czwartek, 4 czerwca 2015

Proizraelskie lobby zaczęło działalność w polskim Sejmie / Czy PiS staje na czele izraelskiego lobby roszczeniowego chcego opanować Polskę?

image
 

Czyżby ludzie z PiS stawali na czele izraelskiego lobby roszczeniowego chcącego opanować Polskę? /  Bez wyjaśnienia tego problemu, PiS wyborów nie wygra.
 
 


Na jesieni szykuje się zmiana władzy. Zapewne w związku z tym "nasi zaoceaniczni alianci" już przygotowują się do zajęcia przyczółków w nowej zbliżającej się rzeczywistości. Zanim ta rzeczywistość nastanie PiS, musi wyjaśnić Polsce i Polakom "zaszłość", której sformułowania, w trakcie Wyborów Prezydenta 2015, udało się PiSowi uniknąć. - CZAS OCHRONNY NA DZIKIE KACZKI SIĘ SKOŃCZYŁ!
 
Wybory wygrał Andrzej Duda. Zanim jednak PiS wygra wybory, musi nam powiedzieć po czyjej stronie stoi Dziedziczak, po naszej, czy po stronie "aliantów zza oceanu". - Jeśli tego PiS nie zrobi "będziemy prostować pejsy", ... i "aliantom", ... i PiS-owi. / Taka jest "Polska Racja Stanu".
 
Tutaj uwaga: Jeśli PiS uważa, że nie mówiąc o czymś oszuka Polaków, lub jeśli uważa że nie mówiąc o czymś wygra, jest w błędzie. To o czym nie mówi PiS w internecie jest informacją publiczną, i w internecie o tym huczy, bez względu na to, czy "gówniane media" o tym piszą czy nie. / Aby to zrozumieć, PiS powinien sobie przypomnieć "spot Wojciech Cejrowskiego", który w jeden dzień zaliczył ponad 2 000 000 odsłon.
 
Sprawa Lasów i mienia pożydowskiego wałkowana jest w internecie już ponad pół roku. Wiedza Polaków na ten temat zniszczyła Komorowskiego i Platformę. - Jeśli PiS tego nie zrozume, to zniszczy też PiS. .... Ale jeśli Prezes myśli, że jest mądrzejszy od internetu, ... to się myli. (:
 
Jeśli PiS chce wygrać wybory do Sejmu, PiS nie może być "strusiem chowającym głowę w piasek", PiS musi zacząć myśleć i mówić tak, jak myślą mówią Polacy. / Jeśli PiS tego nie zrozumie przegra, nie z Polakami, ... z własnym strachem. - Jeśli tego nie zrozumie, przegra!
 
<>

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jan Dziedziczak, stanie na czele polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, której utworzenie ma nastąpić w poniedziałek w Warszawie >>   http://www.greenpointpl.com/posel-pis-pokieruje-proizraelskim-lobby-w-sejmie/
 
Poseł Jan Dziedziczak

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek w polskim sejmie zaczęła działalność proizraelska grupa lobbystyczna. Na jej czele stanął poseł PiS Jan Dziedziczak  >>>  
http://www.greenpointpl.com/proizraelskie-lobby-zaczelo-dzialalnosc-w-sejmie/

Inauguracyjne spotkanie proizraelskiego lobby w sejmie. Trzeci od prawej pose Jan Dziedziczak/ World Jewish Congress

Inauguracyjne spotkanie proizraelskiego lobby w sejmie. Trzeci od prawej poseł Dziedziczak
 
Dzięki inicjatywie posła Dziedziczaka, który w przeszłości był m.in. rzecznikiem premiera Jarosława Kaczyńskiego, Polska ma w obrębie swoich władz oficjalne proizraelskie lobby. Na jej inaugurację przyjechała do sejmu delegacja Świądowego Kongresu Żydów razem z członkami Israel Allies Foundation. W poniedziałek w sejmie doszło do pierwszego spotkania grupy, którą kierował będzie poseł Dziedziczak.
 
W jej skład weszli zarówno posłowie opozycji jak i koalicji rządowej, między innymi poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Szczerba, który jest członkiem sejmowej komisji spraw zagranicznych. - W czasie spotkania z delegatami z Izraela podkreślano znaczenie jakie mają wzajemne stosunki obu państw.

Powstaniu proizraelskiego lobby towarzyszyło duże zainteresowanie izraelskich mediów. Izraelskie dziennik zamieściły artykuły zapowiadające powstanie grypy, jak i relacje z poniedziałkowego spotkania w Warszawie. Polskie media całkowicie zlekceważyły tę sprawę.
Co ciekawe swoją inicjatywą nie chwali się również poseł Jan Dziedziczak. Wśród najnowszych informacji zamieszczonych na jego oficjalnej stronie internetowej widnieje wiadomość o odwiedzinach w Kaliszu prezydenta elekta Andrzeja Dudy.
 

Pro-Israel lobby to be formed in Polish parliament
By GIL HOFFMAN 05/31/2015

 
The new Polish Parliamentary Israel Allies Caucus hopes to garner support for the State of Israel through their shared Judeo-Christian values. >>>
http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=404629


Viewing cable 05WARSAW1225, FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS

 
Reference IDCreatedClassificationOrigin
05WARSAW12252005-03-04 14:09CONFIDENTIALEmbassy Warsaw
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)


1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.

ŁUMACZENIE

1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Panstwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rzadzacej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjetej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwosc rekompensat finansowych, w wysokosci 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
Źródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1250_a.html
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008
Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.
8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania. 
Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.
Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.
MamPrawoWiedzieć.pl
AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Żródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html
Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009
Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów. 
Fot. PAP/Jacek Turczyk
wPolityce.pl: Śmierć Władysława Bartoszewskiego to ogromna strata dla Polski
 
CO WARTO ZAUWAŻYĆ NA ZDJĘCIU?
 
Od prawej: Bronisław Komorowski pRezydent Polski; "tzw. prof." Władysław Bartoszewski; Anna Komorowska żona prezydenta, ... w głębi miliarder George Soros, który za pośrednictwem swoich organizacji charytatywnych i żony Gorbaczowa, dotarł do samego Gorbaczowa, który zainicjował "pieriestrojkę".  -  Amerykański miliarder George Soros to człowiek, który od samego początku bierze czynny udział w reformowaniu Europy Wschodniej polegającej na "prywatyzacji", czyli wykupowaniu dóbr Narodowych za grosze - Można podejrzewać, że to on zlecił prywatyzację Lasów Państwowych.  - Wiadomo też, że to żydowscy finansiści amerykańscy sfinansowali rewolucję 1917 r. w Rosji, a pieniądze Sorosa,  jeśli dobrze słyszałem , buszują teraz po Ukrainie.
 
 
 
o

Manifest Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce
Chcemy wrócić!

Już nie Uganda, Argentyna, ani Madagaskar. Już nawet nie Palestyna. Tęsknimy za Polską, ziemią naszych ojców i dziadków. Na jawie i we śnie wciąż marzymy o Polsce.

Chcemy zobaczyć jak na skwerach w Warszawie, Łodzi czy Krakowie powstają nowe osiedla. Obok cmentarzy wybudujemy szkoły i szpitale. Będziemy sadzić drzewa, budować nowe drogi i mosty.

Chcemy uleczyć Wasze i nasze traumy. Już raz na zawsze. Wierzymy, że pisane nam jest mieszkać tutaj, zakładać rodziny, umierać, składać do ziemi prochy naszych bliskich.

Ekshumujemy syjonistyczną fantasmagorię. Sięgamy do przeszłości - świata migracji, polityczno-geograficznych przesunięć, rozpadu rzeczywistości jaką znamy - po to by zaprojektować nową przyszłość.

To nasza propozycja na czasy wyczerpania wiary, kryzysu, upadku starych utopii. Optymizm wygasa. Obiecane raje zostały sprywatyzowane. Jabłka i arbuzy z kibuców nie są już tak dorodne.

Pragniemy przywitać nowych osadników, których obecność jest ucieleśnieniem fantazji na temat historii równoległej. Mierzymy się z jedną z wielu potencjalnych przyszłości, jakich możemy doświadczyć porzucając swój bezpieczny, znajomy, jednowymiarowy świat.

Nasz apel nie jest skierowany tylko do Żydów. Przyjmiemy w nasze szeregi wszystkich, dla których zabrakło miejsca w ich ojczyznach - wypędzonych, prześladowanych. W naszym ruchu nie będzie dyskryminacji. Nie będziemy grzebać w Waszych życiorysach, sprawdzać kart pobytu, weryfikować statusu uchodźców. Będziemy silni naszą słabością.

Nasi polscy bracia i siostry! Nie planujemy inwazji. Będzie to raczej pochód duchów, powrót dawnych sąsiadów, nawiedzających Was w snach, których być może nigdy nie dane było Wam poznać. Będziemy głośno mówić o tych wszystkich złych rzeczach, które wydarzyły się między nami i Wami.

Będziemy wspólnie korygować karty historii, która nigdy nie toczyła się dokładnie tak, jak sobie tego życzyliśmy. Liczymy na to, że wspólnie będziemy zarządzać miastami, uprawiać ziemię, wychowywać dzieci w pokoju! Powitajcie nas z otwartymi rękoma, tak jak my witamy Was!

Z jedną religią, nie umiemy słuchać.
Z jednym kolorem, nie potrafimy widzieć.
Z jedną kulturą, nie potrafimy czuć.
Bez Was nie potrafimy nawet pamiętać.


Przyłączcie się do nas, i zadziwi się Europa!

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

 
Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce stawia sobie za cel powrót ponad trzech milionów Żydów do ojczyzny ich przodków. Jego historię opowiada filmowa trylogia Yael Bartany, w skład której wchodzą prace Mary koszmary (2007), Mur i wieża (2009) i Zamach (2011). Razem pokazywane są po raz pierwszy na wystawie "...i zadziwi się Europa" w polskim pawilonie na 54. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji (otwarcie pawilonu: 2 czerwca 2011, godz. 16:30; wystawa dostępna dla publiczności od 4 czerwca do 27 listopada 2011).

Godło Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce stanowi połączenie gwiazdy Dawida i białego orła (projekt studia The League). Wiosną 2012 roku, podczas Biennale w Berlinie kuratorowanego przez
Artura Żmijewskiego, odbędzie się pierwszy kongres Ruchu.
o

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz