niedziela, 10 maja 2015

WAŻNE! Jest zgoda PKW ...

WAŻNE! Jest zgoda PKW na kopiowanie przez mężów zaufania roboczych protokołów


Kilka dni temu Państwowa Komisja Wyborcza rozesłała do przewodniczących Okręgowych Komisji Wyborczych informację o możliwości kopiowania przez mężów zaufania i członków komisji roboczych protokołów. - Dzięki temu będzie można zweryfikować wyniki wyborów podane przez PKW - tłumaczy dr Jerzy Targalski z Ruchu Kontroli Wyborów.

"Gazeta Polska" informowała o przestrogach Ruchu Kontroli Wyborów, który informował, że z całego kraju dochodzą spływają informacje o tym, że członkom komisji bezprawnie zabrania się wykonywania kopii protokołu roboczego (kopię taką można wykonać przed wyjściem przewodniczącego komisji z protokołem roboczym do komputera, czyli przed powstaniem wydruku będącego ostateczną wersją protokołu). Tymczasem - jak podkreśla RKW – taki zakaz jest sprzeczny z prawem i wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

Po nagłośnieniu problemu PKW wycofało się ze swoich zaleceń i rozesłała do szefów Okręgowych Komisji Wyborczych informację, że jednak "protokoły robocze" będzie mogły być kopiowane. Przez mężów zaufania i członków komisji.

To bardzo ważna wiadomość, bo dotychczas PKW chciała, aby komisje wysyłały im protokoły i tam były zliczane oficjalne wyniki, które komisje mogłyby podawać i wywieszać protokoły, po otrzymaniu zwrotnej informacji z Warszawy.

- Teraz będzie można zweryfikować wyniki podawane przez PKW a zawarte w protokołach. I unikniemy podobnego scenariusza jak w 1947 roku, gdy wyniki wyborów w Polsce były ustalane w Moskwie - tłumaczy portalowi niezalezna.pl dr Jerzy Targalski z Ruchu Kontroli Wyborów.


PISMO PKW ROZESŁANE DO OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
Należy żądać kopi protokołu z potwierdzeniem "Za zgodność z oryginałem"
WAŻNE! Jest zgoda PKW ...
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz