wtorek, 23 lutego 2016

Teczki, ... teczki, .. teczki? / Czyżby komuniści rozpoczeli "prostowanie" ukrytych niuansów historii?

Moim zdaniem  polscy komuniści  popełnili dwa, katastrofalne dla Polski, błędy. Pierwszy z nich polegał na wprowadzeniu "stanu wojennego" w 1981 roku, ... drugi na tym, że nie wprowadzili go w 1989 r.  -  Gdyby nie to, "symuluję", Polska wyglądałaby dziś inaczej,  ...  myślę, że bylibyśmy w lepszej sytuacji. 
 
Czyżby ostatni "wysyp teczek" był próbą naprawy tego błędu, i wyjaśnieniem gnębiącego nas polityczno-historycznego niuansu, będącego od samego początku "Ciernią" w ciele polskiej partii komunistycznej?
 
"Bolkowatość"  obecnej sytuacji wydaje się jakby "spełnieniem się" notki z 30 stycznia.  -  Ale to chyba tylko nadinterpretacja rzeczywistości, .... choć chciałbym się mylić. >>  >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/02/teczki-teczki-teczki-czyzby-komunisci.html
 


Niżej moja notka z 30 stycznia 2016 roku:

W 1968 atakowała Żydów. Teraz Iwona Śledzińska-Katarasińska skarży się, że nowe Wiadomości są antyniemieckie.  -   Choć (chyba) wszyscy syjoniści to Żydzi, to wcale nie znaczy, że wszyscy Żydzi to syjoniści. - proponuję sprawdzić w Wikipedii.  - Tak samo jak nie jest prawdą to, że wszyscy Polacy to komuniści.
 
Tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że teraz, tak jak w przeszłości mamy problem z syjonistami, a nie z Żydami, tak długo nasza obrona przed atakami z zewnątrz będzie bardzo ułomna.

Zastanowiłbym się nad tym bardzo, czy rolą i szansą na powrót "polskich komunistów" na scenę polityczną,  nie jest właśnie wyjaśnienie tego  niuansu>>> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/01/w-1968-atakowaa-zydow-teraz-skarzy-sie.html
 


30.01.2016 / Niealezna.pl: Rada Programowa TVP, na której czele stoi posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska zarzuciła stronniczość nowym Wiadomościom TVP. Jedną z oznak takiej stronniczości mają być negatywne materiały dotyczące Niemiec, m.in. o... 95-letnim esesmanie z Auschwitz. >>>  http://niezalezna.pl/75627-w-1968-atakowala-zydow-teraz-skarzy-sie-ze-nowe-wiadomosci-sa-antyniemieckie
 
To o tyle zabawne zarzuty, że Śledzińska-Katarasińskaz to dawna członkini PZPR, w 1968 r. biorąca udział w nagonce antysemickiej.
 
9 i 11 maja 1968 r. w numerach 110 i 112 „Dziennika Łódzkiego” ukazał się dwuczęściowy artykuł redaktor Iwony Śledzińskiej pt.:   „Tym, którzy zapomnieli” z podtytułem   „Syjonizm – aktywność i bierność”.

Dzisiejsza szefowa Rady Programowej TVP, oburzająca się rzekomą propagandą w Wiadomościach i materiałem o 95-letnim esesmanie, pisała:
„Gdzie byliście, wy, ideolodzy i praktycy syjonizmu, którzy próbujecie oszukać własne i świata sumienie, co uczyniliście dwadzieścia parę lat temu, by nas uratować?  W swoim brudnym zacietrzewieniu łączycie się pod znakiem gwiazdy Dawida, tej samej gwiazdy, z którą my wchodziliśmy do komór gazowych [...] Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas, Polaków, w ostatnim czasie. Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”
Komentarz: Warto powyższy tekst przeanalizować.
 
Katarasińska napisała:   "co uczyniliście dwadzieścia parę lat temu, by nas uratować?W swoim brudnym zacietrzewieniu łączycie się pod znakiem gwiazdy Dawida, tej samej gwiazdy, z którą my wchodziliśmy do komór gazowych [...]  Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas, Polaków, w ostatnim czasie."
 
Nie wiem, czy Katarasińska sama jest Żydówką na co mogłyby wskazywać zacytowane wcześniej słowa, ale jeśli nawet, to wtedy, w 1968 roku czuła się Polką. - Na to wygląda. Jedźmy dalej.
 
Katarasińska kontynuowała: "Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”
 
Wczytałem się w powyższe bardzo dokładnie, i nie znalazłem tam ani słowa o Żydach i antysemityźmie, znalazłem atak na syjonizm, ... a to nie to samo.
 
Nie jestem komunistą, jestem "PiSiorem", ale na miejscu Katarasińskiej wytoczyłbym Niezaleznej.pl proces o zniesławienie, lub prynajmniej zwróciłbym sięo sprostowanie.

Powód? - Powód byłby taki sam, jaki  byłby,  gdyby Kaczyńskiego nazwano zatwardziałym komunistą.   -   Tak  jak nie jest  prawdą  to, że  wszyscy Polacy to komuniści,  tak (chyba) nie jest prawdą,  że  wszyscy  Żydzi  to syjoniści  -  proponuję sprawdzić w Wikipedii.  - Kaczyński, ... choć jest Polakiem,  komunistą  też chyba  nigdy  nie  był?  
 
Tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że teraz, tak jak w przeszłości, mamy problem z syjonistami, a nie z Żydami, tak długo nasza obrona przed atakami z zewnątrz będzie bardzo ułomna.
 
Kończąc, zastanowiłbym się nad tym bardzo, czy rolą,  i szansą,  na powrót "polskich komunistów" na scenę polityczną,  nie jest właśnie wyjaśnienie  Polakom  tego  niuansu.

 
*** Tutaj trzeba dodać, ofiarami syjonizmu, są też sami Żydzi, tak jak ofiarami komunizmu, i syjonizmu, byli Polacy.
 

 
 

Organ Michnika atakuje "ministra - p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
 
Stenogram z tajnego referatu tow. Jakuba Bermana, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945
 
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że  rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
 
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.
 
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.
 
W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość.
 
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
 
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.
 
Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
 
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.
 
Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że  rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.
 
Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
 
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.
 
Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że  w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
 
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.
 
Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR.  Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
 
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.
 
Każdy Żyd musi mieć świadomość, że  ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że  jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność.
Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że  obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
 
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów.
 
Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.
 
Źródło:  Stanisław Żochowski “O Narodowych Siłach Zbrojnych NSZ” Retro: Lublin 1994 Więcej >>>  http://kacpro.salon24.pl/503615,inwazja-upiorow-stenogram-z-tajnego-referatu-jakuba-bermana

Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
Na zdjęciu: Koło żydowskich rzemieślników w Rychbachu  – Dzierżoniów
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego MacierewiczaOrgan Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewiczad1 4
 
.....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz