sobota, 30 stycznia 2016

W 1968 atakowała Żydów. Teraz Iwona Śledzińska-Katarasińska skarży się, że nowe Wiadomości są antyniemieckie

Choć (chyba) wszyscy syjoniści to Żydzi, to wcale nie znaczy, że wszyscy Żydzi to syjoniści. - proponuję sprawdzić w Wikipedii.  - Tak samo jak nie jest prawdą to, że wszyscy Polacy to komuniści.

Tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że teraz, tak jak w przeszłości mamy problem z syjonistami, a nie z Żydami, tak długo nasza obrona przed atakami z zewnątrz będzie bardzo ułomna.

Zastanowiłbym się nad tym bardzo, czy rolą i szansą na powrót "polskich komunistów" na scenę polityczną,  nie jest właśnie wyjaśnienie tego niuansu. >>>  http://zonacezara.blogspot.ca/2016/01/w-1968-atakowaa-zydow-teraz-skarzy-sie.html
 

30.01.2016 / Niealezna.pl: Rada Programowa TVP, na której czele stoi posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska zarzuciła stronniczość nowym Wiadomościom TVP. Jedną z oznak takiej stronniczości mają być negatywne materiały dotyczące Niemiec, m.in. o... 95-letnim esesmanie z Auschwitz. >>>  http://niezalezna.pl/75627-w-1968-atakowala-zydow-teraz-skarzy-sie-ze-nowe-wiadomosci-sa-antyniemieckie
 
To o tyle zabawne zarzuty, że Śledzińska-Katarasińskaz to dawna członkini PZPR, w 1968 r. biorąca udział w nagonce antysemickiej.
 
9 i 11 maja 1968 r. w numerach 110 i 112 „Dziennika Łódzkiego” ukazał się dwuczęściowy artykuł redaktor Iwony Śledzińskiej pt.:   „Tym, którzy zapomnieli” z podtytułem   „Syjonizm – aktywność i bierność”.

Dzisiejsza szefowa Rady Programowej TVP, oburzająca się rzekomą propagandą w Wiadomościach i materiałem o 95-letnim esesmanie, pisała:
„Gdzie byliście, wy, ideolodzy i praktycy syjonizmu, którzy próbujecie oszukać własne i świata sumienie, co uczyniliście dwadzieścia parę lat temu, by nas uratować?   W swoim brudnym zacietrzewieniu łączycie się pod znakiem gwiazdy Dawida, tej samej gwiazdy, z którą my wchodziliśmy do komór gazowych [...]  Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas, Polaków, w ostatnim czasie. Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”
Komentarz: Warto powyższy tekst przeanalizować.
 
Katarasińska napisała:   "co uczyniliście dwadzieścia parę lat temu, by nas uratować?W swoim brudnym zacietrzewieniu łączycie się pod znakiem gwiazdy Dawida, tej samej gwiazdy, z którą my wchodziliśmy do komór gazowych [...]   Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas, Polaków, w ostatnim czasie."
 
Nie wiem, czy Katarasińska sama jest Żydówką na co mogłyby wskazywać zacytowane wcześniej słowa, ale jeśli nawet, to wtedy, w 1968 roku czuła się Polką. - Na to wygląda. Jedźmy dalej.
 
Katarasińska kontynuowała: "Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”
 
Wczytałem się w powyższe bardzo dokładnie, i nie znalazłem tam ani słowa o Żydach i antysemityźmie, znalazłem atak na syjonizm, ... a to nie to samo.
 
Nie jestem komunistą, jestem "PiSiorem", ale na miejscu Katarasińskiej wytoczyłbym Niezaleznej.pl proces o zniesławienie, lub prynajmniej zwróciłbym sięo sprostowanie. - Powód? - Powód byłby taki sam, jak nazwanie Kaczyńskiego zatwardziałym komunistą.  -   Kaczyński, choć jest Polakiem, komunistą chyba nigdy nie był?
 
Choć (chyba) wszyscy syjoniści to Żydzi, to wcale nie znaczy, że wszyscy Żydzi to syjoniści. - proponuję sprawdzić w Wikipedii.  - Tak samo jak nie jest prawdą to, że wszyscy Polacy to komuniści.
 
Tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że teraz, tak jak w przeszłości mamy problem z syjonistami, a nie z Żydami, tak długo nasza obrona przed atakami z zewnątrz będzie bardzo ułomna.
 
Kończąc, zastanowiłbym się nad tym bardzo, czy rolą, i szansą na powrót "polskich komunistów" na scenę polityczną,  nie jest właśnie wyjaśnienie tego niuansu.

*** Tutaj trzeba dodać, ofiarami syjonizmu, są też sami Żydzi, tak jak ofiarami komunizmu, i syjonizmu, byli Polacy.


Organ Michnika atakuje "ministra - p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
Stenogram z tajnego referatu tow. Jakuba Bermana, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że  rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
 
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.
 
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.
 
W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość.
 
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
 
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.
 
Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
 
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.
 
Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że  rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.
 
Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
 
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.
 
Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że  w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
 
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.
 
Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR.  Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
 
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.
 
Każdy Żyd musi mieć świadomość, że  ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że  jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność.
Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że  obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
 
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów.
 
Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.
 
Źródło:  Stanisław Żochowski “O Narodowych Siłach Zbrojnych NSZ” Retro: Lublin 1994 Więcej >>>  http://kacpro.salon24.pl/503615,inwazja-upiorow-stenogram-z-tajnego-referatu-jakuba-bermana
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
Na zdjęciu: Koło żydowskich rzemieślników w Rychbachu  – Dzierżoniów
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego MacierewiczaOrgan Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewiczad1 4
.....

 

piątek, 29 stycznia 2016

Konferencja prasowa TELEWIZJI NARODOWEJ w dniu 31.01.16, o godz. 16:00


Prezydent Duda oddał hołd Romanowi Dmowskiemu:
Sensacyjne wydarzenie z obchodów Święta Niepodległości 11Listopada  


 
"No i się ostatnio zdarzył taki akt błaznowania - został sfejkowany (użyty wybiórczo, wbrew intencjom twórcy filmu i organizatora imprezy) film Sierżanta Lawiny (vel Jan Jankow) pokaz jak Andrzej Duda oddaje hołd Dmowskiemu.

11-go listopada 2015 na zaproszenie Stronnictwa Pracy i TELEWIZJI NARODOWEJ Pan Prezydent przybył pod pomnik i przy asyście Polskich Drużyn Strzeleckich i Stronnictwa Narodowegło im.D.R. wyglosił przemowienie i zlozył okolicznościową wiązankę. Z wiązanką była niezręczna sytuacja, bo Służby Prezydenckie sprawę zaniedbały i się spóźniły z kwiatami. Dlatego przemowa Prezydenta była przed złożeniem kwiatów, a nie po. ///
 
Dwudziestoczterosekundowy fragment filmu puścił złośliwie od tyłu, użył głosu Eugeniusza Sendeckiego dziękującego Prezydentowi, nadał chamski tytuł "Pijany Prezydent Andrzej Duda kradnie wiązankę spod pomnika Dmowskiego! SZOK!".
 
Konferencja prasowa TELEWIZJI NARODOWEJ w dniu 31 stycznia 2016 o godzinie 16:00 - przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Udział zapowiedział m.in. Prezes portalu www.NEon24.pl Doktor Ryszard Opara. >>> http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/129279,fejk-na-telewizji-narodowej
 
 
image
 
Byliśmy tego świadkami licznym gronem obecnych przy pomniku patriotycznych serc. Prezydent przybył około 14-tej. BOR-owcy wiązankę dowieźli z kilkuminutowym opóźnieniem. Prezydent nie zdenerwował się, lecz opanował sytuację...
 
