piątek, 8 kwietnia 2016

"Pan Zbyszek" Prokurator Generalny zamiesza(ł) w Trybunale?

Kontrowersje wzbudził fragment pisma wskazujący, że w razie jakiejkolwiek próby działań TK poza konstytucyjnym i ustawowym reżimem, mogą one stać się przedmiotem podjętej przez PG kontroli przestrzegania prawa. - donosi Dziennik.pl
>> http://zonacezara.blogspot.com/2016/04/pan-zbyszek-prokurator-generalny.html
 
 
 
 
DZIENNIK.pl: Sędziowie TK są chronieni immunitetem. A o jego uchyleniu decyduje wyłącznie zgromadzenie ogólne sędziów TK, w skład którego wchodzą wszyscy sędziowie trybunału. PG może jedynie złożyć do tego organu odpowiedni wniosek. A to i tak tylko wówczas, gdy czyn, o którego popełnienie podejrzewany jest sędzia, ścigany jest z oskarżenia publicznego. Sędziowie nie są związani wnioskiem PG, a decyzja co do uchylenia immunitetu jest przez nich podejmowana bezwzględną większością głosów. Tak stanowią zarówno czerwcowa ustawa o TK (Dz.U. z 2015 r. poz. 1064), jak i przepisy grudniowej nowelizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 2217), którą rządzący nadal – mimo uchylającego ją wyroku TK, sygn. akt K 47/15 – uznają za obowiązującą.
 
Jedyną sytuacją, kiedy sędziego trybunału można zatrzymać lub zaaresztować bez uprzedniego uchylenia immunitetu, jest ujęcie go na gorącym uczynku przestępstwa (o ile byłoby to konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania). W realiach toczącego się konfliktu musiałoby to więc nastąpić np. w trakcie rozprawy, gdyż wówczas, jak to określa Zbigniew Ziobro, TK działa „poza konstytucyjnym i ustawowym reżimem”. >>>  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/517488,co-ziobro-moze-zrobic-sedziom-trybunalu-konstytucyjnego-pogrozic-palcem-minister-nie-ma-uprawnien.html
 
o

Burza w studiu: Prof. Rzepliński, ... wciąż prezesem TK : / 
 
Mija ponad 20 dni od haniebnego "trybunalskiego rokoszu", czyli wypowiedzenia posłuszeństwa Sejmowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przez Trybunał Konstytucyjny, ... i coś się zaczyna dziać!- Opieszałość Naczelnika Państwa wciąż jest jednak powalająca, ... ścina z nóg! 
 
Jeśli 10 / 04  Jarosław Kaczyński bezprawnie pozbawiony urzędu Prezydenta RP 2010-2015 w jakiś sposób "NIE UREGULUJE SPORU", i nie wyjaśni Polakom sedna sporu między Platformą i PiS, ... zacznę wątpić, czy "buty Naczelnika Państwa" , w które usiłuje się go wsadzić, ... nie są trzy numery za duże?
 
<>
W kontekście powyższego warto się zastanowić czy wiadomość DZIENNIK.pl jest  precyzyjna, ... i o co toczy się walka: DZIENNIK.pl: 
 
Jedyną sytuacją, kiedy sędziego trybunału można zatrzymać lub zaaresztować bez uprzedniego uchylenia immunitetu, jest ujęcie go na gorącym uczynku przestępstwa (o ile byłoby to konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania). W realiach toczącego się konfliktu musiałoby to więc nastąpić np. w trakcie rozprawy, gdyż wówczas, jak to określa Zbigniew Ziobro, TK działa „poza konstytucyjnym i ustawowym reżimem”.
 
Prawdą jest, że "sędziego trybunału można zatrzymać lub zaaresztować bez uprzedniego uchylenia immunitetu, jest ujęcie go na gorącym uczynku przestępstwa (o ile byłoby to konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania)." - tak to zapisano w Konstytucji.
 
Reszta to  INTERPRETACJA, ... i bitwa o  PRECEDENS
 
Walka między PiS, a Trybunałem Konstytucyjnym (Platformą Obywatelską), toczy się o to, czy po przegranych wyborach prezydencko-parlamentarnych partie opozycyjne narzucą legalnie wybranemu polskiemurządowi taką interpretację konstytucji, która dzięki obsadzonemu przez PO Trybunałowi Konstytucyjnemu de facto da partiom przegranym (obecnej opozycji) faktyczną władzę w Państwie Polskim, ... a z legalnie wybranego rządu zrobi rząd kukiełkowy". 
 
INTERPRETACJA i PRECEDENS.  , to słowa kluczowe sporu o trybunał, powiedział to zresztą sędzia Andrzej Rzepliński w rozmowie z Katarzyną Gójską-Hejke  /  Warto wysłuchać .>> http://ziut.neon24.pl/post/130487,burza-w-studiu-prof-rzeplinski-wciaz-prezesem-tk  
 

 
 
Albo tutaj >>>  TelewizjaRepublika.pl:  Emocjonalna wymiana zdań do jakiej doszło w programie "W Punkt" pomiędzy prowadzącą Katarzyną Gójską-Hejke, a prezesem TK prof. Andrzejem Rzeplińskim. od 7:30 na YT >>  https://www.youtube.com/watch?v=RptWzAuArhI#t=457
 
Rzepliński: Mamy rozdział władz.
 
Gójską-Hejke: Ja rozumiem, ale nikt też nie może pozbawić obywateli, ...?..., no takiego poczucia, że prawo jest respektowane.
 
Rzepliński: Tak, tak, tak ...  (kiwając głową)

Gójska-Hejke kontynuuje: Wobec działań Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo wiele zastrzeżeń. Pan mówi, że ustawa była wyjątkowa, coś było specjalnego, sytuacja była specjalna, ... ale nie ma takich określeń w Konstytucji, nie ma takich określeń w ustawie, ...?..., No przepraszam Konstytucja nie daje sędziom Trybunału Konstytucyjnego  uznawania, że coś jest specjalne, i w związku z tym nie muszą sędziowie przestrzegać ustawy.
 
Rzepliński: Oczywiście daje, oczywiście daje. Nazywa się to  ROZSTRZYGNIĘCIE PRECEDENSOWE, ... takie, które w sposób nowy, wskutek okoliczności prawnych, okoliczności faktycznych, wymaga nowego spojrzenia na sprawę. - Naturalnie sąd musi to uzasadnić.
 
WŁAŚNIE   "ROZSTRZYGNIĘCIE PRECEDENSOWE" JEST SEDNEM PROBLEMU, .... i PARADOKSALNIE JEGO JEDYNYM ROZWIĄZANIEM
 
Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński, na zamówienie opozycji, i presję KOD-u chce stworzyć precedens prawny stanowiący prawo, ... w tym przypadku precedens ten ma doprowadzić do zmiany ustroju Państwa Polskiego z demokracji parlamentarnej (gdzie suwerenem jest Naród), na dyktaturę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ... i odebranie władzy Suwerenowi, którego przedstawicielem jest Sejm Rzeczypospolitej.
 
 "ROZSTRZYGNIĘCIE PRECEDENSOWYM"  jest  "Wyrok ws. wyroku TK o ustawie ws. Trybunału Konstytucyjnego",  z wykonaniem którego zwleka (chyba samozwańczy) Naczelnik Państwa Jarosław Kaczyński >>> http://ziut.neon24.pl/post/130524,wyrok-ws-wyroku-tk-o-ustawie-ws-trybunalu-konstytucyjnego
 
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być jak kardynałowie na konklawe, ... okazali się "ciurami obozowymi" Platformy Obywatelskiej,   ...   i konstytucyjnymi zamachowcami stanu!
  <>

Działania Prezesa Rzeplińskiego należy uznać za próbę przeprowadzenia "Konstytucyjno-medialnego zamachu stanu", po którym to On, i Trybunał Konstytucyjny stałyby się nadrzędną ponad wszystkimi, władzą w Rzeczypospolitej.   -   Demokracja, tak naprawdę, stałaby się  fikcją.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być jak kardynałowie na konklawe, ... okazali się "ciurami obozowymi" Platformy Obywatelskiej.
 
Konstytucja Art. 196.  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
 
W OBECNEJ SYTUACJI POWYŻSZY PRZEPIS KONSTUTYCJI POWINEN ZNALEŹĆ ZATOSOWANIE
Konstytucja Art. 195.3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Fakt, że  prezes TK przyznał, że zarówno on, jak i wiceprezes Biernat brali udział w procedowaniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa koalicji PO-PSL,  jest pośrenim przyznaniem się do udziału w spisku obecnej opozycji, mającym ustanowić dyktaturę Trybunału Konstytucyjnego nad wszystkimi organami władzy państwowej w Polsce.
Świadczyć o tym może Art.5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi:
1. Trybunał sygnalizuje Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo istnienie uchybień i luk w prawie, których usunięcie  jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezes Trybunału może zwrócić się do adresata sygnalizacji o poinformowanie Trybunału o stanowisku w sprawie będącej przedmiotem sygnalizacji.
Art.5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  przygotowanej przez "koalicję TK-PO-PSL" nie dotyczył spraw zaskarżonych do TK tylko "uchybień i luk w prawie", które TK wyszuka i uzna za uchybienia i luki.
 
Ustawa o TK autorstwa koalicji PO-PSL (w tworzeniu której udział brał Prezes TK) dała więc de facto Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo pozakonstytucyjnej  inicjatywy ustawodawczej, w konsekwencji mającej stanowić prawo.  
 
To był spisek, i zamach na Sejm Najjaśnieszej Rzeczypospolitej, który chciano zrealizować zmuszając rząd Beaty Szydło do druku nielegalnego, tzw. wyroku TK ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.  >>>  Dz.U. 2015 poz. 1064 -  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym  >> http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz