środa, 26 sierpnia 2015

"List do Dudy" - Pytanie w/s lasów państwowych jest błędne Panie Prezydencie, ...


I nie ma znaczenia, czy powie to Panu Senat (jeśli powie), czy ktoś taki jak ja. -  Fakt pozostaje faktem. - Pytanie w/s lasów państowwych powinno zostać zmienione.
 
Sprawa pilna: 3 - 4 września w Senacie odbędzie się debata na ten temat.


 Jeśli prezydent Andrzej Duda nie zmieni "swojego" pytania, lub nie wyjaśni dlaczego brzmi ono tak jak brzmi, a nie tak, jak powinno brzmieć, będzie to znaczyć, że ponownie wybraliśmy atrapę prezydenta, a nie prezydenta jakiego chcielibyśmy, a pytanie referendalne w/s lasów nie jest próbą załatwienia sprawy ich ochrony,  .... tylko inteligentnym sabotażem.   -   Bo w praktyce liczy się tylko to, to co Prezydent przelał na papier, a nie słowa, i to co Prezydentmiał miał na myśli .

Jeśli prezydent nie zmieni pytania, osią wyborów będzie "błąd Prezydenta Dudy", a PiS straci wiarygodność, i będzie miało problem wygrać wybory tak, jakby tego chciała.

"Z prawej mur, z lewej mur, z tyłu ściana, z przodu las."  -  Kiedyś, bazując na  tym stwierdzeniu,  zadałem na tym forum Jarosławowi Kaczyńskiemu pytanie: "Czy chce zostać okrzyknięty zdrajcą?" , teraz to samo pytanie kieruję do Prezydenta Dudy.  -   Brak reakcji w tej sprawie będzie sprawdzeniem prawdziwych intencji człowieka którego wybraliśmy, lub tego, czy jest człowiekiem odważnym. - Bo aby przyznać się do błędu, trzeba mieć odwagę.
 

 
Panie Prezydencie,

jedno z pytań, pod którym zbierano podpisy w/s ochrony polskiej ziemi, i lasów, brzmiało: 

Czy jesteś  za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie  z  dn. 28 września 1991r.  o lasach (Dz. U. 2011  nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013  nr 628  poz. 1247),  co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?
 
Pytanie dotyczy problemu ustabilizowania obecnego funkcjonowania PRZEDSIĘBIORSTWA "Lasy Państwowe", sytuacjja którego została zagrożona obecnym zarządzaniem przez administrację PO-PSL.  /  Drugie pytanie pod którym zbierano podpisy dotyczył obrotu polską ziemią, w tym, a może przede wszystkim, ziemią pod lasami państwowymi, puszczami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
Pytanie referendalne Prezydenta Andrzeja Dudy: w/s lasów: 
 
Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?
Jak łatwo zauważyć, jeśli ktoś rozumie co czyta  -  i rozumie czym jest Przedsiębiorstwo Państwowe "Lasy Państwowe" zarządzające lasami państwowymi, a czym są lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa  -  ten powinien zrozumieć, że pytanie referendalne Prezydenta Andrzeja Dudy  w/s lasów odnosi się tylko i wyłącznie do Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", ... a nie odnosi się do lasów państwowych w "fizycznym" tego słowa znaczeniu.
 
Innymi słowy, Polak w referendum 25 października nie będzie decydował: "Czy zgadza(sz) się na zmniejszenie  obszaru lasów państwowych" stanowiących własność Skarbu Państwa, ... a właśnie to jest istotą problemu, i naszej troski. >>>  https://www.facebook.com/pages/Czy-zgadzasz-si%C4%99-na-zmniejszenie-obszaru-las%C3%B3w-pa%C5%84stwowych/1705649686325755?pnref=lhc
 
Rozumiem, że zawężenie i skrócenie pytania pod którym Polacy składali podpisy, do pytania, które zadał Pan Prezydent, taką mam nadzieję, miało na celu uczynienie go bardziej przejrzystym, i zrozumianym. -  Niestety, tak sformułowane pytanie ma się nijak do oczekiwań Polaków. Mało tego , poprzez swoją dwuznaczność, wprowadza w błąd, i może skutkować tym, że w referendum 25 października  Polacy zagłosują przeciwko swoim oczekiwaniom w sprawie definitywnego ustabilizowania sytuacji Przedsiębiorstwa Państwowego "Lasy Państwowe",  a tym samym przeciwko "ustabilizowaniu oczekiwań", że powierzchnia lasów państwowych, i puszcz, stanowiących własność Skarbu Państwa, zamiast, poprzez referendum zostać ustabilizowana, zostanie wystawiona na twierdzenie przeciwników, że Polacy w referendum 25 października wyowiedzieli się, i poparli politykę wobec lasów, prowadzoną przez koalicję PO-PSL.
 
Takie twierdzenie wynika z faktu, że zwrot zawarty w pytaniu referendalnym  "Czy jest Pan / Pani dotychczasowego systemu funkcjonowania"  zawarty w pytaniu Pana Prezydenta, zgodnie z logiką myślenia, rozszerza pytanie i odnosi się nie tylko do , "systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie  z  dn. 28 września 1991r.  o lasach (Dz. U. 2011  nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013  nr 628  poz. 1247)"  (wykreślone z oryginalnego pytania)  ,  ale sytemu funkcjonowania Przedsiębiorstwa Państwowego "Lasy Państwowe", istniejącego w dniu referendum 25 października,    ...  łącznie ze zmianami wprowadzonymi w tym funkcjonowani przez koalicję PO-PSL   ,    w czasie pomiędzy dniem uchwalenia ustawy z dn. 28 września 1991 r., a dniem referendum 25 października 2015 roku.   -  Tak w przyszłości wynik referendum może być, ... i najprawdopodobniej będzie interpretowany przez sądy.
 
Do faktycznego problemu,   czyli do zachowania obecnej powierzchni lasów państwowych, i puszcz, ... stanowiących własność Skarbu Państwa  (a więc własności ziemi pod lasami), pytanie referendalne Pana Prezydenta nie odnosi się wcale   
 
-   Powyższe  należy uznać za błąd wymagający poprawienia,  ....  i o to należy, i jestem zmuszony, Pana Prezydenta prosić.
 


"Wikileaks" o lasach:   Dokumenty WIKILEAKS 2005-2010 z Ambasady USA, dotyczące nacisków na Sejm RP i zdrady interesów Polski, restytucji mienia pożydowskego, i prywatyzacji Lasów Państwowych   / ZESTAWIENIE  >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/07/dokumenty-wikileaks-2005-2010-z.html

MamPrawoWiedzieć.pl

Czyzgadzasz się na zmniejszenie obszaru lasów państwowych stanowiących własność Skarbu Państwa?  -  Tak powinno brzmieć pytanie referendalne Prezydenta Andrzeja Dudy.

 
Poprawna odpowiedź Polaków na tak zadane pytanie, gwarantowała by "jasność" w ochronie Lasów Państwowych, ale też areału ziemi, powierzchni Lasów Państwowych, na której ten las rośnie. 
Tak zadane pytanie, umożliwiało by jednocześnie elastyczność w gospodarowaniu ogromnym majątkiem jakim są Lasy Państwowe, na zasadzie, że możliwe jest, z zachowaniem zasad ekologii, na cele inne niż leśne, pod warunkiem że obszar przeznaczony na te cele, nie zmniejszałby areału lasów Skarbu Państwa, co mogłoby się stać jedynie poprzez wymianę części lasu państwowego na inny, w zamian za las (grunt) przydatny na inne cele gospodarcze, a nie poprzez sprzedaż, lub prywatyzację tego lasu (gruntu).
 
Stosując takie rozwiązanie nie blokowano by atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki (np. turystyka) terenów, np. w okolicach zjazdów z autostrad.
 
Taki atrakcyjny fragment lasu Skarbu Państwa, mógłby być udostępniany gospodarce innej niż leśna w drodze wymiany, w zamian za inny las o takim samym obszarze, ... i za dopłatą dla Skarbu Państwa stanowiącą różnicę wartości gruntów.

- Bo prawda jest taka: Grunt gruntowi nie jest równy, a liczy się jego lokalizacja.

Całkowita blokada tego potencjału też byłaby błędem. 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz