to żydowscy finansiści amerykańscy sfinansowali rewolucję 1917 r. w Rosji, a pieniądze Sorosa,  jeśli dobrze słyszałem , buszują teraz po Ukrainie.  >>> http://zonacezara.blogspot.ca/2015/05/pan-komorowski-nigdy-nie-mia-poparcia.html
 
 
 
 
 
.....

niedziela, 20 września 2015

25 października gnamy "Turków z Radomia"


 
 

 
 
 
 
25 października gnamy "Turków z Radomia"

Na tą okoliczność przypomniała mi się anegdota:

 Jaś pyta taty:  Tato, czy Turcy doszli aż do Radomia.
Tata odpowiada: Nie Jasiu, do Głogowa. ... A dlaczego pytasz?
Jasiu: Bo Pani premier Kopacz jest z Radomia, i ma skośne oczy.
 

Maski opadły: Premierzyca Ewa Kopacz tylko udaje "Matkę Teresę z Kalkuty"Maska opadła: Kopacz nie jest "Matką Teresą z Kalkuty"
Ewa Kopacz urządzi nam piekło na rozkaz Berlina

 
Materiał z ronda Waszyngtona w Warszawie:Policja zbierała się tam od godziny 15:00 a około godzinę później zaczęły się regularne walki z małymi grupami przemieszczającymi się pomiędzy pochodem spokojnie idącym w kierunku Stadionu Narodowego a Rondem Waszyngtona.

Nie piszemy co się tam działo ponieważ nikt nie był w stanie wyjaśnić dokładnie co się dzieje, każdy miał swoją wersję do opowiedzenia i wielu, również z policji, dobrze się bawiło całym zajściem. Pochód szedł spokojnie wyznaczoną trasą a obok trwały starcia pomiędzy małymi grupami i policją. /  11 listopada 2014 r.
 
......