Jakub Berman 1945 rok:   "Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy."   Link do tej notki:  http://zonacezara.blogspot.com/2015/11/organ-michnika-atakuje-polskiego_12.html                    
 
Warto to sobie przypomnieć akurat teraz, bo z uwagi na strach przed tym, czego doświadcza teraz Antoni Macierewicz (oskarżeniami o antysemityzm), w rozmowach o polskiej polityce eliminuje się jeden podstawowy element wpływający na polską politykę.

Elementem tym jest czynnik żydowski,  ... uściślając precyzyjnie ,  elementem tym jest wrogi nam i Polsce , polityczny  "element żydo-syjonistyczny"   (bo nie wszyscy Żydzi są syjonistami, .. tak samo, jak nie wszyscy Polacy są, lub byli, komunistami).   -   Przejawem samocenzury jest np. to, że na Salon24, w tytule, nie można użyć słowa Israel,  ...  jest blokowane.
 
Warto też przytoczyć fragment książki  Andrzeja Leszea Szcześniaka, który  w swojej "JUDEOPOLONIA II" na stronie 121 pisze tak:
 
Tajny ośrodek władzy / W tworzeniu mafijnego systemu władzyprowadzącej do zniewolenia Polski prawdziwym przełomem było jednak powołanie do życia Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Był to pomysł Jakuba Bermana, który po śmierci Alfreda Lampe stał się przywódcą lobby żydowskiego w ZSRR. Berman, działacz Kominternu i płk. NKWD, uznał, iż istniejące w Sowietach instytucje, organizacje i wojskowe jednostki polskie powinny być poddane kontroli niejawnego i nieformalnego ośrodka dyspozycyjnego, który stałby na straży interesów środowiska żydowskiego. /.../
Jakub Berman swój plan przedstawił 2 stycznia 1944 r. wicepremierowi i zarazem ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentijowi Berii, który sam, będąc z pochodzenia Żydem, zatwierdził ten plan, jako korzystny dla środowiska żydowskiego i imperialnej polityki sowieckiej. Tak doszło do utworzenia przy Związku Patriotów Polskich Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Jego kierownictwo tworzyli: J.Berman, E. Szyr i h. Minc. / członkami zostali: I i W. Groszowie, L.Bristigerowa, J.Borejsza, R.Zambrowski, E.Ochab, S. Wierbłowski, A.Alster , W.Billing, J.Burgin, A Bromberg, Anatol Fejgin, Anna Fejgin, ... Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika)... , Rubinsztajn, Kubarowie i inni. 
O istnieniu tego komitetu nie wiedziała nawet Wanda Wasilewska i niewtajemniczeni członkowie Zwiąku Patriotów Polskich (w ZSRR). Jego zebrania odbywały się w największej tajemnicy, a o podejmowanych decyzjach informowano tylko Berię (NKWD), i to zawsze tylko za pośrednictwem Jakuba Bermana.

Wchodzimy w fazę wyjaśniania powodów  zamachu w Smoleńsku, po której, po udowodnieniu że zamach był zamachem, a nie ściemą (wersja pancernej brzozy), wejdziemy w fazę ustaliania motywów tego zamachu  -   A poszlaki prowadzą właśnie w stronę "żydo-masoneri".   -  Dlatego właśnie teraz, w pierwszym dniu istnienia "władzy PiS-owskiej" "organ Michnika" detonuje minę przed faktami, które już wkrótce, publicznie, powinny ujrzeć światło dzienne.   -   Zapowiada się ciekawa batalia.
W międzyczasie zapraszam Państwa, i szanownych Redaktorów, do zapoznania się z ciekawymi ustaleniami na temat "badań" w sprawie udziału środowisk żydowskich nie tylko w zamachu w Smoleńsku, ale i spisku światowym a'la "Protokoły Mędrców Syjonu", którego wynikiem jest zapewne kontrolowana inwazja islamu na Europę, mającą wprowadzić NWO - New World Order / Nowy Porządek Świata /, porządek który 2015 r. w Polsce, poniósł w tym roku sromotną klęskę. - Klęskę, korą historia powinna nazywać "Códem nad Wisłą  II".
Kontynuując, w dalszej części notki (lub korzystając z linku niżej)  polecam przeczytanie "Tajnego referatu Jakóba Bermana" z 1945 r.,  odpowiedzialnego m.in. za śmierć setek, jeśli nie tysięcy Żołnierzy Wyklętych,  w czasach wprowadzania w Polsce tzw. "Władzy Ludowej",  ...  a w rzeczywistości władzy sowieckich syjonistów.
image
image