Od liczenia osób wrzucających karty do urny,są mężowie zaufania...  Ale i tak są wypraszani z lokalu wyborczego po godzinie 21 :-) WAKIZASHI16:49
 
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Punkt 60 >>> JEŚLI TREŚĆ UWAG MĘŻÓW ZAUFANIA, ALBO CZŁONKÓW KOMISJI NIE MIEŚCI SIĘ NA FORMULARZU (PROTOKOŁU) , NALEŻY DOŁĄCZYĆ JĄ DO PROTOKOŁU ZAZNACZAJĄC TO W ODPOWIEDNIM PUNKCIE PROTOKOŁU
 
To oznacza, że mężowie zaufania nie tylko mają być prawo być w lokalu wyborczym cały czas w trakcie liczenia głosów, ale też w czasie sporządzania  samegoprotokołu. Protokół robi się po policzeniu głosów.  - DO TEGO CZASU MĄŻ ZAUFANIA PRACUJE!
 
-  JAKIM WIĘC PRAWEM SIĘ ICH WYPRASZA?