JK: "nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół. I nawet gdyby ktoś miał wątpliwości, nawet gdyby ktoś nie wierzył, ale był polskim patriotą, to musi to przyjąć – musi przyjąć, że nie ma Polski bez Kościoła, nie ma Polski bez tego fundamentu, który trwa od przeszło tysiąca lat" — mówił oklaskiwany Kaczyński.
 
JK Zadeklarował też wiarę, że   „przejdziemy ten wiraż (…), w imię tego hasła i z tymi słowami, które ma zawsze na ustach ojciec dyrektor, twórca tego niezwykłego dzieła”.   Podkreślił, że to „niezwykłe dzieło w wymiarze duchowym, odnoszącym się do zbawienia, ale też w ziemskim”.
Polska codzienna ma wiele wad, ale byłaby z całą pewnością dużo gorsza, gdyby Radia Maryja nie było
— ocenił Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze. / 12.07.2015 wPolityce.plCzy Wybory do Sejmu 2011 sfałszowano?
Wybory do Sejmu RP w 2011 roku
Czy Wybory do Sejmu 2011 sfałszowano?
 
Czy Wybory do Sejmu 2011 sfałszowano?
 
Jeśli ktoś porówna mapę wyborów, począwszy od przedterminowych Wyborów do Sejmu 2007, z mapą "Ziem odzyskanych" po 1945 roku, ze zdziwieniem zauważy, że wpływy Platformy dominują właśnie na "Ziemiach odzyskanych", i ziemiach przyległych.
 
-  Stąd rodzi się drugie pytanie: Dlaczego?
 
Moim zdaniem odpowiedź jest taka: Na ziemiach, będących przed i po wojnie w granicach II-giej RP, administrację tworzą lokalni przywódcy wywodzący się z lokalnych, zasiedziałych tam społeczośći.
"Ziemie odzyskane", od 1945 roku zamieszkuje ludność napływowa z byłych ziem II RP przyłączonych do byłych Republik Radzieckich, a administrację na tych terenach tworzą ludzie przywiezieni na radzieckich czołgach, ... i ich potomkowie.
 
W związku z tym administracja na ziemiach obecnie zdominowanych przez Platformę jest administracją "etatystycznie etatową", czyli administracją w dalszym ciągu sterowaną.
 
- A to moim zdaniem sprzyja fałszetstwom wyborczym właśnie na tych terenach.
 
Powinniśmy na to zwrócić uwagę.
 
 - Jeśli chcemy wygrać wybory, musimy odzyskać "Ziemie odzyskane", właśnie tam kładąc nacisk na Kontrolę Wyborów. - Bez tego nie wygramy.
 
 
25.05.2015 - Prezydent elekt Andrzej Duda w czasie ogłaszania oficjalnych wyników wyborów prezydenckich obecny był na Jasnej Górze.  -  Wizyta miała charakter prywatny.
 
.....