Red. Stanisław Michalkiewicz: Jeżeli jakiś parlamentarzysta powie, że nic na ten temat nie wie, to znaczy, że to cymbał i nie wolno go wybrać do Sejmu. Gdybyśmy o to zapytali osła, też by nic nie wiedział. Ale nie ma żadnego powodu, żeby osła wybierać na parlamentarzystę.
 
Marian Miszalski pisze także o celu roszczeniowym lobby żydowskiego. Dostrzega, że cel ekonomiczny jest w Polsce eksponowany dość oględnie, z silniejszą rolą w kwestii roszczeń amerykańskich organizacji żydowskich.
 
Do 2011 roku tak można było powiedzieć. Po powstaniu zespołu HEART, w którego powstaniu wzięło udział Państwo Izrael, nie można powiedzieć, że tylko organizacje amerykańskie. Mamy tu cele nie tylko ekonomiczne, ale też polityczne. Wyobraźmy sobie, jakie skutki pociągnęłaby za sobą realizacja żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski. Są szacowane na 60-65 miliardów dolarów. Środowisko, które na terenie Polski dysponowałoby majątkiem tego rzędu, miałoby niewątpliwie dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To środowisko zaczęłoby pełnić rolę szlachty.
 
Jak polskie elity polityczne zachowują się wobec perspektywy tych roszczeń?
 
Tchórzliwie. Izraelski prezydent, kiedy przyjechał do Warszawy jesienią ubiegłego roku na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, w wypowiedzi dla PAP stwierdził, że pamięta o sprawie roszczeń, pamięta o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Należałoby naszych Umiłowanych Przywódców pociągnąć za język. Czy wiedzą, kto komu i jakie obietnice złożył, jakie umowy podpisał? Czy mogą spowodować konsekwencje finansowe lub inne dla polskich obywateli?
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE   "KTO , KOMU"  JEST TAKA:
 
"2011 – Present:

Following general elections in October 2011, and in spite of promises given to President Obama and Prime Minister Netanyahu, the new Polish government under Prime Minister Tusk and incoming Foreign Minister Radek Sikorski abruptly announced that there was no longer any interest in introducing, let alone enacting legislation for the restitution of, or compensation for, confiscated private property."  
 
Tłumaczenie: Po wyborach parlamentarnych w październiku 2011 roku i mimo obietnic złożonych prezydentowi Obamie i premierowi Netanjahu , nowy polski rząd pod kierownictwem premiera Tuska i ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego nagle ogłosił , że nie jest już zainteresowany wprowadzeniem , nie mówiąc już o uchwaleniu ustaw dotyczących restytucji"
 
Jeśli chodzi o  "JAKIE OBIETNICE" chodzi, to można się domyśleć, bo Żydom najbardziej zależało na restytucji w naturze. Dlatego pewnie wymyślono mechanizm "gotówkowy" wsparty sprzedażą, czyli wykupem Lasów Państwowych przez "miliarderów".
 
Po opanowaniu Polski przez Izrael, przy współudziale polskich zdrajców, nowopowstałe "POLIN" pod rządami Izraela miałoby spełniać w Europie dokładnie taką samą rolę jak Izrael spełnia na Bliskim Wschodzie: Budując na naszych ziemiach swoje państwo, miałoby dbać o interesy USA, ... czyli swoje.
 

Prezydent Izraela: There are people who claim that the State of Israel is compensation for the Holocaust. There is no greater mistake than this kind of thinking. The State of Israel is not compensation for the Holocaust. The State of Israel came into existence because it had the right to exist and Poland is the best embodiment of this right.
 
Są ludzie, którzy twierdzą, że państwo Izrael jest rekompensatą za Holocaust. Nie ma większego błędu niż tego rodzaju myślenie.  Państwo Izrael nie jest rekompensatą za HolocaustPaństwo Izrael powstało dlatego, że miałoprawo do istnienia, a Polska jest najlepszym ucieleśnieniem tego prawa.

Warto tu wspomnieć słowa Donalda Tuska "Witajcie w domu!", ... i powiedzieć WYPIERDALAĆ! >> http://wpolityce.pl/polityka/159601-witajcie-w-domu-donald-tusk-przyjal-benjamina-netanjahu-izrael-jest-dla-ue-i-polski-szczegolnie-waznym-cennym-partnerem
 
image