środa, 21 października 2015

Niesiołowski zataił wiedzę o fałszerstwie w PKW: TUSK GOV ERROR 404 DETECTED

 

To sensacyjne, ale Komorowski był uzurpatorem, a legalnym Prezydentem Polski powinien być Jarosław Kaczyński  -  Matematyka nie kłamie: II Tura Wyborów Prezydenta 2010 została sfałszowana. -  Jakie będą konsekwencje udowodnienia tego faktu?  ... czy ukradną nam kolejne WYBORY?  -   NIESIOŁOWSKI ZATAIŁ FAŁSZERSTWO W PKW: TUSK GOV ERROR 404 DETEKTED    >>>     http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/tusk-gov-error-404-detected-pkw-ukrada.html

image 
WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENTA 2010
Liczba głosów ważnych
A
16 853 021
100%
KOMOROWSKI Bronisław
B
8 933 887
53,01%
KACZYŃSKI Jarosław
C
7 919 134
46,99%
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI
D
1 014 753
6,02%

Tabela przedstawia ostateczny wynik II tury Wyborów Prezydenta 2010, liczbę zarejestrowanych przez PKW głosów ważnych, liczbę głosów przyznanych każdemu z kandydatów, w tym w procentach  >>>   A = B + C            D = B - C


Niżej komunikat PKW z dnia 05.07.2010 r., wynik cząstkowy z 23:50
 
Liczba głosów ważnych
A1
7 898 019
100%
KOMOROWSKI Bronisław
B1
3 916 709
49,59%
KACZYŃSKI Jarosław
C1
3 981 310
50,41%
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI
D1
- 64 601
- 0,82%
 
Tabela przedstawia wynik cząstkowy II tury Wyborów Prezydenta 2010 , liczbę zarejestrowanych przez PKW głosów ważnych, liczbę głosów przyznanych każdemu z kandydatów, w tym w procentach  >>>  A1 = B1 + C1           D1 = B1 - C1 Na podstawie wyniku końcowego Wyborów Prezydenta 2010,  i wcześniejszego wyniku cząstkowego z godziny 23:50,  można wyliczyć  drugi, końcowy wynik cząstkowy.
 
Obliczony wynik cząstkowy z głosów zliczonych przez PKW po godzinie 23:50
   
 
Liczba głosów ważnych
A2 = A - A1
8 955 002
100%
1% = 89550,02
KOMOROWSKI Bronisław
B2 = B - B1
5 017 178
56,02654248%
KACZYŃSKI Jarosław
C2 = C - C1
3 937 824            
43,97345752%
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI
D2 = D - D1
JEST
+1 079 354
>>> ???      
+12,05%
 
A2 = B2 + C2           D2 = B2 - C2

Jak widać, przed 23:50 Komorowski miał (- 64 601) głosów.  -  Po 23:50 PKW dosypała Komorowskiemu aż (+1 079 354) głsy,  co zasypało stratę z pierwszej połowy, i dało końcowe zwycięstwo.   -  Tak ogromny przyrost głosów zaliczony Komorowskiemu po 23:50 wykracza poza granice błędu statystycznego i świadczy o  fałszerstwie wyborczym. Taki przyrost nie ma uzasadnienia w rachunku prawdopodobieństwa, jest rzeczą na tyle nieprawdopodobną, że jest dowodem fałszerstwa wyborczego.  >>> http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/niesioowski-zatai-wiedze-o-faszerstwie.html 
 
  
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI Z CAŁEGO WYNIKU WYBORÓW PREZYDENTA 2010
Wynik z 16 853 021 głosów,
... i 100% lokali wyborczych  
D
+ 1 014 753   
+6,02%
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI Z CZĘŚCI ZLICZONEJ PRZED 23:50
Wynik z 7 898 019 głosów,
... i 51,5% lokali wyborczych
      
D1
- 64 601
- 0,82%
RÓŻNICA W GŁOSACH POMIĘDZY KANDYDATAMI Z CZĘŚCI ZLICZONEJ PO 23:50
    Wynik z 8 955 002 głosów,
... i 48,5% lokali wyborczych
D2
JEST
+1 079 354
>>> ???
  
+12,05%
 
*** Już sama liczba zliczonych głosów przed, i po 23:50 zastanawia 
 


Czy polska krew poleje się w październiku
Zbliżamy się do momentu krytycznego?   Link do tej notki >> 

Niesiołowski zataił wiedzę o fałszerstwie w PKW: Error PO 404 Detected    

http://zonacezara.blogspot.ca/2015/10/tusk-gov-error-404-detected-pkw-ukrada.html

ŻOŁNIERZE! NAOLIWIĆ TACZKI, .... i  UDOSTĘPNIAĆ!Niesiołowski po ogłoszeniu wyniku w Wyborach Prezydenta 2010: "Radość! Ogromna radość, porównywalna trochę do radości z '97 roku. - Z tym że wtedy były jeszcze te sondaże, ja wtedy nie wiedziałem na ten temat. - Teraz to się do końca wahało.  Ja miałem "o 11-stej" (23:00)  przeciek: Kaczyński prowadzi 56 ... 54.46% ...  ja myślę Boże!  No!  Katastrofa! Muszę wyjeżdżać chyba, na starość mnie czeka emigracja. - No na szczęście to się nie stało."
** Niżej w tabeli wynik z 23:00 po przeliczeniu na "przeciek Niesiołowskiego".
 
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych głosów
% uzyskanych głosów
KACZYŃSKIJarosław Aleksander
1 739 663
54,56
KOMOROWSKI Bronisław Maria
1 454 723
45,54
 
Wynik z 11-stej, który niechcący podał Niesiołowski ,  znacząco różni się od oficjalnego wyniku cząstkowego podanego przez PKW , z tej samej godziny.
 
 
Imię i nazwisko kandydata
Liczba uzyskanych głosów
% uzyskanych
głosów
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
1 577 612
49,39
KOMOROWSKI Bronisław Maria
1 616 775
50,61
 
Tabela wyżej / Oficjalny wynik cząstkowy z godz. 22:48 podany przez PKW
 
o1 komentarz:

  1. https://secure.avaaz.org/pl/petition/start_a_petition/?source=cpb

    OdpowiedzUsuń