MamPrawoWiedzieć.pl

Czy (nie) zgadzasz się na zmniejszenie obszaru lasów państwowych?  -  Tak powinno brzmieć pytanie referendalne Prezydenta Andrzeja Dudy.

 
Poprawna odpowiedź Polaków na tak zadane pytanie, gwarantowała by "jasność" w ochronie Lasów Państwowych, ale też areału ziemi, powierzchni Lasów Państwowych, na której ten las rośnie.
 
Tak zadane pytanie, umożliwiało by jednocześnie elastyczność w gospodarowaniu ogromnym majątkiem jakim są Lasy Państwowe, na zasadzie, że możliwe jest, z zachowaniem zasad ekologii, na cele inne niż leśne, pod warunkiem że obszar przeznaczony na te cele, nie zmniejszałby areału lasów Skarbu Państwa, co mogłoby się stać jedynie poprzez wymianę części lasu państwowego na inny, w zamian za las (grunt) przydatny na inne cele gospodarcze, a nie poprzez sprzedaż, lub prywatyzację tego lasu (gruntu). 
 
Stosując takie rozwiązanie nie blokowano by atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki (np. turystyka) terenów, np. w okolicach zjazdów z autostrad. 
 
Taki atrakcyjny fragment lasu Skarbu Państwa, mógłby być udostępniany gospodarce innej niż leśna w drodze wymiany, w zamian za inny las o takim samym obszarze, ... i za dopłatą dla Skarbu Państwa stanowiącą różnicę wartości gruntów.

- Bo prawda jest taka: Grunt gruntowi nie jest równy, a liczy się jego lokalizacja.

Całkowita blokada tego potencjału też byłaby błędem. 
 
Obecny system funkcjonowania lasów został stworzony przez PiS i PO  —   mówił w programie „Ława polityków” były prezydent Warszawy. - Podaje dzisiaj  wPolityce.pl, ... i pyta o porównanie, czy pytanie Dudy jest takie samo, czy inne niż to, pod którym zbierano podpisy w/s referendum.   >>>  http://wpolityce.pl/polityka/263083-swiecicki-prezydent-duda-proponuje-inne-pytanie-niz-w-referendum-dot-lasow-sprawdz-czy-mowi-prawde
 
Jedno z pytań, pod którym zbierano podpisy w/s ziemi, i lasów:   Czy jesteś  za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie  z  dn. 28 września 1991r.  o lasach (Dz. U. 2011  nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013  nr 628  poz. 1247),  co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?  —   takie pytanie zadano zbierając podpisy.
Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?
—  Prezydent Andrzej Duda zadał tylko jedno pytanie w sprawie lasów, a co z ziemią?
Czym te pytania się od siebie różnią?  / Odpowiedź:

 
Pytanie, pod którym zbierano podpisy, jest precyzyjne. Użycie zwrotu "dotychczasowego systemu"   w pytaniu Prezydenta Andrzeja Dudy, bez sprecyzowania co autor miał konkretnie na myśli, może być interpretowane i sporne, ...  i zawierać fakt, że PO kazało Losom Państwowym  płacić "daninę", ... i de facto, w konsekwencji mieć odwrotny skutek, niż pytanie referendalne, pod którym zbierano podpisy.
 
TAM BYŁY DWA PYTANIA  /  PATRZ NIŻEJ 
 
Duda nie zadał pytania o ochronę polskiej ziemi! - Duda popełnił błąd nie przepisując pytań pod którymi zbierano podpisy.
 
W POLITYCE NIE MA PRZYPADKÓW, ... JEŚLI COŚ WYGLĄDA NA PRZYPADEK, TO ZNACZY, ŻE TAK ZOSTAŁO TO ZAPLANOWANE.  
 
-   Dlatego trzeba, i musimy zadać Dudzie pytanie: CZY ZROBIŁ TO CELOWO ?
 
Czy Prezydent Andrzej Duda, prawnik, też jest izraelskim agentem wpływu?
 
 
 
"Wikileaks" o lasach: Dokumenty WIKILEAKS 2005-2010 z Ambasady USA, dotyczące nacisków na Sejm RP i zdrady interesów Polski, restytucji mienia pożydowskego, i prywatyzacji Lasów Państwowych   / ZESTAWIENIE  >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/07/dokumenty-wikileaks-2005-2010-z.html
 
Fot. PAP/Jacek Turczyk
 
wPolityce.pl: Śmierć Władysława Bartoszewskiego to ogromna strata dla Polski
 
CO WARTO ZAUWAŻYĆ NA ZDJĘCIU?
 
Od prawej: Bronisław Komorowski pRezydent Polski; "tzw. prof." Władysław Bartoszewski; Anna Komorowska żona prezydenta, ... w głębi miliarder George Soros, który za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych i żony Gorbaczowa, dotarł do samego Gorbaczowa, który zainicjował "pieriestrojkę".
 
Amerykański miliarder George Soros to człowiek, który od samego początku bierze czynny udział w reformowaniu Europy Wschodniej polegającej na "prywatyzacji", czyli wykupowaniu dóbr Narodowych za grosze - Myślę, że można podejrzewać, że to właśnie on jest tym miliarderem, który chce, lub zlecił , prywatyzację polskich Lasów Państwowych.
 
Wiadomo też, że to żydowscy finansiści amerykańscy sfinansowali rewolucję 1917 r. w Rosji, a pieniądze George'a Sorosa,  jeśli dobrze słyszałem , buszują teraz po Ukrainie.
 
Zdjęcie numer 1 w galerii - Wikileaks. Gowin w 2007: Tusk musi odejść, jeśli PO przegra wybory [ZDJĘCIA]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Viewing cable 05WARSAW1225, FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS

 
Reference IDCreatedClassificationOrigin
05WARSAW12252005-03-04 14:09CONFIDENTIALEmbassy Warsaw
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)

1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.
 
TŁUMACZENIE

1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Panstwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rzadzacej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjetej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwosc rekompensat finansowych, w wysokosci 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich.    /    Dwa   NAJCIEKAWSZE  dokumenty   na   stronie   2
AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
Źródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1250_a.html
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008
Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.
 8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania. 
Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.
Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania, lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.
<>
AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL

Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009

Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej
 
6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów.