niedziela, 13 września 2015

Należy, z mocy ustawy, wyjąć spod prawa wszystkie loże masońskie w Polsce, ...

Zaczynając od żydowskiej loży masońskiej B'nai B'rith - Loża Polin, i wszystkich innych związanych, lub nie, z 21 lożami Europy,  które podpisały się pod petycją w/s przyjmowania imigrantów.  - Wszystkie te organizacje powinny zostać rozwiązane jako zagrożenie dla demokratycznego ładu i porządku w Państwie, oraz zagrożenie Bezpieczeństwa Narodowego. -   Jako wzór do naśladowania powinna być wzięta przedwojenna decyzja, dekret prezydenta Ignacego Mościckiego,  w dokładnie tej samej sprawie.  /  LINK DO TEJ NOTKI >>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/nalezy-z-mocy-ustawy-wyjac-spod-prawa.html
 
image
 
03.05.2013 / WolnomularzPolski.com: Jose Gulino, wybranego na Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji (GODF), we wrześniu 2012 r. Pytany był o rolę polityczną największej liberalnej obediencji francuskiej. – Wielki Wschód Francji liczy 1200 lóż i 52.000 członków, rośnie regularnie każdego roku o 600 – 800 nowych. Nasza obecność nie jest związana z obecnym kontekstem politycznym, choć prawdą jest, że Wielkiemu Wschodowi Francji tradycyjnie bliżej lewicy.   /.../   Tak więc mamy nadzieję wpływać na bieg rzeczy. Przyszłość, jak mawiał Bergson, nie jest tym, co się stanie, ale tym, co mamy zamiar zrobić"  >>>  http://wolnomularzpolski.com/page/4/
 
Należy, z mocy ustawy, wyjąć spod prawa wszystkie loże masońskie w Polsce, ...
O
Należy, z mocy ustawy, wyjąć spod prawa wszystkie loże masońskie w Polsce, ...
 
22 listopada 1938 roku Prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
 
Dekret który w trybie natychmiastowym wyjmował spod prawa wszystkie stowarzyszenia masońskie na terenie kraju. Składał się on z sześciu artykułów, które mówiły m. in. o karze więzienia i grzywny za tworzenie, działalność, wspieranie oraz sympatyzowanie z lożami oraz przekazaniu majątku zlikwidowanych stowarzyszeń na cele dobroczynne.  Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego z 22 listopada 1938 roku, rozwiązujący antypolskie organizacje masońskie w Polsce.
 
W 2007 po niemal 70 latach nieistnienia odrodziła się w Polsce jedna z najbardziej znaczących organizacji Żydowskich – B’nai B’rith – Loża Polin.  Instalacja loży miała miejsce dokładnie w dniu 9 września 2007 r za zgodą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego?! Nie pisały oczywiście o tym gazety, nie informowała również telewizja, ale wzmiankę na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ambasady USA w Polsce.  Źródło:  http://www.bibula.com/?p=71616#sthash.psl9joJx.dpuf
 
image


<>
 
Film przesłany 16.04.2010, a więc 6 dni po zamachu w Smoleńsku, nazywanym katastrofą. Naprawdę warto go wysłuchać, ... i zastanowić się. Red. Michalkiewicz jest osobą obdarzoną nie tylko wspaniałym darem mowy, jest też osobą dobrze poinformowaną, a jednocześnie, ... sam podobno mający być (wiadomość niepotwierdzona) "Wielkim Mistrzem" jakiejś loży.
 
 
"Wielki Wschód Polski jest stowarzyszeniem wolnomularskim nurtu liberalnego (niedogmatycznego, zwanego też "modernistycznym" lub racjonalistycznym i wywodzącym się z Wielkiego Wschodu Francji)  /.../  Stowarzyszenie określa się jako filantropijne, filozoficzne i postępowe. /.../ Sam Wielki Wschód Polski określa się mianem Suwerennej Potęgi Symbolicznej. WWP jest także członkiem SIMPA czyli Międzynarodowego Sekretariatu Masońskich Organizacji Adogmatycznych, zrzeszającego wolnomularskie organizacje adogmatyczne z całego świat, a także AACEE (Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej). Jest także powiązany licznymi traktatami o przyjaźni i wzajemnym uznawaniu z wieloma ruchami masońskimi na całym świecie. /.../ Wielki Wschód Polski jako organizacja nie zajmuje się polityką i nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych. Masoni, członkowie Wielkiego Wschodu, co do zasady nie powinni zajmować się aktywnością polityczną, /.../ Loże nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek akcjach politycznych."czytamy na oficjalnej stronie masońskiej loży "galileusz" powiąanej z Wielkim Wschódem Polski   >>>   http://www.loza-galileusz.pl/1.wwp.php
 
Fot. YouTube
 
Portal wPolityce.pl w artykule "Masoni instruują europejskie rządy:   "Przypływ imigrantów jest nie ciężarem, lecz szansą dla przyszłości Europy" ku zaskoczeniu zorientowanych podał że: Obediencje wolnomularskie przypominają, że przypływ imigrantów jest nie ciężarem, lecz szansą dla przyszłości Europy  — czytamy w „Apelu masonów Europy w sprawie uchodźców”. - Odezwę opublikowała na swoim blogu Mirosława Dołęgowska-Wysocka, żona redaktora naczelnego i wydawcy „Wolnomularza Polskiego”.
 
Od jednego z braci Wielkiego Wschodu Polski, z loży Wolność Przywrócona, otrzymałam polski przekład Apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie uchodźców. Podpisała ją także i moja obediencja – Wielka Żeńska Loża Francji  — pisze Dołęgowska-Wysocka. -  Poniżej całość apelu dwudziestu sześciu obediencji masońskich Europy w sprawie uchodźców:
Europejskie obediencje wolnomularskie zostały zaalarmowane przez tragedię jaką przeżywają migranci uciekający z krajów ogarniętych wojną i nękanych przez ubóstwo. Apelujemy do rządów Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki niezbędnej do ochrony bezpieczeństwa i godności tych osób. Niezdolność państw do przezwyciężenia narodowych egoizmów jest nową oznaką choroby trawiącej Europę, w której hasło „każdy dla siebie” przeważa nad dobrem wspólnym. 
Obediencje wolnomularskie przypominają, że poszanowanie praw człowieka i zasada godności ludzkiej tworzą część podstaw konstrukcji Zjednoczonej Europy. To na podstawie tych zasad zbudowana została solidarność między naszymi narodami. Duch ożywiający tą solidarność jest jeszcze bardziej niezbędny w kontekście zmian, które mają obecnie wpływ na wiele części świata. 
Obediencje wolnomularskie przypominają, że przypływ imigrantów jest nie ciężarem, lecz szansą dla przyszłości Europy. Jeśli przypomnieć sobie historię kontynentu, który był miejscem tak wielu migracji, obecne dramaty muszą zainspirować nowe podejście do tego trudnego tematu. 
W przeciwnym razie kontynent europejski będzie sceną podziałów i konfliktów, które mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy. Będzie to związane z zaostrzaniem się nacjonalizmów. 
Obecna tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia europejskiego marzenia. Obediencje wolnomularskie oczekują działań zmierzających w tym kierunku.
Nic dodać, nic ująć. Ciekawym polecam fragment mojej opini z 07.09.2015 r.:  Jeśli Unia Europejska, pod płaszczykiem "akcji humanitarnej", chce zezwolić na swobodne przemieszczanie się do wewnątrz Unii  setek tysięcy, milionów osób, to sam ten fakt świadczy o tym, że  rządzący obecnie Unią Europejską politycy chcą, i dążą do tego, aby Unia Europejska stała się Unią Światową, z wolnym przepływem ludności.   -   To czego jesteśmy świadkami, jest tym, o czym mówił Victor Orban, jest początkiem "wielkiej wędrówki ludów", podobnej do tej, jaka miała miejsce kilka tysięcy lat temu, a która ukształtowała obecny ład w Europie. - Nowa, wykreowana przez konflikty, "wędrówka lódów" ma za zadanie ten ład, który mamy, zniszczyć, i powołać Nowy Porządek Świata - NWO.     >>>      http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/niemiec-publicznie-zagrozi-polsce.html
 
72%-owy sprzeciw z SONDY Newsweek.pl wskazuje że Polacy nie są głupsi od Kalego
 
Wybór jest jeden, albo MASONERIA, ... albo MY
 
 
Szefowa unijnej dyplomacji opowiedziała się za obowiązkowym przyjmowaniem przybywających emigrantów przez kraje unijne, czemu sprzeciwiają się państwa Europy Środkowo - Wschodniej.  Federica Mogherini ma jednak nadzieję, że 14 września ministrowie spraw wewnętrznych podejmą decyzję w sprawie ich przyjmowania.  -  Grzegorz Schetyna chce odwlecz sprawę na "po wyborach".
 
W nagraniu ze statkiem (wyżej) Jared Taylor wyjaśnia jak Afrykańczycy wykorzystują humanitaryzm Europejczyków i ostrzega:  Europa ma wybór: "Obudzidź się, albo umrzeć."
W 29 sekundzie nagrania cytuje on szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini: "Żaden uchodźca, lub imigrant, z łodzi na morzu nie zostanie odesłany z powrotem" , ... i to jest właśnie istotą naszego problemu.    -    Imigranci pchają się do Europy, bo wiedzą, że jak tylko się tu dostaną, nic ich już nie zawróci.
 
Jared Taylor przedstawia też technikę, jak się do Europy dostają: Szmuglerzy za wysoką opłatą kompletują starą łajbę, wypychają ją z afryki na wody międzynarodowe w pobliże Europy, wsiadają w motorówki, i wracają po nastyępny transport, ... o poprzednim powiadamiając Europejczyków. - A ci "ratują" uchodźców. -  Tak sztucznie, kreuje się problem, ... a właściwie politykę imigracyjną całej Europy, w tym naszą  Polaków.
 
W tym miejscu, znając to jak w Polsce przeprowadzane był wybory, warto sobie przypomnieć, że Platforma Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego w dokładnie takim samym stylu, jak wygrała Wybory Samorządowe. Gdyby Platforma tamtych wyborów nie wygrała, dzisiaj Europą nie rządziłaby ekipa, która nią rządzi teraz, tylko ludzie pokroju Viktora Orbana.   -   NA WŁASNE ŻYCZENIE NIE KREOWALI BY ONI INWAZJI JAK RZĄD UNII ROBI TO TERAZ, A TO SIĘ WŁAŚNIE DZIEJE. 
 
 
Jeśli Unia Europejska, pod płaszczykiem "akcji humanitarnej", chce zezwolić na swobodne przemieszczanie się do wewnątrz Unii  setek tysięcy, milionów osób, to sam ten fakt świadczy o tym, żerządzący obecnie Unią Europejską politycy chcą, i dążą do tego, aby Unia Europejska stała się Unią Światową, z wolnym przepływem ludności.  -  To czego jesteśmy świadkami, jest tym, o czym mówił Victor Orban, jest początkiem "wielkiej wędrówki ludów", podobnej do tej, jaka miała miejsce kilka tysięcy lat temu, a która ukształtowała obecny ład w Europie. - Nowa, wykreowana przez konflikty, "wędrówka lódów" ma za zadanie ten ład, który mamy, zniszczyć, i powołać Nowy Porządek Świata - NWO. 
 
ciąg dalszy ...
Pamiętać przy tym należy, że między UE i USA toczą się rozmowy w/s strefy wolnego handlu między Unią i USA, .. i de facto Kanadą, bo to jest już jeden i ten sam organizm gospodarczy.
Biorąc pod uwagę te dwa fakty łącznie, próbę narzucenia przez Niemcy krajom Unii kwot imigrantów, i w perspektywie strefę wolnego handlu między Unią i USA (z Kanadą) można podejrzewać, że "wędrówka ludów" wywołana likwidacją "dyktatorskiego ładu" w państwach, skąd do Europy przemieszczają się setki tysięcy, a wkrótce najprawdopodobniej miliony ludzi, można podejrzewać, że proces ten jest częścią procesu polityki globalizacji, mającego skutkować powołaniem, kształtującego się na naszych oczach Nowego Porządku Świata / NWO - New World Order, ... i "Rządu Światowego".
 
Aby mogło się to dokonać, potrzebna jest do tego potrzebna jest do tego likwidacja państw narodowych, takich jak Polska. Dokonać tego można przez masową migrację właśnie, skutkującą takim wymieszaniem ludności na zaatakowanym terenie (tak to trzeba nazywać), że "ludność tubylcza" straci władzę nad swoim własnym terytorium. - Nie ma się co pukać w głowę, przykładem na to, że jest to możliwe, i wypraktykowane, jest powstanie Izraela w Palestynie, ... a wcześniej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na terenach Indian Amerykańskich, którzy stracili swoje ziemie.
 
Jeśli to, czego jesteśmy świadkami, jest częścią opisanego procesu globalizacyjnego, to stawia to w innym świetle wszystkie wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach, łącznie z tymi, których doświadczamy od czasu podpisania Traktatu Lizbońskiego w 2009 r. , ... z najprawdopodobniej zamachem w Smoleńsku (nazywanym katastrofą) włącznie. - śp. Prezydent Lech Kaczyński, w odróżnieniu do Platformy, był  zdecydowanym zwolennikiem państw narodowych, w ramach Unii Europejskiej.
 
Sprzeciw Lecha Kaczyńskiego wobec uchwalonej przez koalicję PO-PSL zmiany "Ustawy o obywatelstwie polskim", która to zmiana praktycznie daje prawo do naszego obywatelstwa, każdemu kto tego zapragnie (i spełni warunki), mógł być przyczyną tego zamachu. - Do tego warto dorzucić fakt, że zmiana ta spowodowała, w przypadku uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, możliwość uzyskania olbrzymich odszkodowań przez obywateli obcych państw (w tym USA i Izraela), które miały być sfinansowane ze sprzedaży lasów Państwowych.  -   Tak się składa, że ziemia "wyrwana" lasom, nadawałaby się pod osadnictwo w Polsce dużej liczby osób. -  Można powiedzieć, tworzyłby się mechanizm przesiedleńczy.
 
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że ze szczególnym naciskiem "kadzie się nam do głowy", aby adoptować uchodźców z Syrii, gdzie od 2010 roku trwa wojna domowa, i skąd uciekło już, i gdzie przemieścił się wewnątrz kraju, kilka milionów mieszkańców.
 
Tutaj rodzi się pytanie: Te kilka milionów obywateli Syrii, opuszczających swój własny kraj, i przemieszczających się w jego granicach, musiało gdzieś mieszkać, ... i posiadać w Syrii nieruchomości. Na pewno wielu z tych uchodźców takowe posiadało, i zapewne wielu z nich je sprzedaje, lub już sprzedało. Z uwagi na trwającą wojnę, koszt tych  nieruchomości jest znikomy. Kto mógłby być zainteresowany ich kupnem? - Z Syrią graniczy Izrael.
 
- Czy nie jest "przypadkiem" tak, że wojnę w Syrii sprowokowano po to, lub na tym, że korzystają na tym Żydzi, którzy tak jak wcześniej w Palestynie, tak teraz w Syrii wykupują tam tereny, aby gdy proces wojny lub wykupu się zakończy, móc je zasiedlić
 
Tego nie można wykluczyć, ... tak samo jak tego, że w tym samym celu usiłuje się doprowadzić do sprzedaży polskich Lasów Państwowych, za nasze własne  pieniądze wypłacane Żydom z reprywatyzacji.
 
- Nie sposób odnieść wrażenia, że to co się dzieje współcześnie w Polsce (i Europie), jest czymś podobnym do marszu bolszewizmu na zachód, i "Bitwy Warszawskiej" 1920 roku, z tym, że teraz maszeruje Międzynarodówka Kapitalistyczna, a marsz odbywa się z Zachodu na Wschód.
 
... i znów, tak jak w 1920 roku, marsz ten możemy powstrzymać tylko My Polacy, stawiając stanowczy o(d)pór próbie wciśnięcia nam, setek tysięcy migrantów, bo w perspektywie lat, o setki tysięcy chodzi.  -   Każdy Polak ma "swoją mentalność", ... ale to i 72%-owy sprzeciw z SONDY Newsweek.pl wskazuje że Polacy nie są głupsi od Kalego, ... nad tym tak naprawdę ubolewa Tomasz Lis.
 
CIĄG DALSZY:
4 miliony Syryjczyków czeka w Turcji na sygnał, że Europa i Polska ich weźmie >>> http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/4-miliony-syryjczykow-czeka-w-turcji-na.html
Izraelczycy: Syria umiera, pogrzeb zostanie ogłoszony w stosownym czasie  >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/izraelczycy-syria-umiera-pogrzeb.html
 
image
 
 
image
 

 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz