niedziela, 31 maja 2015

Lasy, by zapłacić za mienie pożydowskie / Ziemia dla biznesmenów!

Polacy muszą zdecydowanie reagować.
 
LINKUJ >>> PO LASACH, KOLEJNY ZAMACH NA POLSKĄ WŁASNOŚĆ

Pod pretekstem promocji turystyki, Platforma chce wyprzedać ZIEMIĘ zagranicznym biznesmenom? Polacy muszą zdecydowanie reagować. To polska raja stanu  >>  http://zonacezara.blogspot.ca/2015/05/lasy-by-zapacic-za-mienie-pozydowskie.html
 
Fot. sxc.hu

31.05.2015 / wPolityce.pl: Platforma Obywatelska majstruje przy kolejnych ustawach, by zdążyć ze zmianą prawa przed końcem prezydentury Bronisława Komorowskiego. Mimo, że do tej pory nie raczyła się zająć obywatelskim projektem ochrony polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców, ruszyła z kolejnym ukrytym zamachem na polską własność.
 
Ustawa z 8 kwietnia 2015 roku „o zmianie niektórych ustaw związanych z likwidacją barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce” wygląda niewinnie i zachęcająco. Jej promotorzy mówią o rozwoju infrastruktury i promocji polskiej turystyki. W rzeczywistości – jak alarmują eksperci - stwarza pole do wywłaszczania Polaków na rzecz lobby biznesowego w obszarze sportu, turystyki i rekreacji. Wprowadza ona kategorię „służebności publicznej” i „prawo szlaku”. Wprowadza między innymi następujące zapisy:
Art. 3055 §1 Nieruchomość można obciążyć na rzecz gminy prawem, którego treść polega na możliwości ustanowienia na nieruchomości obciążonej powszechnie dostępnych szlaków turystycznych, biegowych, rowerowych, konnych, wodnych, tras narciarskich - biegowych i zjazdowych, ścian wspinaczkowych, punktów widokowych oraz wszelkich innych prawem dopuszczalnych szlaków służących kulturze fizycznej społeczeństwa /prawo szlaku/.  
W ramach ustanawiania szlaku gmina uprawniona jest do budowy na nieruchomości obciążonej koniecznej infrastruktury szlaku. 
§2. Ustanowienie prawa szlaku dopuszczalne jest wyłącznie ze względu na szczególne walory krajobrazowe, przyrodnicze, lokalizacji i ukształtowania terenu lub tradycji korzystania z danego terenu.
Art. 3056 §1. Do ustanowienia prawa szlaku dochodzi na podstawie umowy pomiędzy właścicielem a gminą zawartej w formie aktu notarialnego. W braku zgody właściciela na zawarcie umowy o ustanowieniu służebności prawa szlaku, gmina może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela, którego wysokość ustala Sąd.
§2. Jeżeli ustanowienie prawa szlaku uniemożliwia właścicielowi dalsze dotychczasowe korzystanie z przedmiotowej nieruchomości, może on żądać aby gmina nabyła od niego w drodze umowy własność opisanej nieruchomości.
Twórcy akcji „Nie Rzucim ziemi”, po dokonaniu szczegółowej analizy projektu i ekspertyz prawnych, alarmują, że planowane rozwiązania dają możliwość całkowitej ingerencji w prywatną własność.
Do takiego stopnia, że bez zgody właściciela na jego terenie jakiś biznesmen będzie mógł postawić hotel (oczywiście w imię dobra wspólnego…) Takim najlepiej obrazującym przykładem będzie kolej na Kasprowym Wierchu. Po uchwaleniu tej ustawy spółka luksemburska przejmie na wieczność (zapis w księgach wieczystych) we władanie 60 hektarów w kotle Gąsienicowym i Goryczkowym!!!! Do tego celu został opracowany Resort Kurortu Tatrzańskiego, który wytyczył miejsca w których ta ustawa będzie działała z automatu
— alarmuje Wojciech Jachymiak, twórca kampanii „Nie rzucim Ziemi”. >>> Akcja promująca nowe, szkodliwe dla Polski rozwiązania rusza na Podhalu już w przyszłym tygodniu, a jej inicjatorem jest poseł PO Ireneusz Raś, będący głównym motorem tej ustawy. Zmiany prawne forsowane są w tak zawoalowany sposób, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z jej konsekwencji.
 
Wszyscy przecież jesteśmy zainteresowani zwiększeniem atrakcyjności turystycznej naszego kraju i jego promocji za granicą. Dochody z turystyki w kraju o tak potężnym potencjale, mogą znacząco podreperować nasz budżet. Właśnie dlatego rozwiązania prawne powinny w sposób absolutny zabezpieczać nasze interesy. Na wszelkie próby wprowadzenia kruczków prawnych mogących służyć przede wszystkim obcemu kapitałowi, Polacy muszą zdecydowanie reagować.  >>> http://wpolityce.pl/polityka/254437-ujawniamy-kolejny-zamach-na-polska-wlasnosc-pod-pretekstem-promocji-turystyki-platforma-chce-wyprzedac-ziemie-biznesmenom-petycja
 
Wcześniej wPolityce.pl pisała o próbie sprzedaży lasów
 
Fot. wPolityce.pl
Polskie lasy miały pójść pod młotek. Prezydent Komorowski obiecał Amerykanom, że za uzyskane w ten sposób pieniądze wypłaci Żydom odszkodowania za utracone w naszym kraju mienie. Dlaczego ta informacja ukrywana jest przed Polakami?
tajny plan sprzedaży polskich lasów ujawnia na podstawie opublikowanej przez portal WikiLeaks notatki ambasadora USA w Polsce, Marzena Nykiel. >>> http://wpolityce.pl/polityka/230250-wsieci-komorowski-i-rzad-tuska-chcieli-sprzedac-polskie-lasy-by-zaplacic-za-mienie-pozydowskie-dlaczego-komorowski-ucieka-od-wyjasnienZdjęcie numer 1 w galerii - Wikileaks. Gowin w 2007: Tusk musi odejść, jeśli PO przegra wybory [ZDJĘCIA]

 LASY i TAJNY SONDAŻ "FAKTÓW" TVN": PAN KOMOROWSKI NIGDY NIE MIAŁ POPARCIA? >>> http://zonacezara.blogspot.ca/2015/05/pan-komorowski-nigdy-nie-mia-poparcia.html


<>

Viewing cable 05WARSAW1225, FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS

 
Reference IDCreatedClassificationOrigin
05WARSAW12252005-03-04 14:09CONFIDENTIALEmbassy Warsaw
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)


1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.

ŁUMACZENIE

1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Panstwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rzadzacej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjetej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwosc rekompensat finansowych, w wysokosci 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich./

Dwa kolejne dokumenty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
Źródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1250_a.html
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008
Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.
8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania. 
Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.
Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.
MamPrawoWiedzieć.pl
AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Żródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html
Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009
Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów. 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz