Kancelaria Premiera: Premier Ewa Kopacz zapowiedziała ograniczenie immunitetu poselskiego w Ruchu Drogowym.    /    Dotyczy wszystkich z wyjątkiem,    ...?...   "Babcia Ewa"   PO-zostaje pojazdem  uprzywilejowanym. - Przy okazji chyba się wydało, komu "babcia" ukradła w tym roku show? (:
 
Wzruszeni Polacy opowiadają o jej dokonaniach
 
image
 
Co ma przeminąć, to przeminie. / Show must GO ON!