O
image
 
Quo Vadis Domine?   -   Nie pytaj świata dokąd zmierza, Bo nie daj Boże prawdę powie. Miast pytać, z paciorków pacierza ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie ... A co ma zranić do krwi zrani   ...  -  Piotr rzekł: Quo Vadis Domine, dokąd zmierzasz Panie?   >>   http://www.zonacezara.blogspot.ca/2015/05/zc-zona-cezara.html
 
image
 

Konstytucja Art. 196.  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

W OBECNEJ SYTUACJI POWYŻSZY PRZEPIS KONSTUTYCJI POWINEN ZNALEŹĆ ZATOSOWANIE

Konstytucja Art. 195.3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Fakt, że  prezes TK przyznał, że zarówno on, jak i wiceprezes Biernat brali udział w procedowaniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa koalicji PO-PSL,  jest pośrednim przyznaniem się do udziału w spisku obecnej opozycji, mającym ustanowić dyktaturę Trybunału Konstytucyjnego nad wszystkimi organami władzy państwowej w Polsce. >>    Wyrok ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego o ustawie ws. Trybunału Konstytucyjnego  >>   http://zonacezara.blogspot.ca/2016/03/wyrok-ws-wyroku-tryunau-konstytucyjnego.html
 
image