Około 11-tej podszedł do mnie policjant i poinformował mnie zakłopotany, że Kancelaria Prezydenta chce abyśmy usunęli miecze Chrobrego - Szczerbce przytwierdzone do cokołu pomnika i napis "STRONNICTWO NARODOWE" przewieszony przez pierś postaci na pomniku. W imieniu zebranych zaoponowałem i powiedziałem, że nie wierze, że to jest zgodne z intencjami Prezydenta Dudy w takim dniu. Wraz z Ludwikiem Wasiakiem odpowiedzieliśmy fiunkcjonariuszowi, że my tego napisu i tych Szczerbców nie usuniemy i że niech Kancelaria sama to zrobi. Zapowiedziałem, że osobiście sfilmuję i umieszczę na YouTube film jak to robią i że będę protestował. Że to jest nieslychane, taka prośba. Policjant odszedł zdenerwowany. Natychmiast pełni oburzenia nakręciliśmy wypowiedź o sytuacji, umieściliśmy film na YouTube; >>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/11/prezydent-duda-odda-hod-romanowi.html
 
 
 
 
Jakąś godzinę później, a może około godziny 11:30 zatrzymał się koło naszego zgromadzenia radiowóz na sygnale, podszedłem do niego i zapytałem policjanta - czy coś wie? Odpowiedział, że na razie trwają pertraktacje w Kancelarii Prezydenckiej - czy Prezydent Duda w ogóle ma tutaj być.
 
O godzinie 12:50 przyszedł kapitan z dwoma żołnierzami, których ustawił przy pomniku, żeby zabezpieczali obecność Pana Prezydenta. Znaczyło to, że jednak Pan Prezydent będzie. Czyli pertraktacje zakończyły się decyzją na korzyść Dmowskiego.
 
O godzinie 14:00 Pan Prezydent się pojawił. Niestety bez wiązanki. Wysiadł z limuzyny i czekał osamotniony, oczekując na wiązankę. Czas biegł i sytuacja stała się nieco niezręczna. Wiązanki nie było. Zakłopotany Andrzej Duda znalazł wyjście z sytuacji, zaczął się witać ze zgromadzonymi przy pomniku. Zrobiło się serdecznie, ciepło. Ludwik Wasiak i poczet sztandarowy wykonali salut sztandarem Stronnictwa Narodowego z roku 1935-go. Radzio Siedlecki filmował swoim słynnym telefunkenem z pomarańczową klapką. Generał Putkowski zameldował Polskie Drużyny Strzeleckie.
 
Wiązanki wciąż nie było, więc poprosiłem Pana Andrzeja o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia przed oddaniem hołdu Dmowskiemu. Głowa państwa okazała kunszt krasomówczy. Mówił nieco w stylu Lecha Kaczyńskiego, z łatwością poruszając emocjonalne struny serc naszych. Bardzo poprawnie wymienił wszystkich kreatorów Polskiej Niepodległości, Dmowskiego wymieniając jako jednego z najważniejszych. O Piłsudskim powiedział, że "się najwięcej o nim mówiło". To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, zwlaszcza, ze padło z ust byłego działacza masońskiej Unii Wolnosci. Kto wie, czy niejwazniejsze odniesienie się polskiego prezydenta do sprawy Dmowskiego w ogóle.
 
Podczas przemówienia BOR-owcy przywieźli wiązankę. Prezydent wziął ją, kiedy zakończył przemowę, złożył pod pomnikiem, poprawił szarfę, przeżegnał się po katolicku na koniec. Jakkolwiek bardzo jestem przeciwny ludziom z Unii Wolności, to przyznam, że odczułem coś w rodzju dumy i zadowolenia. Proszę Kolegów ze Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej o wybaczenia mi tej szczerej emocjonalnej reakcji.
 
Prezydent odchodził i wtedy zgromadzeni pospieszyli do niego robić pamiątkowe fotografie, tzw. "selfie". Andrzej Duda osobiście zrobił sobie fotografię slynnym telefunkenem Radzia Siedleckiego, ponieważ ten nie umiał zrobić selfie.

- Młody człowieku, tak się robi selfie, rzekł do pokraśniałego ze szczęścia Radzia, który podał swojego telefunkena panu Prezydentowi.

 Szczęście Radzia popsuło nieco to, że BOR-owcy wykręcili mu rękę, zaniepokojeni tym, że blisko stoi przy prezydencie, a nawet go dotyka (prawie niczym Hadacz Komorowskiego swego czasu).
 
Tutaj: selfie z Radziem Siedleckim wykonane przez Prezydenta Dudę;
 
11Listopada: PREZYDENT DUDA ODDAJE HOŁD DMOWSKIEMU
 
No i tak to było. Bardzo udana narodowa impreza listopadowa.

Z powodu wiatru nie udało się aż do godziny 18:50 postawić repliki Krzyża z Giewontu. Obok pomnika stał za to caly czas drewniany Krzyż, ten który postawiliśmy pod kamienicą na Jerozolimskich, kiedy zamordowali Andrzeja Leppera. Zbigniew Skatulski grał na akordeonie. Generał Grudniewski awansował Ludwika Wasiaka na generała brygady PDS. Witaszkowie Ojciec i Syn (Zbigniew i Sławomir) o godzinie 18:56 wjechali z pieczonym świanikiem, którego o godzinie 19:19 zaczął kroić młody Damian Bieńko. Z Panią Prezeską Wasilewską-Miernicką ze Stronnictwa Pracy wyrażamy ubolewanie, że Pan Prezydent nie był obecny o godzinie 19:19, kiedy zaczęliśmy krojenie świniaka. Również Damian Bieńko wyrażał mocnymi słowy żal, że ani Prezydent, ani Prezydentowa nie chcieli być z nami akurat w tym momencie.

A ja akurat mam zal, że Prezydentowi nikt z Kancelarii nie doradził być z nami podczas podnoszenia repliki Krzyża z Giewontu. Uważam ten moment za najcenniejszy, najgłębiej ujmujący prawdę o Polskiej Niepodległości.
 
Ano cóż - do zobaczenia za rok, Panie Prezydencie ...
Tutaj - film Sierżanta Lawiny ukazujący nasze spotkanie z Prezydentem przy pomniku Dmowskiego 11-11-2015
 
 
/ - / Eugeniusz Sendecki
==========
Autor jest polskim i katolickim lekarzem, wprowadził monitoring w warszawskiej izbie wytrzeźwień, przez co zablokował okradanie pacjentów Kolskiej i sprowadził na siebie gniew warszawskich ubeków nierozumiejących, że dzieje się rewolucja informacyjna. Brał udział w akcji na rzecz wykopania Bronisława Geremka z Powazek Wojskowych, za co przesladuje go warszawska masoneria, która sfingowała mu procesy cywilne i karne w akcie zemsty. Podczas procesów ujawnił systemowe fałszowanie dokumentacji medycznej (zalecenie numerowania dokumentacji medycznej miękkim ołówkiem wydane przez archiwum państwowe, wbrew rozporządzeniu ministra). Sendecki ujawnia prawdę o Martinie Gertichu, Układzie z Dorotheenstrasse i ocaleniu Polski przez Eligiusza Niewiadomskiego przed masońską zagładą. Przewodniczy zespołowi d/s slużby zdrowia Stronnictwa Pracy (Profesora Wrzesińskiego, Mecenasa Truksy i Grażyny Wasilewskiej-Miernickiej). Działa w zespole organizującym imprezy przy pomniku Dmowskiego.  <>  Przedruk z / Żródło  >>  
http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/127285,prezydent-duda-oddaje-hold-Dmowskiemu
 
 

 
 
"Modlitwa współczesnych Rycerzy"
11.11.12
"Na Polskę i Naród podnieśli znów rękę"! ,
Kolejne chcieli wyrwać serca!

- Wystarczy ! -
<>
Teraz, już tylko słowa potrzeba,
by "bratnia" przelała się krew.
To Naród marszczy swe czoło,
niczym Piłsudski ściąga swą brew.

<>
Z "Wawelskich Krypt" powstaje duch!
Powstaje bronić polskich serc,
bestialsko wpierw wyrwanych.
Powstaje duch potężną prężąc pierś!

<>
Szczęk szabel! Słychać pieśń,
"Urodziłem się w Polsce" .. słychać słowa!
Łopoczą flagi niczym orle skrzydła.

<>
- "Bójcie się!" -
Nienawiść wasza nam już zbrzydła!
- Giń i przepadnij hydro przeklęta! -
Naród wie, znów był podstęp i zdrada!

<>
Miecz zetnie siedem hydry łbów!
Jeszcze raz załopoczą flagi.
Będzie defilada!
Do boju ruszą hetmańscy Rycerze!

<>
- Odwagi! -
Jeszcze raz Orzeł rozłorzy skrzydła!
To Naród zawarł przymierze z Ojczyzną...
Zawarł przymierze "na wolność wiekuistą"!

<> 
 
.....

Czy Rojanie ukryli zamach w Smoleńsku, aby Putin mógł zostać prezydentem Rosji??

Jeśli tak, to czy w Smoleńsku doszło do zamachu dlatego, aby Putin nim nie został?
http://zonacezara.blogspot.ca/2016/01/czy-rojanie-ukryli-zamach-w-smolensku.html
 
fot. wPolityce.pl
 
wPolityce.pl: Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas piątkowej rozmowy telefonicznej z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym wyraził oburzenie z powodu wypowiadanych przez władze USA opinii, że prezydent Rosji Władimir Putin jest skorumpowany.
Podkreślono, że wina za umyślną eskalację napięcia w stosunkach dwustronnych w pełni leży po stronie Waszyngtonu
— napisał w oświadczeniu rosyjski MSZ po rozmowie szefów dyplomacji obydwu państw.
Burzę wywołał przedstawiciel resortu finansów USA Adam Szubin, który w wyemitowanym w poniedziałek programie dokumentalnym BBC „Panorama” powiedział, że prezydent Rosji jest skorumpowany i że rząd Stanów Zjednoczonych wie o tym „od wielu, wielu lat”.
W czwartek rzecznik Białego Domu Josh Earnest na codziennym briefingu oznajmił, że opinia przedstawiciela ministerstwa finansów USA na temat skorumpowania rosyjskiego przywódcy „najlepiej odzwierciedla poglądy administracji” amerykańskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas telekonferencji z dziennikarzami odniósł się w piątek do tego oświadczenia, twierdząc, że opinie o korupcji prezydenta Putina są oburzające i obraźliwe. Uważa on, że są to próby wpłynięcia na następne wybory prezydenckie w Rosji.
Zasadniczo obserwujemy, że zagranica rozpoczęła przygotowania do wyborów prezydenckich w Rosji, do których zostały ponad dwa lata.
— podkreślił rzecznik Kremla. Jak ocenił,  „jest jasne, że zbiera się negatywne materiały, aby wykorzystać je przeciwko głowie naszego państwa, by wywrzeć presję i wpłynąć na przebieg przyszłej kampanii wyborczej”>>> http://wpolityce.pl/swiat/279887-szef-rosyjskiego-msz-oburzony-lawrow-przez-telefon-strofuje-amerykanskiego-sekretarza-stanu
 
 
Czy Rosjanie ukryli zamach w Smoleńsku, aby Władimir Putin mógł zostać prezydentem Rosji? - Jeśli tak, to czy  do zamachu w Smoleńsku doszło dlatego, aby Putin nim nie został?
 
Przypomnijmy: Zanim ówczesny premier Rosji Władimir Putin został kandydatem na prezydenta, trwała pod-dywanowa walka buldogów pomiędzy nim, a ówczesnym preferowanym przez Angelę Merkel, prezydentem Rosji Miedwiediewem.
 
Czy przyznanie przez Rosjan że katastrofa w Smoleńsku była zamachem, pokrzyżowała by plany Władimira Putina w walce o prezydenturę?  -  Do zamachu w Smoleńsku doszło 10 kwietnia 2010 roku, ... wybory prezydenat ROsji odbyły się dwa lata później, 4 marca 2012 roku.

Jakkolwiek wtedy nie było, zbliżamy się do kolejnych wyborów Prezydenta Rosji, okresu w rosyjskiej polityce, w którym Władymirowi Putinowi będzie zależeć na ponownym "uregulowaniu" sprawy Smoleńska tak, aby nie była ona wykorzystana na szkodę jego reelekcji.

