poniedziałek, 7 marca 2016

Ilu "Bolków" kryje się w szafie Yehudy Evrona?

Zawrat 15.09.1988 r. / Rezydencja generała Czesława Kiszczaka
Czyżby "naszą" transformację finansowali Żydzi?  -  Jeśli tak, to czy Kiszczak, i  komuniści,  dali się wykiwać pozwalając okraść Polskę? >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/02/zawrat-15091988-r-rezydencja-generaa.html
Panowie rozmawiają z "bolszewicką szczerością", ... niestety, najważniejszy fragment zostaje wycięty. Mimo to udaje się usłyszeć słowa >> 6:30   >> Więc Żydzi nie dadzą, ... to jest naród który - "Kawy", prosi Ciosek, i kontynuuje  -  kalkuluje wedle tego: Stracą, czy nie stracą. ONI na politykę nie zapłacą. ONI zapłacą ... ???
 
WŁAŚNIE, ZA CO ZAPŁACILIBY ŻYDZI, ŻEBY NIE STRACIĆ, TYLKO ZAROBIĆ?
 
image

Być może na wyżej zadane pytanie: Za co Żydom mogli by zapłacić komuniści, tak żeby Żydzi mogli na tym zarobić, a nie styracić, jest właśnie powyższa wypowiedź Jehudy Evrona, z JewishStandard, z 7.12.2012 roku?  - Czytamy tam:
 
W 1988 roku, w przededniu polskiej transformacji do demokracji,  Yehuda Evron otrzymał niezapomniany list od Lecha Wałęsy. "Napisał, że w przeciągu kilku miesięcy (polska) nieruchomość mojej żony zostanie nam zwrócona" , przypominał sobie osiemdziesięcioletni Evron. 
 
-  W dalszej części czytamy:
 
For his part, Evron continues to press his wife’s case with Poland. But he doesn’t have high hopes.  He bemoaned Poland’s tactic of forcing claimants to spend years and thousands of dollars pressing their cases in Polish courts, where they are frequently asked to produce evidence destroyed during World War II. Even when victory is achieved, like a positive decision recently granted for his wife’s residential building claim, cases are turned over to the Finance Ministry for review, Evron said.
 
"Ze swej strony Evron nadal naciska w Polsce na sprawę swojej żony. Ale nie ma dużych nadziei.  Ubolewał on nad taktyką Polski polegającą na zmuszaniu wnioskodawców do spędzania lat i tysięcy dolarów w swoich sprawach roszczeniowych w polskich sądach, gdzie żąda się przedstawienia dowodów zniszczonych podczas II wojny światowej. Nawet wtedy, gdy osiąga zwycięstwo, jak pozytywną decyzję przyznającą jego żonie budynek mieszkalny, ..."

Przypuszczam że Pastwo Evron są obywatelami amerykaskimi. Jak to możliwe, że nie skorzystali z umowy zawartej pomiędzy rządami Stanów zjednoczonych i polski z 1969 roku?>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/03/czy-abw-zabezpiecza-archiwa-krakowskich.html
   
 
 
 
 

 
 

 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz