Komentując wypowiedź prof. Wolniewicz chciałbym dodać swoją refleksję
Myślę, że trzeba sobie jasno uświadomić, ... w konwencjonalnej wojnie atakujący podpływają pod zaatakowany kraj z flotą wojenną. - Celem ataku jest z reguły opanowanie terytorium zaatakowanego kraju, a w konsekwencji osiedlenia się tam.
Szalupy z uchodźcami są właśnie taką "niekonwencjonalną flotą wojenną", mającą dokładnie taki sam cel i zadanie jak konwencjonalna flota wojenna.
 
Wielka wędrówka ludów – okres migracji plemion barbarzyńskich, w szczególności Hunów iGermanów, na terytorium Cesarstwa Rzymskiego i sąsiednie, u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza. Proces ten radykalnie odmienił obraz kontynentu europejskiego – doprowadził do zmian etnicznych na dużych obszarach, wyznaczył koniec starożytności i pociągnął za sobą upadek cesarstwa. Większość powstałych na jego gruzach nowych państw sama podzieliła jego los, jednak niektóre (jak państwo Franków) stały się podwalinami nowożytnych państw europejskich.
 
Tutaj trzeba sobie przypomnieć, że świat jaki znamy ukształtowała Wielka Wędrówka Ludów. Polityka "multi kulti" i najazd uchodźców jest dokładnie tym samym, a celem ludzi którzy tym sterują, jest ukształtowanie matodą zmian demograficznych Nowego Porządku Świata, ... mistycznego New World Order.
 
Demografia  – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej. Demografia zajmuje się w równej mierze przyrostem naturalnym, migracjami, strukturą społeczną (wiek, płeć, przynależność zawodowa, narodowość, wyznanie) oraz ich rozmieszczeniem przestrzennym i oddziaływaniami społecznymi i socjologicznymi.
 
Albert Einstein powiedział kiedyś:
 
"Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie. / Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3. Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4. wer­den es Keulen sein. (niem.) "
 
Tą bronią, której nie potrafił sobie wyobrazić Albert Einstein geniusz fizyki, nie jetb "bronią konwencjonalną",  jest nią niekonwencjonal;na  "bomba demograficzna", ...  III Wojna Światowa trwa, a Polska jest jednym z pól bitwe. ..?.. Możliwe, że tym najważniejszym.
 
TERAZ ODPOWIEDZMY SOBIE NA PYTANIA: ZATAPIAĆ, .. JEŚLI TAK, TO KOGO?
 
Wojna demograficzna (nowe hasło w Wikipedii) - wrogie działania stymulujące demografią danego obszaru w celu zajęcia jego terytorium przez grupy etniczne inne niż zamieszkujące obszar zaatakowany. Zwrot użyto w notce pod tytułem "Wojna demograficza / Wybór jest jeden: Oni, ... albo One"  -  Zainteresowanych proszę o uzupełnianie treści i opisu hasła, ... lub utworzenie, bo mi "sq*wiele" kasują!
"Look around you - at the land, at the reservoir, at the untapped potential of this place", he said, a grand sweep of his right arm taking in the verdant panorama from our vantage position on the hillside. "It's an area of great strategic importance, and one that we must stake our claim to now, before it's too late."
image
o
o
image
 
Jedyni uchodźcy jakie jestem w stanie zaakceptować w Polsce. Najlepiej żeby były z Francji Emotikon smile  , ... bo (jeśli już, to) tylko Francuzki mogą konkurować*Zdjęcie ktoś POdrzucił, ale na pewno nie był z PO, ... Pełowcy importują Afrykę. Podaj dalej.  Emotikon smile ŹRÓDŁO >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=100009284994137
 
Zdjęcie użytkownika ZC Zona Cezara. o