Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być jak kardynałowie na konklawe, ... okazali się "ciurami obozowymi" Platformy Obywatelskiej. >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/03/wyrok-ws-wyroku-tryunau-konstytucyjnego.html
 
image
o
image


01.12.2015 / TelewizjaRepublika.pl:  "Trzech sędziów wyłączonych z orzekania o zgodności z konstytucją ustawy o TK"  -  Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa na Twitterze, trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wyłączonych z orzekania ws. zgodności z konstytucją ustawy o TK. PAP poinformował, że TK wyłączył z orzekania prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego, wiceprezesa Stanisława Biernata oraz sędziego Piotra Tuleję.

W czerwcu prezes TK przyznał, że zarówno on, jak i wiceprezes Biernat brali udział w procedowaniu ustawy o TK.

W związku z tym zapowiedział, że jeżeli ustawa zostanie zaskarżona do TK, zarówno Rzepliński, jak i Biernat wyłączą się z orzekania.  3 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest zgodna z konstytucją.  -  CHODZIŁO O USTAWĘ AUTORSTWA KOALICJI PO-PSL. 

Komentarz:  Jeżeli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego brali udział w projektowaniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa koalicji PO-PSL,  i wyłączyli się z orzekania o konstytucyjności tej ustawy, to tak samo, i z tego samego powodu, ci sami sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni wyłączyć się z orzekania ws zgodności z Konstytucją konkurencyjnej wobec ustawy koalicji PO-PSL, kontestowanej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, autorstwa PiS.


Konstytucja "Art. 197:  Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa."

Konstytucja, mówiąc że  "organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed  Trybunałem określa ustawa",  dała Sejmowi władzę  zwierzchnią nad Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie kto inny tylko Sejm  jest władny ustanawiać ustawy.  -  Sejm jest reprezentacją Narodu.

Konstytucja Art. 195.1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. 

Konstytucja mówiąc, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego "w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji" mówi, że sędzia sprawuje swój urząd, czyli orzeka w sprawach, tylko i wyłącznie zgodnie z obowiązującą Konstytucją.

Tak długo więc, każda ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która nie uniemożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu orzekania, jest zgodna z Konstytucją, i nie powinna być oceniana przez Trybunał Konstytucyjny.  
 
Ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym,  konkurencyjna w stosunku do ustawy Platformy o Trybunale Konstytucyjnym,  nie uniemożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu orzekania zgodnie z Konstytucją.   -   Ustawa PiS uniemożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu wpływanie bezpośrednio na bieżące wydarzenia, i ingerencję w bieżącą walkę polityczną.  -  Trybunał Konstytucyjny, swoim zaangażowaniem i postępowaniem, usiłuje bezprawnie wpłynąć na wynik bieżącej walki politycznej w Polsce.
 
Działania Prezesa Rzeplińskiego należy uznać za próbę przeprowadzenia "Konstytucyjno-medialnego zamachu stanu", po którym to On, i Trybunał Konstytucyjny stałyby się nadrzędną ponad wszystkimi, władzą w Rzeczypospolitej.   -   Demokracja, tak naprawdę, stałaby się  fikcją.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być jak kardynałowie na konklawe, ... okazali się "ciurami obozowymi" Platformy Obywatelskiej. >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/03/wyrok-ws-wyroku-tryunau-konstytucyjnego.html
 
Konstytucja Art. 196.  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
 
W OBECNEJ SYTUACJI POWYŻSZY PRZEPIS KONSTUTYCJI POWINEN ZNALEŹĆ ZATOSOWANIE

Konstytucja Art. 195.3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Fakt, że  prezes TK przyznał, że zarówno on, jak i wiceprezes Biernat brali udział w procedowaniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa koalicji PO-PSL,  jest pośrenim przyznaniem się do udziału w spisku obecnej opozycji, mającym ustanowić dyktaturę Trybunału Konstytucyjnego nad wszystkimi organami władzy państwowej w Polsce.

Świadczyć o tym może Art.5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi:

1. Trybunał sygnalizuje Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo istnienie uchybień i luk w prawie, których usunięcie  jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prezes Trybunału może zwrócić się do adresata sygnalizacji o poinformowanie Trybunału o stanowisku w sprawie będącej przedmiotem sygnalizacji.

Art.5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  nie dotyczy spraw zaskarżonych do TK tylko "uchybień i luk w prawie", które TK uzna za uchybienia i luki. Ustawa o TK autorstwa koalicji PO-PSL (w tworzeniu której udział brał Prezes TK) dała więc de facto Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo pozakonstytucyjnej  inicjatywy ustawodawczej, w konsekwencji mającej stanowić prawo.  <<  Dz.U. 2015 poz. 1064 -  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym  >>  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
 
image

Quo Vadis Domine?  - Nie pytaj świata dokąd zmierza, Bo nie daj Boże prawdę powie.  -  Miast pytać, z paciorków pacierza ułóż modlitwę za jej zdrowie. -  Co ma przeminąć, to przeminie ... A co ma zranić do krwi zrani   ...  -  Piotr rzekł: Quo Vadis Domine, dokąd zmierzasz Panie?   >>  http://www.zonacezara.blogspot.ca/2015/05/zc-zona-cezara.html
  
 
    

image
o
image
o    
 
image
 
Przez 18 lat funkcjonowania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie było w niej rozdziału o możliwości usunięcia z urzędu Prezydenta RP. Tego rodzaju przepisy zostały wprowadzone dopiero przez ekipę Platformy Obywatelskiej, tuż po przegranej B. Komorowskiego w wyścigu o fotel prezydenta. Po przejęciu władzy PiS usunął z ustawy taką możliwość. Wczoraj TK uznał jednak, że przywrócenie stanu jaki istniał przed niekorzystnymi dla PO wyborami prezydenckimi było… niekonstytucyjne! Tym samym przyznał sobie prawo do usunięcia Dudy ze stanowiska!  Czytaj więcej na: http://prawicowyinternet.pl/trybunal-konstytucyjny-przyznal-sobie-prawo-do-usuniecia-andrzeja-dudy-ze-stanowiska-prezydenta-rp/

"Prawo, wedle którego grupka prawników może unieważnić wybór najwyższego urzędnika dokonany przez stwierdzanie niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu, wydaje się być przygotowywaniem gruntu pod zamach stanu, który może być już planowany." -  Pisano w internecie 28 maja 2015 roku, tuż po wyborze Prezydenta Andrzeja Dudy.
 
 

 
image