wtorek, 12 maja 2015

Zmiana na gwałt: Wyborczy org*zm i "PO-Budliwy Bull"

o

Zmiana na gwałt: Winny hybki Komorowski

Prezydencki projekt zmian w Konstytucji ws. JOW-ów wpłynął już do Sejmu i od razu został skierowany do Biura Legislacyjnego.
 

To prosty projekt – zmienia tylko jedno słowo – z „proporcjonalne” na „bezpośrednie”. Nowy zapis brzmi: Wybory do Sejmu są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Zapisano także 3-miesięczne vacatio legis.

 
W uzasadnieniu napisano:
 

Możliwe jest, w przypadku przyjęcia proponowanej regulacji, wprowadzenie systemu większościowego, mieszanego, bądź opartego na zasadzie proporcjonalności w zmienionej formie. Decyzja w sprawie kształtu ordynacji należeć będzie do ustawodawcy.

 
Czyli "JAK WYGRAMY-MY" to się zobaczy, całkiem jak ze zmianą Konstytucji w/s lasów.

 
JOW-y to IN VITRO, ... i termometr w du*ie.
 
... temperaturę zmierzy, natury jednak nie zastąpi, i "bulu w du*pie" nie uśmierzy. - Lepiej zatem oddzielnie temperaturę, i hemoroidy w du*ie leczyć.
 
Każda firma płaci swoim szefom szmal gruby, aż tu nagle przychodzi Kuku, z jednym czy drugim, i mówi że zamiast Polska swoim szefom płacić,  wybory w Polsce i szefów opłacał będzie jakiś ICHNY miliarder, lub Niemiec, czy Ruski.
 
Panowie ""je*nijcie się w głowę", zanim przyjdzie Głupota, i w twarz się wam zaśmieje drwiąc z Waszej ślepoty.
 
Finansowanie partii to temat ten sam, trochę jednak drugi. Skoro partia kontrakt bierze na zarządzania usługę to usługa jest taka sama bez względu na firmę. Tak mi się wydaje, i w to wierzę, że bez względu na firmę i partię, duża czy mała, jeden i taki sam powinien być koszt, i takie same przywileje.
 
Jak partia głupia do roboty weźmie stu chłopa i kasę roztrwoni. Jak partia mądra sama zrobi, i kasę dla siebie wszystką zabierze. Zanim więc partia władzę dostanie powinna powiedzieć nie co da, bo nie ma, tylko ile za to weźmie, co za to zrobi, i ile nam na tą "inwestycję", i z czego zabierze.  - LASY SĄ WAŻNE - RESZTA TO GŁUPOTA. / ZC 11.05.15
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz