sobota, 12 marca 2016

Spór Rzeplińskiego z PiS nie jest sporem konstytucyjnym, to spór kompetencyjny między Trybunałem Konstytucyjnym i Sejmem.


"Rzeplińscy" zarządzali by Polską za pośrednictwem "funkcjonariuszy FSB w togach"
>> http://www.zonacezara.blogspot.ca/2016/03/spor-rzeplinskiego-z-pis-to-spor.html

image

Spór Rzeplińskiego z PiS nie jest sporem konstytucyjnym,  to spór kompetencyjny między   Trybunałem Konstytucyjnym i Sejmem.   -   Sporu tego nie może wygrać TK, bo oznaczało by to zmianę ustroju z demokracji parlamentarnej na dyktaturę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i całego środowiska sędziowskiego, jedynego środowiska którego nie poddano lustracji. >>>  http://www.zonacezara.blogspot.ca/2016/03/spor-rzeplinskiego-z-pis-to-spor.html

Gdybyśmy na to pozwolili, to "Polska Rzeplińskiego" od   "Rosji Putina" różniła by się tylko tym, że Putin zarządza Rosją za pośrednictwem funkcjonariuszy FSB,  a "Rzeplińscy" zarządzali by Polską za pośrednictwem "funkcjonariuszy FSB w togach".

Chyba nie przez przypadek Wborcza.pl porównała Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja  Rzeplińskiego do Cezara, .... rzymskiego cesarza.


W Polsce usiłuje się dokonać konstytucyjnego zamachu stanu na wzór antycznego "Imiennika Rzeplińskiego" Juliusza Cezara, który ustanawiając I-wszy Triumwirat (zmowa najpotężniejszych senatorów Republiki Rzymskiej) obalił demokrację  Republiki Rzymskiej (Polska jest obecnie Republiką) ,  co w konsekwencji doprowadziło w niej do jedynowładztwa, i powstania Cesarstwa Rzymskiego.  -   PRAWIE JAK DZISIAJ W ROSJI.


image

 
Uchwalona przez Platformę Obywatelską, w zmowie z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym, jest typowym, znanym już w historii, nieformalnym konstytucyjnym pełzającym zamachem stanu, podobnym do tego, jaki w starożytności dokonał Juliusz Cezar ustanawiając I-wszy Triumwirat, co w konsekwencji doprowadziło do jedynowładztwa.  >>  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gajusz_Juliusz_Cezar
 
Znając stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, i Komisji Weneckiej, jedyną rzeczą jaką powinien zrobić PiS jest podtrzymanie pozycji Sejmu jako jedynego ustawodawcy, i  legalnego reprezentanta Suwerena, jakim jest Naród. 

Dlatego większość sejmowa PiS w Sejmie powina, bez dalszego wdawania się w dyskusję z Komisją Wenecką, oraz Trybunałem Konstytucyjnym, przeprowadzić kolejną, błyskawiczną nowelizację swojej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
 
<>

Konstytucja "Art. 197:  Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa."

Konstytucja, mówiąc że    "Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed  Trybunałem określa ustawa",  dała Sejmowi władzę  zwierzchnią nad Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie kto inny tylko Sejm  jest władny uchwalać ustawy.   -    Sejm jest reprezentacją Narodu.
 
<>
 
Wychodząc naprzeciw sugestiom Komisji Weneckiej i opini Trybunału Konstytucyjnego większość sejmowa, czyli Sejm RP,  powinien uchwalić co następuje: 

Na podstawie Art. 197 Konstytucji, jako najwyższy organ władzy ustawodawczej, i reprezentant Suwerena jakim jest Naród, postanawiamy:

Wszystkie sprawy zalegające w Trybunale Konstytucyjnym, złożone do dnia uchwalenia "Ustawy PiS o TK" powinny zostać rozpatrzone w trybie przewidzianym w poprzedniej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

Po rozpatrzeniu wszystkich  spraw  zalegających w Trybunale Konstytucyjnym  złożonych przed uchwaleniem "Ustwy PiS o TK" , wszystkie sprawy złożone po uchwaleniu "Ustawy PiS o TK" powinny zostać rozpatrzone w trybie obowiązującej "Ustawy PiS o TK".

Większość sejmowa, czyli Sejm Rzeczpospolitej, powinien wyegzekwować od osób odpowiedzialnych za pracę Trybunału Konstytucyjnego przestrzeganie obowiązującego prawa i Konstytucji, bez względu na zajmowane stanowisko.
<>
 
Konstytucja Art. 196.  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.   O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
 
W OBECNEJ SYTUACJI, JEŚLI SPÓR NIE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY PO MYŚLI SUWERENA, POWYŻSZY PRZEPIS KONSTUTYCJI POWINEN ZNALEŹĆ ZATOSOWANIE
 
Konstytucja Art. 195.3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Fakt, że  prezes TK przyznał, że zarówno on, jak i wiceprezes Biernat brali udział w procedowaniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa koalicji PO-PSL,  jest pośrenim przyznaniem się do udziału w spisku obecnej opozycji, mającym ustanowić dyktaturę Trybunału Konstytucyjnego nad wszystkimi organami władzy państwowej w Polsce.  >>>  http://zonacezara.blogspot.ca/2016/03/wyrok-ws-wyroku-tryunau-konstytucyjnego.html
 
Świadczy o tym Art.5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, autorstwa "koalicji PO-Trybunał Konstytucyjny", w tworzeniu której współuczestniczył obecny Prezes TK Andrzej Rzepliński, który mówi:
 
1. Trybunał sygnalizuje Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo istnienie uchybień i luk w prawie, których usunięcie  jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Prezes Trybunału może zwrócić się do adresata sygnalizacji o poinformowanie Trybunału o stanowisku w sprawie będącej przedmiotem sygnalizacji.
 
Art.5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  autorstwa "koalicji PO-TK" nie dotyczy spraw zaskarżonych do TK tylko "uchybień i luk w prawie", które TK uzna za uchybienia i luki.   -   Whodzi więc w kompetencje Sejmu, chcąc uczynić  z niego wykonawcę "sygnalizacji TK".  

Ustawa o TK autorstwa koalicji PO-PSL (w tworzeniu której udział brał Prezes TK) dała więc de facto Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo pozakonstytucyjnej  inicjatywy ustawodawczej, w konsekwencji mającej stanowić prawo.  <<  Dz.U. 2015 poz. 1064 -  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o     Trybunale Konstytucyjnym   >>  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
 
 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz