czwartek, 12 listopada 2015

Organ Michnika atakuje polskiego "ministra - p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
 
W czasach wczesnej opozycji antykomunistycznej "prawdziwkami", środowisko Jacka Kuronia i Adama Michnika, określało część opozycji antykomunistycznej składającej się z "Polaków-Nie-Żydów". - Już wtedy trwała zażarta walka między grupami opozycjonistów pochodzenia żydowskiego, i polskiego.
 
Jakub Berman 1945 rok:  "Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy."
 
Warto to sobie przypomnieć akurat teraz, bo z uwagi na strach przed tym, czego doświadcza teraz Antoni Macierewicz (oskarżeniami o antysemityzm), w rozmowach o polskiej polityce eliminuje się jeden podstawowy element wpływający na polską politykę.

Elementem tym jest czynnik żydowski,  ... uściślając precyzyjnie ,  elementem tym jest wrogi nam i Polsce , polityczny  "element żydo-syjonistyczny"   (bo nie wszyscy Żydzi są syjonistami, .. tak samo, jak nie wszyscy Polacy są, lub byli, komunistami).   -   Przejawem samocenzury jest np. to, że na Salon24, w tytule, nie można użyć słowa Israel,  ...  jest blokowane.
 
Warto też przytoczyć fragment książki  Andrzeja Leszea Szcześniaka, który  w swojej "JUDEOPOLONIA II" na stronie 121 pisze tak:
 
Tajny ośrodek władzy / W tworzeniu mafijnego systemu władzyprowadzącej do zniewolenia Polski prawdziwym przełomem było jednak powołanie do życia Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Był to pomysł Jakuba Bermana, który po śmierci Alfreda Lampe stał się przywódcą lobby żydowskiego w ZSRR. Berman, działacz Kominternu i płk. NKWD, uznał, iż istniejące w Sowietach instytucje, organizacje i wojskowe jednostki polskie powinny być poddane kontroli niejawnego i nieformalnego ośrodka dyspozycyjnego, który stałby na straży interesów środowiska żydowskiego. /.../
Jakub Berman swój plan przedstawił 2 stycznia 1944 r. wicepremierowi i zarazem ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentijowi Berii, który sam, będąc z pochodzenia Żydem, zatwierdził ten plan, jako korzystny dla środowiska żydowskiego i imperialnej polityki sowieckiej. Tak doszło do utworzenia przy Związku Patriotów Polskich Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Jego kierownictwo tworzyli: J.Berman, E. Szyr i h. Minc. / członkami zostali: I i W. Groszowie, L.Bristigerowa, J.Borejsza, R.Zambrowski, E.Ochab, S. Wierbłowski, A.Alster , W.Billing, J.Burgin, A Bromberg, Anatol Fejgin, Anna Fejgin, ... Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika)... , Rubinsztajn, Kubarowie i inni. 
O istnieniu tego komitetu nie wiedziała nawet Wanda Wasilewska i niewtajemniczeni członkowie Zwiąku Patriotów Polskich (w ZSRR). Jego zebrania odbywały się w największej tajemnicy, a o podejmowanych decyzjach informowano tylko Berię (NKWD), i to zawsze tylko za pośrednictwem Jakuba Bermana.  /  Źródło >>>  http://www.lubczasopismo.salon24.pl/Rozel/post/522262,z-pamietnika-gen-berlinga-inwazja-i-antypolskie-sprzysiezeni

Wchodzimy w fazę wyjaśniania powodów  zamachu w Smoleńsku, po której, po udowodnieniu że zamach był zamachem, a nie ściemą (wersja pancernej brzozy), wejdziemy w fazę ustaliania motywów tego zamachu  -   A poszlaki prowadzą właśnie w stronę "żydo-masoneri".   -   Dlatego właśnie teraz, w pierwszym dniu istnienia "władzy PiS-owskiej" "organ Michnika" detonuje minę przed faktami, które już wkrótce, publicznie, powinny ujrzeć światło dzienne.   -   Zapowiada się ciekawa batalia.
W międzyczasie zapraszam Państwa, i szanownych Redaktorów, do zapoznania się z ciekawymi ustaleniami na temat "badań" w sprawie udziału środowisk żydowskich nie tylko w zamachu w Smoleńsku, ale i spisku światowym a'la "Protokoły Mędrców Syjonu", którego wynikiem jest zapewne kontrolowana inwazja islamu na Europę, mającą wprowadzić NWO - New World Order / Nowy Porządek Świata /, porządek który 2015 r. w Polsce, poniósł w tym roku sromotną klęskę. - Klęskę, korą historia powinna nazywać "Códem nad Wisłą  II".
Kontynuując, w dalszej części notki (lub korzystając z linku niżej)  polecam przeczytanie "Tajnego referatu Jakóba Bermana" z 1945 r.,  odpowiedzialnego m.in. za śmierć setek, jeśli nie tysięcy Żołnierzy Wyklętych,  w czasach wprowadzania w Polsce tzw. "Władzy Ludowej",  ...  a w rzeczywistości władzy sowieckich syjonistów. / Link do tej notki:  http://zonacezara.blogspot.com/2015/11/organ-michnika-atakuje-polskiego_12.html

 
 
image
 
12.11.2015 / Gazeta.pl:  Jako przykład takiej wypowiedzi, "The Guardian" podaje komentarz Macierewicza w Radiu Maryja w 2002 roku. Macierewicz oświadczył wtedy, że czytał Protokoły Mędrców Syjonu, "dowód na spisek żydowski kontrolujący globalny rynek i media". "Protokoły" to dokument z początków XX wieku, opisujący rzekome plany Żydów co do przejęcia władzy nad światem. Przez większość historyków uważany jest za fałszerstwo, mające usprawiedliwić antysemityzm w Europie.

Macierewicz zgodził się, że "są pewne wątpliwości co do autentyczności protokołów", ale określił je jako "bardzo ciekawą lekturę. Dodał też , że "doświadczenie pokazuje, że podobne żydowskie grupy istnieją - grupy myślące bardzo przebiegle i działające na niekorzyść Polski" .
 
 
Tak wygląda sromotna klęska Michnika i jego "Gazety Wyborczej" po 25 latach antypolskiej propagandy –
 
Organ Michnika atakuje "ministra - p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
Jakub Berman z Boleslawem  Bierutem w Tatrach 1950
 
Organ Michnika atakuje "ministra - p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
 
Stenogram z tajnego referatu tow. Jakuba Bermana, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że  rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.
W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość.
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.
Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.
Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że  rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.
Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.
Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że  w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.
Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR.  Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.
Każdy Żyd musi mieć świadomość, że  ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że  jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność.
Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że  obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów.
Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.
Źródło:  Stanisław Żochowski “O Narodowych Siłach Zbrojnych NSZ” Retro: Lublin 1994 Więcej >>>  http://kacpro.salon24.pl/503615,inwazja-upiorow-stenogram-z-tajnego-referatu-jakuba-bermana
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
 
Na zdjęciu: Koło żydowskich rzemieślników w Rychbachu  – Dzierżoniów
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
d1 4


 
"Mur i wieża" to synonim faktów dokonanych i osadnictwa żydowskiego
 
Tak powstawały pierwsze osiedla w Palestynie. Powstawały pod osłoną nocy. Palestyna była w tamtych czasach częścią imperium osmańskiego, gdzie obowiązywało prawo, że już istniejących budynków nie wolno burzyć. Jak wiemy w niedługim czasie w Palestynie powstało państwo Izrael. Jeśli jesteś bystry, to zauważysz, że na dwóch powyższych (1a i 2 ) YouTube śpiewa się identycznie to samo wykonanie polskiego hymnu. Jedno na filmie z rocznicy Smoleńska, drugie na "polskim filmie" reprezentującym Polskę na biennale w Wenecji. - To z ciężarówką - Tak ten film propagujący osadnictwo żydów w Polsce “reprezentował” Polskę Donalda Tuska na biennale w Wenecji w 2011 roku.  -  Warto by go zapytać: Dlaczego?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz