image

 
"Ten film wideo zawiera treść od partnera TelewizjaPolska-itvp, który zablokował go w Twoim kraju na mocy praw autorskich." -   Nagrania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, w sprawie referendum 25 października, nie można odtwarzać poza granicami Polski, został zablokowany, donoszą czytelnicy bloga Zona Cezara z zagranicy.
 
/// Sprawdź czy  możesz je odtworzyć    >>   Decyzja Prezydenta RP w sprawie referendum :   https://www.youtube.com/channel/UCaTXcCfYQd_G5VZeNwsYzPg 
 

CAŁOŚĆ ORĘDZIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ ANDRZEJA DUDY

Szanowni Państwo,

 Kilka dni temu spotkałem się z przedstawicielami inicjatyw obywatelskich. Reprezentują oni sześć milionów Polaków, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum w trzech, niezwykle istotnych dla państwa i społeczeństwa sprawach – możliwości zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, obniżenia wieku emerytalnego podwyższonego do 67. roku życia i ochrony lasów państwowych.

Obowiązek posyłania do szkoły sześciolatków wywołał w społeczeństwie liczne kontrowersje. Zmiany w systemie oświaty winny być wprowadzane z poszanowaniem środowisk związanych ze szkołą – nauczycieli i specjalistów, ale także i rodziców, którzy najlepiej znają indywidualne potrzeby i możliwości swoich dzieci. Opinia rodziców domagających się prawa do decydowania o kształcie systemu edukacji w Polsce musi być wysłuchana.

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia doprowadziło do zmian w życiu wszystkich pracujących obywateli i ich rodzin, ale także i przyszłych pokoleń. Wzbudziło wiele wątpliwości co do zasadności wprowadzanej regulacji. Zasady nabywania uprawnień emerytalnych są jedną z kluczowych kwestii społecznych. Dlatego należy umożliwić obywatelom wypowiedzenie się również w tej, tak ważnej dla nas wszystkich sprawie.

Lasy Państwowe są jednym z ostatnich niesprywatyzowanych zasobów narodowych. Obowiązujący model zarządzania nimi służy zrównoważonemu rozwojowi, użytkowaniu zasobów środowiska i gwarantuje racjonalną gospodarkę leśną. W odczuciu społecznym dobro to powinno podlegać szczególnej ochronie państwa i pozostać jego własnością dla dobra obywateli.

Biorąc to pod uwagę, że taka jest wola milionów Polaków, zwracam się do Senatu Rzeczypospolitej z wnioskiem, by poddać te kwestie pod ogólnokrajowe referendum, w dniu wyborów parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 października. Referendum w połączeniu z wyborami do Sejmu i Senatu będzie bowiem znacząco tańsze niż przeprowadzone w osobnym terminie.

Przyjęte rozwiązanie umożliwi poznanie woli Polaków i wskazanie kierunku oczekiwanych przez społeczeństwo zmian.

Jednocześnie zdecydowałem uszanować wolę mojego poprzednika popartą decyzją Senatu, poprzednio już wyrażoną i nie odwoływać referendum zarządzonego na dzień 6 września, nie ingerować w tamtą decyzję.

Wierzę w to, że to Naród jest najwyższym suwerenem, a głos społeczeństwa, głos Polaków musi być wysłuchany.

 Dziękuję Państwu.
EWA KOPACZ i KOALICJA PO-PSL CHCĄ UNIKNĄĆ SKANDALU
 

Ewa Kopacz "Zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych. Pytanie referendalne nie będzie miało sensu. >>> http://www.tvp.info/21291626/premier-zapowiada-nowelizacje-ustawy-o-lasach-panstwowych-pytanie-referendalne-nie-bedzie-mialo-sensu
 
– Rzekoma sprawa prywatyzacji Lasów Państwowych była w sposób demagogiczny i cyniczny wykorzystywana przez naszych oponentów politycznych w celu straszenia Polaków – powiedziała premier Ewa Kopacz podczas briefingu w Skierdach, w nadleśnictwie Jabłonna (Mazowieckie). Podkreśliła, że rząd wielokrotnie zapewniał, że nie chciał i nie chce prywatyzacji Lasów Państwowych i zapowiedziała nowelizację ustawy o Lasach Państwowych."
 
///  Taaak, rychło wczas! - Pani premier chce uniknąć międzynarodowego skandalu, bo powszechnie wiadomo, że Platforma Obywatelska pod presją "Ambasady h'Amerykańskiej" i izraelskich agentów wpływu planowała sfinansować zbójecką reprywatyzację mienia pożydowskiego, właśnie z prywatyzacji Lasów Państwowych. .... i nic już tego z Platformy nie zdejmie! Koniec "точка" (:  http://zonacezara.salon24.pl/663603,dalczego-michnik-i-gazeta-pl-nie-przebierze-prezesa-pis-za-yassera-kaczynskiego
 
 

Dokumenty WIKILEAKS 2005-2010 z Ambasady USA, dotyczące nacisków na Sejm RP i zdrady interesów Polski, restytucji mienia pożydowskego, i prywatyzacji Lasów Państwowych   >>>    http://zonacezara.blogspot.com/2015/07/dokumenty-wikileaks-2005-2010-z.html
 
 
 
Zdjęcie numer 1 w galerii - Wikileaks. Gowin w 2007: Tusk musi odejść, jeśli PO przegra wybory [ZDJĘCIA]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Viewing cable 05WARSAW1225, FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS

 
Reference IDCreatedClassificationOrigin
05WARSAW12252005-03-04 14:09CONFIDENTIALEmbassy Warsaw
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)

1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.
 
TŁUMACZENIE

1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Panstwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rzadzacej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjetej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwosc rekompensat finansowych, w wysokosci 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich.    /    Dwa   NAJCIEKAWSZE  dokumenty   na   stronie   2
AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
 
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008  
Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej
 
6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.
 8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania. 
 
Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.
 
Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania, lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.
 
MamPrawoWiedzieć.pl
AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009
Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej
 
6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".
 
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów. 
 
SKANDAL i BIAŁORUŚ, CZYLI JAK POTAJEMNIE HANDLOWANO POLSKIMI LASAMI?
 
Fot. PAP/Jacek Turczyk

wPolityce.pl: Śmierć Władysława Bartoszewskiego to ogromna strata dla Polski

CO WARTO ZAUWAŻYĆ NA ZDJĘCIU? 
 
Od prawej: Bronisław Komorowski pRezydent Polski; "tzw. prof." Władysław Bartoszewski; Anna Komorowska żona prezydenta, ... w głębi miliarder George Soros, który za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych i żony Gorbaczowa, dotarł do samego Gorbaczowa, który zainicjował "pieriestrojkę".
 
Amerykański miliarder George Soros to człowiek, który od samego początku bierze czynny udział w reformowaniu Europy Wschodniej polegającej na "prywatyzacji", czyli wykupowaniu dóbr Narodowych za grosze - Myślę, że można podejrzewać, że to właśnie on jest tym miliarderem, który chce, lub zlecił , prywatyzację polskich Lasów Państwowych.
 
Wiadomo też, że to żydowscy finansiści amerykańscy sfinansowali rewolucję 1917 r. w Rosji, a pieniądze George'a Sorosa,  jeśli dobrze słyszałem , buszują teraz po Ukrainie.