image
 
Jeśli chcemy, "Aby Polska była Polską", .. ten problem powinien być osią zbliżających się wyborów do sejmu i Senatu. /  PiS może wygrać wybory, ale to nie musi oznaczać, że wygrają Polacy. - Polacy wygrają tylko wtedy, gdy "tajemnica publiczna" dotycząca ingerencji USA, i organizacji z Izraelaw "sprawy polskie", przestanie być "tajemnicą publiczną", i stanie się tematem komentowanym w mediach.
 
JEŚLI PiS CHCE BYĆ REPREZENTANTEM INTERESÓW POLAKÓW, MUSI PRZESTAĆ BYĆ STRUSIEM CHOWAJĄCYM GŁOWĘ W PIASEK
OD PRAWDY NIE MA UCIECZKI
 

image
 
Jewish.org.pl:  Zróbmy referendum. Niech Polacy powiedzą, czy godzą się na oddanie majątku spadkobiercom żydowskich właścicieli. Tak Jarosław Kaczyński widzi rozwiązanie sprawy zwrotu majątku potomkom polskich Żydów. 
  
Były premier (Jarosław Kaczyński) sceptycznie ocenia te plany. "Jeśli chodziłoby o odszkodowania, to byłoby to tak: biedni Polacy, a dokładnie potomkowie biednych Polaków, mają zapłacić potomkom bogatych Polaków"
Przypomnijmy - premier Donald Tusk w czasie wizyty w USA obiecał środowiskom żydowskim, że jeszcze w tym roku załatwi kwestię restytucji mienia pożydowskiego ( Mowa o  roku 2008 ).
 
No właśnie. Wygląda na to, że nawet J. Kaczyński nie rozumie, o co w sprawie mienia po-żydowskiego tak naprawdę chodzi. / Pytania w referendum powinny brzmieć   >>>   http://zonacezara.blogspot.ca/2015/06/jow-y-jarosaw-kaczynski-zgosi-pytanie.html 
 
image
 
TAJNA RELACJA AMBASADORA ASHE Z ROZMOWY Z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM  Źródło: https://wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW33_a.html
 
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z J. Kaczyńskim z dnia 12.01.2009
 
12.01.2009 / PRIVATE PROPERTY RESTITUTION
 
7. (C) In response to a question, Kaczynski said he was "certain" that the Sejm would pass legislation on compensation for WWII and Communist-era confiscations. "The law will be adopted. The decision has already been made. It will not be questioned by anyone who has influence in Polish politics. It's only a matter of timing," Kaczynski said. If stock prices drop, the GoP would not be able to generate the necessary funds from privatization of large-scale state-owned enterprises, he explained. Kaczynski wondered aloud whether the 20% compensation envisioned in the current legislation would be considered "a satisfactory response." He noted that as PM he had heard a wide range of positions from concerned Jewish groups. Kaczynski said it would be better to reach agreement with Jewish organizations before passing legislation, but conceded such an approach might take two-to-three years.
 
Tłumaczenie powyższego:
 
7. (C)  W odpowiedzi na pytanie Kaczyński odpowiedział że jest "pewny" że Sejm  przegłosuje ustawę reprywatyzacyjną dotyczącą konfiskat z czasów II Wojny światowej, i ery komunistycznych konfiskat. "Prawo zostanie przyjęte. Decyzja została już podjęta. To nie będzie podważane przez nikogo, kto ma wpływ na polską politykę . To tylko kwestia czasu ". Powiedział Kaczyński. Jeśli jednak ceny aukcji na giełdzie spadną, GoP (partia rządząca / wtedy Platforma ZC) nie będzie w stanie wygenerować wystarczającego przychodu z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (na pokrycie kosztów reprywatyzacji ZC) wyjaśniał (Kaczyński). Kaczyński zastanawiał się głośno, czy odszkodowania w wysokości 20% przewidywane w obecnym prawodastwie będą uważane jako "zadowalająca odpowiedź". (Kaczyński) Zauważył, że jako premier słyszał cały szerg stanowisk zainteresowanych grup żydowskich. Kaczyński powiedział, że byłoby lepiej, aby osiągnąć porozumienie z organizacjami żydowskimi przed uchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej, przyznając jednocześnie, że takie uzgodnienie wymagałoby dwa do trzech lat. ( przypomnijmy był 12.01.2009 roku / wybory do Sejmu odbyły się w 2011 roku)
 
9. (C) More than a year after PiS's defeat in November 2007 early elections, Kaczynski continually polls as one of Poland's least popular and least trusted politicians. Right-wing commentators have called on Kaczynski to step down as party chair, arguing that he has kept PiS from reinventing itself. Late last year, Kaczynski reportedly went into seclusion to draft a new party platform. In his meeting with the Ambassador, Kaczynski conveyed a sense of quiet confidence, particularly on his party's prospects for returning to power. In contrast to his televised fiery condemnation of PM Tusk's economic policy on the floor of the Sejm only hours before, Kaczynski was soft-spoken (so much so that even his interpreter had difficulty hearing him) and reflective. While he was clearly listening, Kaczynski frequently gazed contemplatively into the distance, avoiding direct eye contact. ASHE
 
Tłumaczenie powyższego:

9. (C) Więcej niż rok po przegranej PiS w przedterminowych wyborach z listopada 2007 roku w sondażach Kaczyński pozostaje jednym z najmniej popularnych polityków, z najmniejszym zaufaniem. Prawicowi komentatorzy wzywają Kaczyńskiego do ustąpienia ze stanowiska szefa partii, uważając że to właśnie on powstrzymuje partię przed jej przedefiniowaniem i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Pod koniec ubiegłego roku Kaczyński "udał się w odosobnienie" w celu opracowania nowej strategii partii, od Kaczyńskiego czuć było swego rodzaju pewność siebie, szczególnie jeśli chodzi o perspektywę powrotu jego partii do władzy. W przeciwieństwie do swojego ostrego potępienia w telewizji polityki gospodarczej premiera Tuska w Sejmie kilka godzin wcześniej , Kaczyński mówił bardzo cicho ( tak bardzo, że nawet jego tłumacz miał trudności z usłyszeniem go ) i refleksyjne . Choć wyraźnie słuchał, Kaczyński często spoglądał w zamyśleniu w dal , unikając bezpośredniego kontaktu z oczami.ASHE

WYJAŚNIENIE DO PUNKTU >>>  7. (C)  "W odpowiedzi na pytanie"  <<<  Ważne byłoby wiedzieć, jakie pytanie ambasador USA Ashe zadał Kaczyńskiemu, bo zapewnie podobne zadał dwa tygodnie później Bronisławowi Komorowskiemu.  Jakie ono było możemy się domyślać, w szczególości, że mamy do dyspozycji "rządania" strony amerykańskiej, odnoszące się reprywatyzacji mienia pożydowskiego przekazane w rozmowie ambasadora O'Donella z Marcinkiewiczem z 2005 roku, przyszłym premierem z ramienia PiS, któtego Kaczyński zwolnił . >>   04.03.2005  https://wikileaks.org/plusd/cables/05WARSAW2265_a.html
 
Najciekawsze jest jednak to, że tak się złożyło, że trochę ponad rok po rozmowie Kaczyńskiego i Komorowskiego wambasadzie USA z ambasadorem Ashe w sprawie reprywatyzacji mienia pożydowskiego, w wyniku Katastrofy Smoleńskiej, w której o mały włos mógł też zginąć sam Jarosław Kaczyński, obaj panowie (BK / JK) wystartowali przeciwko sobie w też przedterminowych wyborach prezydenckich. - Przypomnijmy, PiS też przegrał przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu. / Można się więc zastanawiać, ćzy te trzy rzeczy mają ze sobą związek, tym bardziej, że wydaje się, że wraz z władzą PO perspektywy zainteresowanych organizacji żydowskich uzyskały niezaprzeczalnych "mecenasów" w osobach prezydenta i premiera, gdy w tym samym czasie Jarosław Kaczyński stał się jakby przeciwnikiem "sprawy żydowskiej", bo kto uwierzyłby w to, że Polacy w referendum, za którym optował w 2008 roku Jarosław Kaczyński, zgodzili by się na danie Żydom kilkudziesięciu miliardów dolarów.
 
*** Powyższa tajna notatka sporządzona została 12.01.2009 roku.
 
Warto dodać i wiedzieć:   Wcześniej, czyli 18.10.2008 roku, oraz później czyli 23.01.2009 roku ambasador USA Ashe odbył dwie rozmowy na ten sam temat, czyli na temat restytucji mienia obywateli polskich pochodzenia żydwskiego, z Bronisławek Komorowskim.
 
W pierwszej z rozmów ówczesny marszałek polskiego Sejmu Bronisław Komorowski miał zadeklarować, że jest za wypłatą wyższej stawki odszkodowań, za przejęte przez Polskę mienie pożydowskie, podkreślając jednocześnie, że w chwili obecnej istnieje droga prawna do ubiegania się o takie odszkodowania, i że chodzi o uchwalenie całkowicie nowej ustawy reprywatyzacyjnej. Można się domyślać, że chodziło o to, aby ta całkiem nowa ustawa przyznawała bezpodstawnie prawo spadkowe izraelskiej organizacji World Jewish Restitution Organization, w ten sam sposób, jak organizacja ta uzyskało prawo do komunalnego mienia pożydowskiego w Polsce.
 
W drugiej rozmowie donosił ambasadorowi, że Tusk zamierza sfinansować należności z przewidywanych roszczeń z tytułu reprywatyzacji ze sprzedaży nieruchomości i lasów państwowych.
Z dokumentów WIKILEAKS wynika też, że Sejm usiłował dokonać uchwalenia wcześniej ustaw reprywatyzacyjnych, zarówno rządów SLD, jak i PiS. Uchwalona przez rząd SLD ustawa reprywatyzacyjna została zawetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego i nie weszła w życie.  Ustawa którą usiłowało uchwalić PiS, miała dotyczyć 15% wartości przejętych nieruchomości, co jak można dowiedzieć się z dokumentów WIKILEAKS, jak przewidywał PiS miało "opiewać" na kwotę ponad US 600 mln dolarów ewentualnych roszczeń.
 
Z dokumentów WIKILEAKS wynika też, że szacunkowa wartość oczekiwanych roszczeń, jak miał wyszacować rząd Izraela, mógł wynosić ponad 37 miliardów dolarów. Mówiło się też o 65 miliardach dolarów, czyli 50 - 100 razy więcej, niż na tą operację chciał wydać PiS.
 
Róznica w szacunkach mogła wynikać z tego, że PiS myślał o wypłacie odszkodowań za mienie pożydowskie nielegalnie przejęte przez Państwo Polskie, a organizacje żydowskie chciały uzyskać odszkodowanie za wszystkie nieruchomości pożydowskie, w tym za mienie obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, które to mienie przeszło na własność Skarbu Państwa zgodnie z prawem, i za które bez uchwalenia nowej ustawy reprywatyzacyjno-spadkowej odzskodowanie nikomu się nie należało.  -  PRAWDOPODOBNIE TO BYŁO POWODEM ZMIANY STANOWISKA PiS W SPRAWIE REPRYWATYZACJI  z popierającego ustawę reprywatyzacyjną, na rozwiązanie referendalne.

I TUTAJ TRZEBA ZADAĆ JAROSŁAWOWI KACZYŃSKIEMU NAJWAŻNIEJSZE CHYBA PYTANIE DOTYCZĄCE POLSKIEJ POLITYKI OKRESU POSMOLEŃSKIEGO

Co, lub jaka wiedza, spowodowała zmianę stanowiska J. Kaczyńskiego odnośnie reprywatyzacji?
 
I nie jest to pytanie oparte tylko na tym, że Jarosław Kaczyński na przełomie 2007 / 2008 roku zmienił stanowisko na temat reprywatyzacji, co myślę w tej notce zostało udowodnione. W 2007 roku PiS kierując swoją ustawę reprywatyzacyjną z ewentualnym obciążeniem Skarbu Państwa kwotą okoł 650 mln dolarów był za reprywatyzacją. W marcu 2008 roku komentując wizytę Tuska w Nowym Jorku Jarosław Kaczyński był już sceptykiem reprywatyzacji.

Do tego należy dodać słowa wypowiedziane przez JK na  I-wszej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej:
 
10.04.2011 / 00:44 sek nagrania / Jarosław Kaczyński:
 
Chciałem podziękować wszystkim, ... ale to co zwróciło moją uwagę, i z czego czerpię ogromną radość, to wielka ilość ludzi młodych. - Dziękuję Wam! Dziękuję młodzieży! Młodemu pokoleniu! - Pamiętajcie, przychodząc tutaj, zabiegacie o pamięć, o sprawiedliwość.
 
Ale przychodząc tutaj, zabiegacie także o swoją przyszłość, przyszłość gospodarzy w wolnym kraju. Gospodarzy w kraju, w którym wszyscy mają równe prawa. Gospodarzy w kraju, którego będziemy mogli być dumni. Gospodarzy w kraju, który nie musi wysyłać swojej młodzieży, i wielu ludzi dojrzałych do marnej pracy w krajach bogatszych niż nasz.
 
Na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej, moim śp. bratem, moją śp. bratową, wielu przyjaciółmi, którzy chcieli, ze wszystkich sił chcieli, także tej zmiany dziś. Zmiany, która ma odnowić nasz kraj, która ma odnowić tą ziemię, ... i musimy ją odnowić wspólnie. Musimy ją odnowić pracą, zdecydowaniem, zaangażowaniem, i przede wszystkim wiarą w prawdę! Wiarą w to, że prawda może zwyciężyć!
 
Ale przychodząc tutaj, zabiegacie także o swoją przyszłość, przyszłość gospodarzy w wolnym kraju
 

 
Te słowa Jarosława Kaczyńskiego nurtowały mnie od dawna. Co one znaczą, i jaki mają związek z Katastrofą Smoleńską? / Trudno się tego związku doszukać. Dlatego myślę, że trzeba pamiętać to, że Jarosław Kaczyński z racji zajmowanych stanowisk i kontaktów ma wiedżę, o której "my żuczki" nie mamy pojęcia.  
 
Wiadomo, z czym wiąże się słowo "GOSPODARZ", słowo to wiąże się bardziej z ziemią, niż z "wypadkiem lotniczym", chyba że ten "wypadek lotniczy" też miał związek z ziemią. Jeśli ma to jaki.   -    Być może  to mogłaby nam wyjaśnić polityka wobec naszego kraju przez USA, którą ujawniają nam WIKILEAK i depesze ambasady USA o rozmowach z naszymi politykami? - Szczególnie te, z rozmowy ambasadora O'Donell'a z Marcinkiewiczem.
 
Fot. wPolityce.pl/TVN24
 
TAJNA RELACJA AMBASADORA ASHE Z ROZMOWY Z UDZIAŁEM MARCINKIEWICZA  Źródło:  https://wikileaks.org/plusd/cables/05WARSAW2265_a.html
 
04.03.2005 / PROPERTY RESTITUTION
 
7. (SBU) O'Donnell emphasized to Marcinkiewicz, whose Sejm committee is now working on legislation that would provide 15 percent cash compensation for nationalized property (Ref B), that the U.S. supports equal and fair treatment of U.S. citizen owners who had their property nationalized. O'Donnell stressed the need for consultations with NGOs that represent U.S. citizen owners, notably the WJRO. He added that the WJRO has been critical of the legislation in the Sejm because it contains no provision for in rem restitution and it believes the 15 percent amount to be too low. He explained that while the U.S. does not support a specific rate of compensation, it is important that this rate be large enough to bring closure to the private property issue.
 
8. (SBU) Marcinkiewicz responded that he had met with the WJRO in the past and was open to further consultations with them. He emphasized, however, that the WJRO and other U.S. NGOs should also present their concerns to the Democratic Left Alliance (SLD), which remained the largest Sejm parliamentary club and could play a key role in supporting the changes the WRJO wants (especially in rem restitution). Marcinkiewicz informed that his committee had just completed forming a sub-committee, chaired by Law and Justice (PiS) MP Marek Suski, that would work on the private property bill and a bill providing compensation to "Easterners" (i.e. Polish citizens who lost property when Poland's eastern border was moved west at the end of World War II). He expected the sub-committee to finish its work by mid-June, after which the Sejm would vote on the modified bills and they would be sent for Senate approval. Barring a rejection by the Sejm or floor amendments, Marcinkiewicz predicted that the final Sejm vote would take place in August, which would allow President Kwasniewski to sign the bill into law before September/October parliamentary elections. Marcinkiewicz predicted that some of the modifications being considered in the bill, such as the possibility of limited in rem restitution, could generate significant controversy in the Sejm.
 
9. (C) O'Donnell expressed satisfaction that limited in rem would be considered, as this is the top issue for the WJRO. He added that consideration of a higher rate of compensation would also be good news. He further informed that, according to State Department records, the 1960 compensation agreement between the U.S. and Poland provided compensation at a rate of approximately 30 percent for U.S. citizens who had been owners at the time of nationalization. O'Donnell emphasized that this was a point of information, not a U.S. suggestion as to what the rate should be in the Polish law. Marcinkiewicz responded that while he could not make firm promises, his committee was examining closely the Finance Ministry's estimates on resources for compensation and expected "that as usual Finance took a pessimistic view," which would allow the Sejm to consider a rate above 15 percent.
 
image
 
TAJNA RELACJA AMBASADORA ASHE Z ROZMOWY Z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM  Źródło:  https://wikileaks.org/plusd/cables/07WARSAW498_a.html 
 
1. (SBU) SUMMARY The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (the Conference) held its annual meeting in Warsaw from February 26-28 / 2007
 
4. (SBU)   Sejm Speaker Jurek stated his desire to steer legislation to completion this year and that he too believes that restitution is a matter of morality and justice. He repeated this in a press release following the meeting. He emphasized the GOP's position that 15% restitution is the practical budgetary limit. Ministry of Treasury Director Skuprownik noted that the GOP has already set aside 2 Billion zloty (over $625 million) to fund eventual claims. The latest amendment to the existing bill will be made public on Monday, March 5, and then debated in the Inter-Ministerial Committee.
 
5. (SBU)   PM Kaczynski, who spent an hour with the group, remarked that this was Poland's twelfth attempt at passing restitution legislation, and said he would do all he could to get the law passed in 2007. He publicly reiterated this in a press release shortly after the meeting. He also reinforced that 15% is the maximum possible. Ambassador urged the PM to do what he could to expedite passage of a law and urged that any claim mechanism be streamlined.
 
TŁUMACZENIE NOTATKI W TOKU
 
Ciąg dalszy w notce "Dokumenty WIKILEAKS dotyczące zdrady interesów Polski, restytucji i lasów, oraz nacisków obcych państw (USA / Izrael ), i organizacji zagranicznych (WJRO) na prace i stanowienie prawa przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005 -  2010 + " >>>   http://zonacezara.blogspot.ca/2015/07/dokumenty-wikileaks-2005-2010-z.html