sobota, 26 września 2015

UE zapłaci 6 000€ za imigranta. Warunek: Musi przebywać w Polsce minimum 5 lat!

Okazuje się, że Unia Europejska zapłaci 6 tysięcy euro za każdego przyjętego imigranta, ale tylko w przypadku, gdy będzie on przebywał na terenie Polskie przez co najmniej 5 lat. Pięcioletni pobyt uchodźcy w kraju trzeba będzie udowodnić. W praktyce oznacza to, że najpierw Polska będzie musiała samodzielnie płacić za utrzymanie imigrantów – dopiero po pięciu latach będzie można wystąpić o dofinansowanie.

Co ciekawe, uchodźca będzie zobligowany do pozostania w Polsce tylko przez okres jednego roku. Przez następne cztery lata trzeba będzie liczyć na to, że taka osoba pozostanie tutaj z własnej woli.

Obowiązkiem finansowania uchodźców mają zostać obciążone gminy. Cały wysiłek zorganizowania zaplecza i integracji ma spaść na gminy, gdzie wiadomo już, że dramatycznie brak choćby tłumaczy dla uchodźców.
 
 
Koniecznie przeczytaj treść obok zdjęcia niżej
 
image
 
W przypadku nadań obywatelstwa przez Prezydenta RP nie pokazano w którym roku, który prezydent ile obywatelstw nadał.  -  Moim zdaniem, ważne dla Polski i Polaków byłoby poznanie tych liczb, biorąc pod uwagę, że liczba 15 661 nadań "prezydenckich", które przez Lecha Kaczyńskiego uważane były za coś wyjątkowego, powinna zastanawiać.  Link > http://zonacezara.blogspot.ca/2015/08/ilu-szpiegow-i-agentow-przysporzy-nam.html
 
27 kwietnia 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie "o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim". - Ustawie tej zarzucał art. 30 w zakresie w jakim rozszerza zakres przesłanek uznania za obywatela polskiego z art. 137 Konstytucji.  Dokument >>  http://62.111.213.54/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F652285969/Kp_5_09_Prezydent_2009_04_27_ADO.pdf&syg=KP%205/09  
 
Ogólnie można stwierdzić, że Prezydent Lech Kaczyński nie zgadzał się z tym że: "Rozszerzenie katalogu przesłanek, na podstawie którego następuje uznanie za obywatela polskiego / ... / oznacza odstąpienie przez ustawodawcę instytucji uznania (za obywatela polskiego) jako wyjątku. - Tutaj trzeba zaznaczyć i uwypuklić, ... ustawodawcą była obecna koalicja PO-PSL.
 
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 2012-01-18, sygn. Kp 5/09 "Zasady uznawania za obywatela polskiego" (Dz.U. 2012 39 z dnia 2012-01-31), prawie że trzy lata po jego złożeniu odrzucił wniosek śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Nieznana jest przyczyna zwłoki, ani przyczyna tego dlaczego Bronisław Komorowski jako prezydent, zdecydował się na kontynuowanie procesu w sytuacji, gdy jako Marszałek Sejmu skierował do Trybunału Konstytucyjnego pismo wnioskujące o uznanie zmian jako zgodnych z Konstytucją, co Trybunał Konstytucyjny ostatecznie potwierdził.    Pismo Komorowskiego     >>>     http://62.111.213.54/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F1935033192/Kp_5_09_Sjm_2009_06_26_ADO.pdf&syg=KP%205/09
      
Na rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym wpłynęło też pismo Ministra Spraw Wewnętrznych Sygn: DOiR.I.620-14/11PW, które powinno moim zdaniem wzbudzić nasze zainteresowanie. - Temat imigracji jest ostatnio tym większy, tym bardziej więc powinniśmy przyjrzeć się de facto pierwszej polskiej ustawie imigracyjnej, i procesowi jej powstawania w świetle burzliwych wydarzeń "czasów posmoleńskich", i współczesnych związanych z przyjmowaniem imigrantów do Polski. / Zastanawia to, że uchwalona już w 2009 roku ustawa o obywatelstwie polskim, jakby świadomie, wyprzedza zapotrzebowanie na taką ustawą. Zachodzi też pytanie, czy uchwalono ją ze "świadomością wydzrzeń".
 
image
 
W piśmie MSW załączono tabele w której przedstawino liczbę decyzji nadających obywatelstwo polskie w latach 1999 do 31.10.2011 roku, wydanych przez wojewodów, w rozbiciu na poszczególne lata. Razem, w okresie objętym zestawieniem,  wojewodowie wydali 6157 decyzji nadających obywatelstwo polskie.
 
image
 
Pismo MSW zawiera też drugą tabelę, która przedstawia liczbę nabyć obywatelstwa polskiego ze względu na tryb: Repatriacja: 4409  / .. /  Decyzje administracyjne  6157 (pokazane w rozbiciu na poszczególne lata, .... i nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP 15 661 nadań. - W przypadku nadań obywatelstwa przez Prezydenta RP, nie pokazano w którym roku, który prezydent ile obywatelstw nadał. -  Moim zdaniem, ważne dla Polski i Polaków byłoby poznanie tych liczb, biorąc pod uwagę, że liczba 15 661 nadań "prezydenckich", które przez Lecha Kaczyńskiego uważane były za coś wyjątkowego, powinno zastanawiać.
 
Powinno zastanawiać nas to tym bardziej, ze względu na głośną nie tak dawno sprawę nadania obywatelstwa polskiego osobie posądzonej o szpiegostwo.  >>>    http://www.fakt.pl/tag/prezydent-nadal-obywatelstwo-szpiegowi  / Prezydent Bronisław Komorowski w niewyjaśninych okolicznościach nadał też obywatelstwo polskie byłemu szefowi MOSSAD-u Meirowi Daganowi >>>  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632127,Szef-Mossadu-zostal-polskim-obywatelem ,
 
... który jak przypomina "Sunday Times"  / ... /   kierując Mossadem zapoczątkował operację selektywnego likwidowania irańskich naukowców i innych przedstawicieli rządu ... " zagrażających interesom Izraela  >>> http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/708512,Minsk-zaroil-sie-od-agentow-Mossadu 
   
 
.....
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz