sobota, 26 marca 2016

Jeśli Macierewicz nie jest, ... to kto w rządzie PiS jest agentem Pentagonu?

Stara Baba @ Ziut 23:31:42 - No zaraz, zaraz. Pisze Pan jakby dzisiejszy rząd nie chciał obcych wojsk w Polsce. Przecież jest to na odwrót. Rząd polski domaga się od NATO i USA wprowadzenia do Polski obcych wojsk/ ... / Często myślę iż Macierewicz i spółka mogą pracować dla Amerykanów?  Stara Baba 
>>>  http://zonacezara.blogspot.com/2016/03/jesli-macierewicz-nie-jest-to-kto-w.html

image
 
Stara Baba @ Ziut 23:31:42  -  No zaraz, zaraz. Pisze Pan jakby dzisiejszy rząd nie chciał obcych wojsk w Polsce. Przecież jest to na odwrót. Rząd polski domaga się od NATO i USA wprowadzenia do Polski obcych wojsk. / ... / Często myślę iż Macierewicz i spółka mogą pracować dla Amerykanów?  Stara Baba
 
ZIUT  @  Stara Baba   -    Myśmy powinni zabiegać o "opiekę" NATO, ... a nie USA, BO WTEDY OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY NATOWSKIE   /  TO DWIE RÓŻNE RZECZY   /   ... jeśli wejdziemy w układ z samym USA możemy mieć problem, jak ze śledztwem smoleńskim. 
 
NIE WIEM CZY RZĄDZĄCY POTRAFIĄ TO ROZRÓŻNIĆ? / CHYBA NIE   -   Dlatego w ustawach ktoś celowo forsuje termin "obce wojska" a nie wojska NATO, ... żeby USA /IZRAEL mogły nas "uj*bać"  Ziut
 
image
 
Czy 10.04.16 służby USA i MOSSAD zgotuje nam "smoleńską szopkę"?

Naczelnik Państwa ("JK"), oraz Minister Obrony Narodowej ("AM"), nie powinni latać wspólnie jednym samolotem. - NIE POWINNI STAĆ OBOK SIEBIE NA TEJ SAMEJ TRYBUNIE. - Nie powinni, trzymając się za ręce, przechodzić przez to samo pole minowe.
 
Słowa te nie są kabaretem, to poważne ostrzeżenie anty-terrorystyczne.
 
"Diabli nie śpią!"   -   Rządy USA i  Izraela roszczą sobie wobec Polski , abyśmy dokonali w Polsce reprywatyzacji  mienia pożydowskiego, sprzedawali ziemię, i  Lasy Państwowe.  -  To jest nic innego, ... niż wysuwanie wobec Polski roszczeń terytorialnych!
 
MYŚLĘ, ŻE STOIMY PRZED ZADANIEM SOBIE PYTANIA, i  ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIE:  CZY POLSKA JAKO TERYTORIUM JEST AŻ TAK BARDZO WAŻNA,  ABY AMERYKANIE ZMKNĘLI OCZY NA TO, CO SIĘ STAŁO W POLSCE 10.04.10,  ....  ALBO W TYM WYDARZENIU SAMI UCZESTNICZYLI?   
 
Mówiąc bez owijania w bawełnę:   Warto się zastanawiać nad tym, czy USA do spółki z Izraelem, "w resecie z Rosją", współuczestniczyły w zamachu 10.04.10 na samolot polskiego Prezydenta?   ...  bo motyw na pewno mieli.  >>>  http://ziut.neon24.pl/post/130497,sensacja-to-jest-warte-wiecej-niz-legendarny-zloty-pociąg
 
Czy 10.04.16 służby USA i MOSSAD zgotują nam "smoleńską szopkę"?
 
 
 
 
MYŚLĄC NAD   "ZARAZ, ... ZARAZ" STAREJ BABY, .  .. PRZYSZŁO MI DO GŁOWY PYTANIE:
 
Ustawę o bratniej pomocy" przygotowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   04 marca 2016 roku,   czyli w dniu samochodowego  wypadku Prezydenta Polski  Andrzeja Dudy.>>    http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/40FB8ED1691BD32EC1257F6F00485034/%24File/295.pdf   -    Biorąc pod uwagę swoje spostrzeżenie chce zadać pytanie: 
 
KTO KONKRETNIE PRZYGOTOWAŁ PROJEKT NOWELIZACJI USTWAY PiS O BRATNIEJ POMOCY - OSOBIŚCIE PREMIER SZYDŁO, CZY KTÓRYŚ Z JEJ PODWŁADNYCH?
 
Jeśli projekt napisała osobiście Premier Szydło, to kto jeszcze miał na to wpływ? / I najważniejsze pytanie: dlaczego ten projekt wygląda tak jak wygląda, czyli źle, ... a nie tak, jak powinien wyglądać?

MOJE SPOSTRZEŻENIA    >>   3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust.2 , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Czy to nie dziwne, że status "obcych wojsk" mógłby zostać zrównany ze statusem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej decyzją tak naprawdę jednego człowieka? .
 
Na dokładkę ani w nowelizacji, ani w pierwotnej ustawie nie ma "bezpiecznika" w postaci tego, że Sejm, reprezentant Narodu, czyli suwerena, ma zagwarantowane możliwości wycofania "obcych wojsk" z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Obecna nowelizacja tworzy grunt pod wprowadzenia za pomocą wojsk obcych (możliwe że okupacyjnych) dyktatury , która     "narzuci (nam) niekorzystny dla nas reżim prawny i dzięki temu (wrogowie Polski mogą) uzyskać przewagę." 
 
<>
 
TAK WYGLĄDA PROJEKT AUTORSTWA KANCELARII PREMIER SZYDŁO
Niżej projekt kontrowersyjnej nowelizacji "Ustawy o bratniej pomocy"
 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wyrażania zgody przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej kierowany za zgodą Prezesa RM, na pobyt wojsk obcych (w szczególności NATO i UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium RP w czasie pokoju
 
Ustawa z dnia .......... o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.  ROJEKT
 
Art.1. W ustawie z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium  (  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001077  )  po Art.3 dodaje się Art.3a. w brzmieniu:
 
"Art.3a.1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą  w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
 
2. W zgodzie, o której mowa w ust.1 ,  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust.2 , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej.
 
5. Do pobytu wojsk obcych o którym mowa w ust.1, nie stosuje się przepisów Art.13 ust.1 pkt 3 oraz ust.3
 
Art.2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
Źróło: 17 marca 2016 / Sprawozdanie komisji sejmowej    >>  druk nr 358   >>   http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3ED3557718EF1F52C1257F6F004BB923
 
<> 
 
TAK TEN PROJEKT, MOIM ZDANIEM  POWINIEN WYGLĄDAĆ
"Art.3a.1. Zgodę na pobyt wojsk NATO /"państw grupy Schengen"  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą  w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Premier Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
2. We wniosku Ministra Obrony Narodowej w celu uzyskania  zgody, o której mowa w ust.1 ,  Minister Obrony Narodowej określa cel pobytu wojsk NATO / "państw grupy Schengen",  i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Po określeniu  zakresu uprawnień, o których mowa w ust.2 , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom NATO /"państw grupy Schengen"   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1, i zatwierdzeniu jak w ust.3, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu, w celu podjęcia uchwał aprobujących decyzję Prezydenta RP.  -  Sejm i Senat mogą zadecydować o zakończeniu misji wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
ZADANE PYTANIE JEST PYTANIEM BARDZO WAŻNYM, BO PO ANALIZIE MOŻNA DOJŚĆ DO WNIOSKU, ŻE PROJEKT KANCELARII PREMIER SZYDŁO WYGLĄDA BARDZO ŹLE, ... MOŻE NAWET NIEBEZPIECZNIE?
 
<>
 
Przypomnijmy Dziennik.pl:  "Autorzy projektu piszą, że potencjalny przeciwnik może wywołać (w Polsce) konflikt o charakterze pozornie wewnętrznym (podobnie jak na Ukrainie - PAP), narzucić niekorzystny dla nas reżim prawny i dzięki temu uzyskać przewagę."
 
Dziennik.pl tak opisywał przedstawiony wyżej projekt nowelizacji:  Przygotowany przez MON projekt ma znowelizować przepisy ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, która reguluje, kto i kiedy wydaje zgodę na obecność zagranicznych żołnierzy w naszym kraju.  >> http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/514478,mon-projekt-polska-szpica-nato.html  
 
"Wprowadzenie tych regulacji jest konieczne ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna może wymusić działania wymagające natychmiastowego wsparcia polskich sił zbrojnych przez obce wojska (NATO) w sytuacji, gdy nie byłoby jeszcze podstaw do uruchomienia działań na podstawie art. 5 traktatu północnoatlantyckiego" - argumentuje CIR. 
 
W projekcie zwrócono też uwagę, że wsparcie sojuszników może być potrzebne niemal natychmiast, zanim jeszcze będą podstawy do uruchomienia wspólnej obrony w ramach NATO.
 
TUTAJ TRZEBA ZADAĆ  SOBIE NA POWAŻNIE PYTANIE: CZY WŁAŚNIE TAKA NOWELIZACJA "USTAWY O BRATNIEJ POMOCY" NIE NARZUCA NAM PRZYPADKIEM NIEKORZYSTNY REŻIM PRAWNY, DZIĘKI KTÓREMU PRZECIWNIK POLSKI MOŻE UZYSKAĆ PRZEWAGĘ, ... BO CÓŻ MOŻE BYĆ GORSZEGO, NIŻ OBCE (NIEZIDENTYFIKOWANE) WOJSKA NA TERYTORIUM WŁASNEGO KRAJU?
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz