czwartek, 24 marca 2016

Czy służby USA i MOSSAD zgotują nam "Szopkę Smoleńską 10.04.16"?


Naczelnik Państwa ("JK"), oraz Minister Obrony ("AM"), nie powinni latać wspólnie jednym samolotem.  -  Nie powinni stać obok siebie na jednej trybunie.  Nie powinni, trzymając się za ręce, przechodząc przez to samo pole minowe. -   Powinni zastanowić się co robią, ... i to nie jest żaden kabaret, ....  to  jest  poważne  ostrzeżenie antyterrorystyczne.

 
"Diabli nie śpią.",... rządy USA i  Izraela roszczą sobie wobec Polski , abyśmy dokonali w Polsce reprywatyzacji  mienia pożydowskiego, sprzedawali ziemię, i  Lasy Państwowe.  -  To jest nic innego, ... niż wysuwanie wobec Polski roszczeń terytorialnych!  >>  http://zonacezara.blogspot.com/2016/03/czy-suzby-usa-i-mossad-zgotuja-nam.html
 
Czy 10.04.16 służby USA i MOSSAD zgotują nam "smoleńską szopkę"?
 
Na naszych oczach nowelizowana jest "Ustawa o bratniej pomocy" (której nie uchwala się na jedną kadencję obecnego Prezydenta, Sejmu, czy rządu, ... tylko na lata).  W nieskończoność , w przyszłości, Prezydentem  niekoniecznie musi być Prezydent Andrzej Duda, tylko np. jakiś "Bolek Komoruski", który w zmowie (lub nie), na wniosek Ministra Obrony np. "Wielkiego Księcia Konstantego Romanowa", lub Gen. Szoguna, i za zgodą jakiejś premier np. "Ewy Kłamacz", mogą wykorzystać uchwalaną właśnie nowelizację "Ustawy o bratniej pomocy" do zaprowadzenia w przyszłości dyktatury w Polsce. 
 
Obecna nowelizacja tworzy grunt pod wprowadzenia za pomocą wojsk obcych (możliwe że okupacyjnych) dyktatury , która"narzuci (nam) niekorzystny dla nas reżim prawny i dzięki temu (wrogowie Polski mogą) uzyskać przewagę." -   18.03.2016 r., w artykule wPolityce.pl o sprawie zaalarmował Leszek Sosnkowski, dlatego postanowiłem przyjrzeć się sprawie.
  

"Beztroska ustawa o wpuszczaniu obcych wojsk na polskie terytorium. Skoro politycy polscy domagają się sankcji dla Polski, to jakże blisko tu do żądania interwencji militarnej"

Czy 10.04.16 służby USA i MOSSAD zgotują nam "smoleńską szopkę"?
 
Jedną ustawę o zapraszaniu na nasze terytorium obcych sił porządkowych z zagranicy już mamy, uchwalił ją poprzedni układ polityczny PO-PSL-SLD-Twój Ruch, wywodzący się w prostej linii z Układu Warszawskiego  –  kto wie, czy niebawem niektórzy nie spróbują z tego dokumentu skorzystać >>>   http://wpolityce.pl/polityka/285696-beztroska-ustawa-o-wpuszczaniu-obcych-wojsk-na-polskie-terytorium-skoro-politycy-polscy-domagaja-sie-sankcji-dla-polski-to-jakze-blisko-tu-do-zadania-interwencji-militarnej
<>
Po zapoznaniu się z projektem nowelizacji "Ustawy o bratniej pomocy" (dopuszczającej obecność w Polsce "wojsk obcych" w czasie pokoju),  dochodzę do wniosku że Naczelnik Państwa ("JK"), oraz Minister Obrony ("AM"), nie powinni latać wspólnie jednym samolotem. -  Nie powinni stać obok siebie na jednej trybunie.  -  Nie powinni, trzymając się za ręce, przechodząc  przez to samo pole minowe.  -   Powinni zastanowić się co robią, ... i to nie jest żaden kabaret, ....  to  poważne  ostrzeżenie antyterrorystyczne.

Nie jest ono ostrzeżeniem ani bezpodstawnym, ani kabaretowym, ... bo przypuszczam, że Minister Obrony zanim poprosi o zgodę na wpuszczenie do Polski bliżej nieokreślonych "wojsk obcych" (które równie dobrze mogą stać się okupacyjnymi), skonsultuje swój wniosek z Naczelnikiem Państwa, ...

A kim byłby Minister Obrony, gdyby np. doszło do "katastrofy samochodowej" (jak Prezydenta Dudy), i gdyby zarówno Naczelnik Państwa, jak i obecny Minister Obrony, "polegli w dziwnych okolicznościach",  ... nie wykluczając np.  wybuchu bomby na trybunie podczas obchodów VI Rocznicy Zamachu w Smoleńsku, 10.04.2016 roku

"Diabli nie śpią.", ... rządy USA i  Izraela roszczą sobie wobec Polski , abyśmy dokonali w Polsce reprywatyzacji  mienia pożydowskiego, sprzedawali ziemię (I lasy).  -  To nic innego, ... niż roszczenia terytorialne! 
 
TAK TO WYGLĄDA
  
Niżej aktualny projekt kontrowersyjnej nowelizacji "Ustawy o bratniej pomocy" 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wyrażania zgody przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej kierowany za zgodą Prezesa RM, na pobyt wojsk obcych (w szczególności NATO i UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium RP w czasie pokoju
 
Ustawa z dnia .......... o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.ROJEKT
 
Art.1. W ustawie z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium  (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001077  )  po Art.3 dodaje się Art.3a. w brzmieniu:
 
"Art.3a.1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą  w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
 
2. W zgodzie, o której mowa w ust.1 ,  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust.2 , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej.
 
5. Do pobytu wojsk obcych o którym mowa w ust.1, nie stosuje się przepisów Art.13 ust.1 pkt 3 oraz ust.3
 
Art.2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
Źróło: 17 marca 2016 / Sprawozdanie komisji sejmowej   >> druk nr 358  >>http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3ED3557718EF1F52C1257F6F004BB923
 

Dziennik.pl tak opisywał przedstawiony wyżej projekt nowelizacji:  Przygotowany przez MON projekt ma znowelizować przepisy ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, która reguluje, kto i kiedy wydaje zgodę na obecność zagranicznych żołnierzy w naszym kraju. >> http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/514478,mon-projekt-polska-szpica-nato.html
 
"Wprowadzenie tych regulacji jest konieczne ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna może wymusić działania wymagające natychmiastowego wsparcia polskich sił zbrojnych przez obce wojska (NATO) w sytuacji, gdy nie byłoby jeszcze podstaw do uruchomienia działań na podstawie art. 5 traktatu północnoatlantyckiego" - argumentuje CIR.  - W projekcie zwrócono też uwagę, że wsparcie sojusznikówmoże być potrzebne niemal natychmiast, zanim jeszcze będą podstawy do uruchomienia wspólnej obrony w ramach NATO.
 
Autorzy projektu piszą, że potencjalny przeciwnik może wywołać konflikt o charakterze pozornie wewnętrznym (podobnie jak na Ukrainie - PAP), narzucić niekorzystny dla nas reżim prawny i dzięki temu uzyskać przewagę.
 
TUTAJ TRZEBA ZADAĆ  SOBIE NA POWAŻNIE PYTANIE: CZY WŁAŚNIE TAKA NOWELIZACJA "USTAWY O BRATNIEJ POMOCY" NIE NARZUCA NAM PRZYPADKIEM NIEKORZYSTNY REŻIM PRAWNY, DZIĘKI KTÓREMU PRZECIWNIK POLSKI MOŻE UZYSKAĆ PRZEWAGĘ, ... BO CÓŻ MOŻE BYĆ GORSZEGO, NIŻ OBCE (NIEZIDENTYFIKOWANE) WOJSKA NA TERYTORIUM WŁASNEGO KRAJU?
 
 
PRZEANALIZYJMY JAK NOWELIZACJA WYGLĄDAŁABY W PRAKTYCE
 

Na "pierwszy rzut oka" wszystko wygląda dobrze, Prezydentem jest Andrzej Duda, nic nam nie grozi. - Sprawa zaczyna się komplikować gdy dowiemy się, że pierwotnie DRUK 358 miał numer 295 >> http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=295  >>Pod obrady Sejmu wniosła go Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, ... a dokument ma dziwny numer RM-10-08-16,  ... i powstał 04 marca 2016 roku, ... czyli w dniu wypadku Prezydenta Dudy.  - Co a dziwny zbieg okoliczności!

 
1. Gdyby Prezydent Duda "dziwnie poległ"  w wypadku, odbyłyby się przedterminowe Wybory Prezydenta (jak po zamachu w Smoleńsku), ... i nie wiadomo, kto zostałby nowym Prezydentem Polski. - CZY NA PEWNO BYŁABY TO OSOBA, KTÓREJ MOŻNA BY ZAWIERZYĆ , ŻE NIE ZAINSTALUJE W POLSCE OBCYCH WOJSK OKUPACYJNYCH?
 
<>
 
PROJEKT NOWELIZACJI "USTAWY O BRATNIEJ POMOCY"  >>  Art.3a.1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą  w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
 
2. W zgodzie, o której mowa w ust.1 ,  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust.2 , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
<>

Drugim dziwnym zbiegiem okoliczności jest to, że bez względu na to, o co  wnioskowałby, i co w swoim wniosku odnośnie "obcych wojsk" proponowałby Minister Obrony, i bez względu na to, na co zgodził(a) by się Premier, ... ostateczną decyzję "Określając(ą) zakres uprawnień, o których mowa w ust.2 (nowelizacji) , (określałby nowy) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazując, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej."
 
Czy to nie dziwne, że status "obcych wojsk" mógłby zostać zrównany ze statusem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej decyzją tak naprawdę jednego człowieka? .
 
Na dokładkę ani w nowelizacji, ani w pierwotnej ustawie nie ma "bezpiecznika" w postaci tego, że Sejm, reprezentant Narodu, czyli suwerena, ma zagwarantowane możliwości wycofania "obcych wojsk" z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? 
 
Przypomnijmy Dziennik.pl:  "Autorzy projektu piszą, że potencjalny przeciwnik może wywołać (w Polsce) konflikt o charakterze pozornie wewnętrznym (podobnie jak na Ukrainie - PAP), narzucić niekorzystny dla nas reżim prawny i dzięki temu uzyskać przewagę."
JEŚLI JUŻ TO TAK TO POWINNO WYGLĄDAĆ
 
JEŚLI JUŻ TO TAK TO POWINNO WYGLĄDAĆ
"Art.3a.1. Zgodę na pobyt wojsk NATO /"państw grupy Schengen"  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą  w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Premier Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

2. We wniosku Ministra Obrony Narodowej w celu uzyskania  zgody, o której mowa w ust.1 ,  Minister Obrony Narodowej określa cel pobytu wojsk NATO / "państw grupy Schengen",  i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Po określeniu  zakresu uprawnień, o których mowa w ust.2 , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom NATO /"państw grupy Schengen" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1, i zatwierdzeniu jak w ust.3, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu, w celu podjęcia uchwał aprobujących decyzję Prezydenta RP.  -  Sejm i Senat mogą zadecydować o zakończeniu misji wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 


 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz