TRZEBA ZADAĆ JAROSŁAWOWI KACZYŃSKIEMU NAJWAŻNIEJSZE CHYBA PYTANIE DOTYCZĄCE POLSKIEJ POLITYKI OKRESU POSMOLEŃSKIEGO

Co, lub jaka wiedza, spowodowała zmianę stanowiska J. Kaczyńskiego odnośnie reprywatyzacji?
 
I nie jest to pytanie oparte tylko na tym, że Jarosław Kaczyński na przełomie 2007 / 2008 roku zmienił stanowisko na temat reprywatyzacji, co myślę w tej notce zostało udowodnione. W 2007 roku PiS kierując swoją ustawę reprywatyzacyjną z ewentualnym obciążeniem Skarbu Państwa kwotą okoł 650 mln dolarów był za reprywatyzacją. W marcu 2008 roku komentując wizytę Tuska w Nowym Jorku Jarosław Kaczyński był już sceptykiem reprywatyzacji.
 
Do tego należy dodać słowa wypowiedziane przez JK na  I-wszej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

 
10.04.2011 / 00:44 sek nagrania / Jarosław Kaczyński:
 
Chciałem podziękować wszystkim, ... ale to co zwróciło moją uwagę, i z czego czerpię ogromną radość, to wielka ilość ludzi młodych. - Dziękuję Wam! Dziękuję młodzieży! Młodemu pokoleniu! - Pamiętajcie, przychodząc tutaj, zabiegacie o pamięć, o sprawiedliwość.
 
Ale przychodząc tutaj, zabiegacie także o swoją przyszłość, przyszłość gospodarzy w wolnym kraju. Gospodarzy w kraju, w którym wszyscy mają równe prawa. Gospodarzy w kraju, którego będziemy mogli być dumni. Gospodarzy w kraju, który nie musi wysyłać swojej młodzieży, i wielu ludzi dojrzałych do marnej pracy w krajach bogatszych niż nasz.
 
Na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej, moim śp. bratem, moją śp. bratową, wielu przyjaciółmi, którzy chcieli, ze wszystkich sił chcieli, także tej zmiany dziś. Zmiany, która ma odnowić nasz kraj, która ma odnowić tą ziemię, ... i musimy ją odnowić wspólnie. Musimy ją odnowić pracą, zdecydowaniem, zaangażowaniem, i przede wszystkim wiarą w prawdę! Wiarą w to, że prawda może zwyciężyć!
 
Ale przychodząc tutaj, zabiegacie także o swoją przyszłość, przyszłość gospodarzy w wolnym kraju
 
image

Fot. wPolityce.pl/TVN24
 
 
Warto odnotować, że rozmowa ambasadora O'Donnel'a z Marcinkiewiczem ( przyszłym PiS-owskim  premierem, który został zwolniony bo, jak mówił Kaczyński  nie realizował należycie programu PiS) odbyła się 10 tygodni po interwencji organizacji żydowskich w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej w Ambasadzie USA w Warszawie (odbytej 04 marca 2005 r.), po której polska (a nie amerykańska) ustawa reprywatyzacyjna, w trybie wydaje się  ekspresowym, została skierowana do komisji polskiego Sejmu w dniu 20 kwietnia 2005.
 
W treści relacji z rozmowy z Marcinkiewiczem słyszymy jakby "postulaty do wykonania" , które powinny się znaleźć w przyszłej ustawie. -  Dokumenty WIKILEAKS z 2005 roku w linku wyżej.
 
TAJNA RELACJA AMBASADORA ASHE Z ROZMOWY Z UDZIAŁEM MARCINKIEWICZA  Źródło:  https://wikileaks.org/plusd/cables/05WARSAW2265_a.html
16.05.2005 / PROPERTY RESTITUTION
 
7. (SBU) O'Donnell emphasized to Marcinkiewicz, whose Sejm committee is now working on legislation that would provide 15 percent cash compensation for nationalized property (Ref B), that the U.S. supports equal and fair treatment of U.S. citizen owners who had their property nationalized. O'Donnell stressed the need for consultations with NGOs that represent U.S. citizen owners, notably the WJRO. He added that the WJRO has been critical of the legislation in the Sejm because it contains no provision for in rem restitution and it believes the 15 percent amount to be too low. He explained that while the U.S. does not support a specific rate of compensation, it is important that this rate be large enough to bring closure to the private property issue.
 
7. (SBU)  O'Donnell podkreślił w rozmowie z Marcinkiewiczem, którego komisja sejmowa pracuje obecnie nad prawodawstwem (reprywatyzacyjnym), które ma zapewnić jedynie wypłacenie jedynie 15% za znacjonalizowane nieruchomości (Ref B), że USA popiera równe i sprawiedliwe traktowanie właścicieli obywateli USA, których nieruchomości zostały znacjonalizowane. O'Donnell podkreślił potrzebę konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które reprezentują obywateli amerykańskich byłych właścicieli nieruchomości, a w szczególności WJRO (Światową Organizacją Restytucji Mienia Żydowskiego) . O'Donnell dodał też, że WJRO jest krytyczna wobec prawodawstwa opracowywanego w Sejmie, ponieważ projekt nie zawiera żadnych postanowień w  odnośnie restytucji w naturze, i uważa że proponowana kwota 15 procent wartości nieruchomości jest zbyt niska. O'Donnell wyjaśnił też, że podczas choć USA nie sugerują konkretnej wysokości stawki odszkodowania, ważne jest, aby wskaźnik ten był na tyle duży, aby mógł doprowadzić do zamknięcia do zamknięcia reprywatyzacji własności prywatnej.