Być może przy tej okazji dowiemy się, dlaczego sfałszowano wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku? , ... bo jedno jest pewne >>>Niesiołowski zataił wiedzę o fałszerstwie w PKW: TUSK GOV ERROR 404 DETECTED >>>  http://zonacezara.blogspot.ca/2015/10/niesioowski-zatai-wiedze-o-faszerstwie.html
 
 

o
 
............

niedziela, 24 stycznia 2016

Marzena Nykiel: Pozostaje jeszcze pytanie, kto stoi za Verhofstadtem

Strzelam "w ciemno": George Soros, ... a może nawet Rothshyldowie?
 
image
 
 
Ten pan niżej obok byłej Prezydentowej to właśnie George Soros
  
 
image

Soros: Europa na skraju załamania

Gregor Peter Schmitz / Gazeta.pl 23.01.2016: Orbán i Kaczyński budują bardzo podobne reżimy. Próbują wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego, aby umocnić się u władzy. Wrócić do pseudodemokracji sprzed II wojny światowej. Z George'em Sorosem* rozmawia Gregor Peter Schmitz**.
 
image
*George Soros - ur. w 1930 r. w Budapeszcie, amerykański finansista, filantrop, fundator Instytutu Społeczeństwa Otwartego i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego, uczeń Karla Poppera.
W 2000 r. "Gazeta Wyborcza" wyróżniła Sorosa tytułem Człowiek Roku. >> http://wyborcza.pl/magazyn/1,150174,19516585,soros-europa-na-skraju-zalamania.html
       
Fot. YouTube
 
wPolityce.pl: Nowoczesna wyraźnie przyspiesza kurs obliczony na wywołanie wcześniejszych wyborów. Gdy okazało się, że rewolucja mas nie przebiega tak wartko, jak życzyliby sobie polityczni ojcowie Komitetu Odbudowy Demokracji, uruchomiono siły międzynarodowe. Nie bez przyczyny stanął na ich czele były premier Belgii Guy Verhofstadt, który wygląda na politycznego patrona Ryszarda Petru.
 
Zaledwie kilka tygodni temu dr Tomasz Żukowski ostrzegał na antenie TVP Info przed „plastikowym zamachem stanu”. Mówił, że elity, które tracą swoje dotychczasowe wpływy, wszelkimi sposobami będą próbowały utrzymać swoją pozycję i zablokować realne sprawowanie władzy przez nowy rząd.
Mamy do czynienia z sytuacją, że   wielki kapitał ma do wyboru: albo płacić 40 mld zł rocznie, których nie chce płacić, albo znaleźć jakiś ruch, sztuczny i  plastikowy, jakąś formację, aby go wykreować, żeby obalić rząd,   który chce te pieniądze dać na 500 zł dla zwykłych ludzi
– mówił Żukowski, ostrzegając przed Ryszardem Petru i jego związkami ze światem biznesu oraz Piotrem Pacewiczem i jego kolegami z „Gazety Wyborczej”, którzy są – jak twierdzi socjolog – zapleczem propagandowym „plastikowej rewolucji.
 
 
Ryszard Petru, który szantażuje polskich polityków absurdalnymi sondażami nadreprezentatywnego poparcia Nowoczesnej, promowany był przez Verhofstadta już w czasie, gdy większość Polaków nie wiedziała kim jest.
25 października Wy – obywatele Polski – zdecydujecie o przyszłości swojego kraju. Ten moment decyzji nadchodzi po 8 latach rządów PO, która zwlekała z ważnymi reformami i marnowała czas. Ten moment nadchodzi też po wcześniejszych doświadczeniach z PiS, które doprowadziło do konfrontacji Polski z resztą Europy i marnowało pieniądze podatników na populistyczne inicjatywy. Czas wprowadzić do parlamentu nową siłę, która chce reform i ma wizję tego, jak wzmocnić fundamenty polskiej gospodarki. Tą młodą, nową siłą jest Nowoczesna   — przekonywał tuż przed wyborami lider liberalnej grupy ALDEPE, agitując na rzecz partii Ryszarda Petru.
Powiązania układają się w zwartą całość. Pozostaje jeszcze pytanie, kto stoi za Verhofstadtem.     >>>   http://wpolityce.pl/polityka/279296-partia-petru-ukartowana-przez-unijnych-graczy-verhofstadt-juz-w-lipcu-agitowal-na-rzecz-nowoczesnej-i-zapewnial-dzialaczy-o-sukcesie-wideo
 
Nykiel: Pozostaje jeszcze pytanie, kto stoi za Verhofstadtem
 
Polskie obywatelstwo dla "uchodźców"? / Czy PiS i prezydent Andrzej Duda zmienią decyzję PO w/s szybkiego nadawania obywatelstwa imigrantom. Jeśli tego nie zmienimy, może dojść do sytuacji że MOSSAD będzie weryfikował uchodźców przysyłanych do Polski , czyli to, kto może zostać obywatelem Polski!  >>> http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/obywatelstwo-dla-imigrantow-czy-pis-i.html
 

....

Ponad 400 Rosjan zmasakrowało islamskich imigrantów w Niemczech.


Jak donosi portal therussophile.org, około 120 samochodów podjechało pod ośrodek dla imigrantów, w każdym po 3-4 mężczyzn, przyjechali odwdzięczyć się za gehennę, która spotkała 13-letnią Rosjankę – Lisę. Idąc do szkoły, dziewczynka została porwana a następnie, przez ponad 30 godzin była gwałcona przez grupę islamskich imigrantów. Rusaki (tak nazywają siebie Rosjanie mieszkający w Niemczech) zaatakowali Arabów, Marokańczyków, Syryjczyków i spuścili im porządny łomot. W ruch poszły kije bejsbolowe, i nogi od stołów.
 
To pierwszy tak wielki konflikt w Niemczech od początków masowej imigracji, pierwszy raz islamiści zobaczyli, że nie są bezkarni. Nie pokazała im tego niemiecka policja, niemieckie wojsko ani niemieccy mężczyźni… a Słowianie. Chora jest sytuacja, w której przedstawiciele władzy tuszują zbrodnie dokonywane przez imigrantów. To właśnie dlatego w całej Europie gwałcone są setki kobiet i dziewczynek, okradane są sklepy a islamskie, młodociane gangi działają nawet w szkołach podstawowych. Obywatele sami zaczynają się zbroić, wykupują gaz pieprzowy, występują o pozwolenia na broń palną. Dopiero w obliczu zagrożenia własnej rodziny mieszkańcy Zachodniej Europy widzą, że idea multi-kulti zniszczyła ich społeczeństwo, że jeśli nie uporają się z imigracją, to będą żyć w ciągłym strachu.
 
Zaskakujące, że w media nie ma żadnych informacji o tym zajściu. Być może nie chcą pokazywać, że pierwszy raz dokonano samosądu na tak wielką skalę, władze mogą się obawiać kolejnych takich zajść. Sądzę, że jeśli imigranci, którzy przyjadą do Polski, dopuszczą się podobnego gwałtu, to kibice tego nie odpuszczą, również u nas poleje się krew. ///

By · 23 stycznia 2016  >>http://www.antysystempolska.pl/slowianska-lekcja-ponad-400-rosjan-zmasakrowalo-islamskich-imigrantow-w-niemczech/   Żródło >>  http://prawicowyinternet.pl Więcej na ten temat >>> https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=Bruchsal+immigrants+attack
 

Russians Teach Migrants a Lesson in Germany   >>>  https://vnnforum.com/showthread.php?p=1982206
 
image
 
image

Tylko "Czarny Prezydent" jest w stanie uratować polską demokrację?

Taki "NEWS" dostarcza nam Newsweek chytrego Lisa. 

W odpowiedzi zacytuję JKM:  "Tfu! Tfu! Tfu!", demokracja nie jest dana raz na zawsze
>>  http://zonacezara.blogspot.com/2016/01/tylko-czarny-prezydent-jest-w-stanie.html
 

Niesiołowski zataił wiedzę o fałszerstwie w PKW 

>> TUSK GOV ERROR 404 DETECTED
 
 
Niesiołowski po ogłoszeniu wyniku w Wyborach Prezydenta 2010: 
 
"Radość! Ogromna radość, porównywalna trochę do radości z '97 roku. - Z tym że wtedy były jeszcze te sondaże, ja wtedy nie wiedziałem na ten temat. - Teraz to się do końca wahało.  Ja miałem "o 11-stej" (23:00)  przeciek: Kaczyński prowadzi 56 ... 54.46% ...  ja myślę Boże!  No!  Katastrofa! Muszę wyjeżdżać chyba, na starość mnie czeka emigracja. - No na szczęście to się nie stało."
 
 
To sensacyjne, ale Komorowski był uzurpatorem, a legalnym Prezydentem Polski powinien być Jarosław Kaczyński  -  Matematyka nie kłamie: II Tura Wyborów Prezydenta 2010 została sfałszowana. -  Jakie będą konsekwencje udowodnienia tego faktu?  ... czy ukradną nam kolejne WYBORY?  -  NIESIOŁOWSKI ZATAIŁ FAŁSZERSTWO W PKW: TUSK GOV ERROR 404 DETEKTED   >>>     http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/tusk-gov-error-404-detected-pkw-ukrada.html
 
image 
 
WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENTA 2010
  
Liczba głosów ważnych
A
16 853 021
100%
KOMOROWSKI Bronisław
B
8 933 887
53,01%
KACZYŃSKI Jarosław
C
7 919 134
46,99%
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI
D
1 014 753
6,02%
 
Tabela wyżej przedstawia ostateczny wynik II tury Wyborów Prezydenta 2010, liczbę zarejestrowanych przez PKW głosów ważnych, liczbę głosów przyznanych każdemu z kandydatów, w tym w procentach  >>>  A = B + C            D = B - C
 
Komunikat i tabela niżej przedstawiają wynik cząstkowy liczenia głsów II tury Wyborów Prezydenta 2010, do godziny 23:50  , liczbę zarejestrowanych przez PKW głosów ważnych, liczbę głosów przyznanych każdemu z kandydatów,  w tym w procentach  >>>  A1 = B1 + C1           D1 = B1 - C1

image

Komunikat PKW z dnia 05.07.2010 r., wynik cząstkowy z 23:50
 
Liczba głosów ważnych
A1
7 898 019
100%
KOMOROWSKI Bronisław
B1
3 916 709
49,59%
KACZYŃSKI Jarosław
C1
3 981 310
50,41%
CZĄSTKOWA RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI DO GODZ 23:50
D1
- 64 601
strata na niekorzyść Komorowskiego
- 0,82%
 
 Na podstawie wyniku końcowego Wyborów Prezydenta 2010,  i wcześniejszego wyniku cząstkowego z godziny 23:50,  można wyliczyć  drugi, końcowy wynik cząstkowy po 23:50  
 
Obliczony wynik cząstkowy z głosów zliczonych przez PKW po godzinie 23:50
    
Liczba głosów ważnych
A2 = A - A1
8 955 002
100%
1% = 89550,02
KOMOROWSKI Bronisław
B2 = B - B1
5 017 178
56,02654248%
KACZYŃSKI Jarosław
C2 = C - C1
3 937824            
43,97345752%
CZĄSTKOWA RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI PO GODZ. 23:50
D2 = D - D1

+1 079 354
na korzyść Komorowskiego
      
+12,05%
 
A2 = B2 + C2           D2 = B2 - C2
 
Jak widać, przed 23:50 Komorowski miał (- 64 601) głosów.  -  Po 23:50 PKW dosypała Komorowskiemu aż (+1 079 354) głsy,  co zasypało stratę z pierwszej połowy, i dało końcowe zwycięstwo.   -  Tak ogromny przyrost głosów zaliczony Komorowskiemu po 23:50 wykracza poza granice błędu statystycznego i świadczy o  fałszerstwie wyborczym. Taki przyrost nie ma uzasadnienia w rachunku prawdopodobieństwa, jest rzeczą na tyle nieprawdopodobną, że jest dowodem fałszerstwa wyborczego. >>> http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/niesioowski-zatai-wiedze-o-faszerstwie.html 
o
  
....