poniedziałek, 14 września 2015

W skrócie: Należy, z mocy ustawy, wyjąć spod prawa wszystkie loże masońskie w PL

Zaczynając od żydowskiej loży masońskiej B'nai B'rith - Loża Polin, i wszystkich innych związanych, lub nie, z 21 lożami Europy,  które podpisały się pod petycją w/s przyjmowania imigrantów.  - Wszystkie te organizacje powinny zostać rozwiązane jako zagrożenie dla demokratycznego ładu i porządku w Państwie, oraz zagrożenie Bezpieczeństwa Narodowego. -   Jako wzór do naśladowania powinna być wzięta przedwojenna decyzja, dekret prezydenta Ignacego Mościckiego,  w dokładnie tej samej sprawie. / CAŁOŚĆ NA JEDNEJ STRONIE>>> http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/nalezy-z-mocy-ustawy-wyjac-spod-prawa.html
 
 
 
image
 
03.05.2013 / WolnomularzPolski.com: Jose Gulino, wybranego na Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji (GODF), we wrześniu 2012 r. Pytany był o rolę polityczną największej liberalnej obediencji francuskiej. – Wielki Wschód Francji liczy 1200 lóż i 52.000 członków, rośnie regularnie każdego roku o 600 – 800 nowych. Nasza obecność nie jest związana z obecnym kontekstem politycznym, choć prawdą jest, że Wielkiemu Wschodowi Francji tradycyjnie bliżej lewicy.   /.../   
 
Tak więc mamy nadzieję wpływać na bieg rzeczy.  Przyszłość, jak mawiał Bergson,  nie jest tym, co się stanie, ale tym, co mamy zamiar zrobić"  >>>  http://wolnomularzpolski.com/page/4/

image
 
 
 
"Wielki Wschód Polski jest stowarzyszeniem wolnomularskim nurtu liberalnego (niedogmatycznego, zwanego też "modernistycznym" lub racjonalistycznym i wywodzącym się z Wielkiego Wschodu Francji)  /.../  
 
Stowarzyszenie określa się jako filantropijne, filozoficzne i postępowe. /.../ Sam Wielki Wschód Polski określa się mianem Suwerennej Potęgi Symbolicznej. WWP jest także członkiem SIMPA czyli Międzynarodowego Sekretariatu Masońskich Organizacji Adogmatycznych, zrzeszającego wolnomularskie organizacje adogmatyczne z całego świat, a także AACEE (Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej).
 
Jest także powiązany licznymi traktatami o przyjaźni i wzajemnym uznawaniu z wieloma ruchami masońskimi na całym świecie. /.../
 
Wielki Wschód Polski jako organizacja nie zajmuje się polityką i nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych. Masoni, członkowie Wielkiego Wschodu, co do zasady nie powinni zajmować się aktywnością polityczną, /.../ Loże nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek akcjach politycznych."czytamy na oficjalnej stronie masońskiej loży "galileusz" powiąanej z Wielkim Wschódem Polski   >>>   http://www.loza-galileusz.pl/1.wwp.php
 
Należy, z mocy ustawy, wyjąć spod prawa wszystkie loże masońskie w Polsce, ...
O
Należy, z mocy ustawy, wyjąć spod prawa wszystkie loże masońskie w Polsce, ...
 
22 listopada 1938 roku Prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
 
     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz