Jakub Berman 1945 rok:  "Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy."
 
Warto to sobie przypomnieć akurat teraz, bo z uwagi na strach przed tym, czego doświadcza teraz Antoni Macierewicz (oskarżeniami o antysemityzm), w rozmowach o polskiej polityce eliminuje się jeden podstawowy element wpływający na polską politykę.

Elementem tym jest czynnik żydowski,  ... uściślając precyzyjnie ,  elementem tym jest wrogi nam i Polsce , polityczny  "element żydo-syjonistyczny"   (bo nie wszyscy Żydzi są syjonistami, .. tak samo, jak nie wszyscy Polacy są, lub byli, komunistami).   -   Przejawem samocenzury jest np. to, że na Salon24, w tytule, nie można użyć słowa Israel,  ...  jest blokowane.
 
Warto też przytoczyć fragment książki  Andrzeja Leszea Szcześniaka, który  w swojej "JUDEOPOLONIA II" na stronie 121 pisze tak:
 
Tajny ośrodek władzy / W tworzeniu mafijnego systemu władzyprowadzącej do zniewolenia Polski prawdziwym przełomem było jednak powołanie do życia Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Był to pomysł Jakuba Bermana, który po śmierci Alfreda Lampe stał się przywódcą lobby żydowskiego w ZSRR. Berman, działacz Kominternu i płk. NKWD, uznał, iż istniejące w Sowietach instytucje, organizacje i wojskowe jednostki polskie powinny być poddane kontroli niejawnego i nieformalnego ośrodka dyspozycyjnego, który stałby na straży interesów środowiska żydowskiego. /.../
Jakub Berman swój plan przedstawił 2 stycznia 1944 r. wicepremierowi i zarazem ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentijowi Berii, który sam, będąc z pochodzenia Żydem, zatwierdził ten plan, jako korzystny dla środowiska żydowskiego i imperialnej polityki sowieckiej. Tak doszło do utworzenia przy Związku Patriotów Polskich Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Jego kierownictwo tworzyli: J.Berman, E. Szyr i h. Minc. / członkami zostali: I i W. Groszowie, L.Bristigerowa, J.Borejsza, R.Zambrowski, E.Ochab, S. Wierbłowski, A.Alster , W.Billing, J.Burgin, A Bromberg, Anatol Fejgin, Anna Fejgin, ... Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika)... , Rubinsztajn, Kubarowie i inni. /  Ciąg dalszy >>> http://zonacezara.blogspot.ca/2015/11/organ-michnika-atakuje-polskiego_12.html
image
 
12.11.2015 / Gazeta.pl:  Jako przykład takiej wypowiedzi, "The Guardian" podaje komentarz Macierewicza w Radiu Maryja w 2002 roku. Macierewicz oświadczył wtedy, że czytał Protokoły Mędrców Syjonu, "dowód na spisek żydowski kontrolujący globalny rynek i media". "Protokoły" to dokument z początków XX wieku, opisujący rzekome plany Żydów co do przejęcia władzy nad światem. Przez większość historyków uważany jest za fałszerstwo, mające usprawiedliwić antysemityzm w Europie.
Macierewicz zgodził się, że "są pewne wątpliwości co do autentyczności protokołów", ale określił je jako "bardzo ciekawą lekturę. Dodał też , że "doświadczenie pokazuje, że podobne żydowskie grupy istnieją - grupy myślące bardzo przebiegle i działające na niekorzyść Polski" .