sobota, 9 maja 2015

Fałszerzom wyborczym Trybunał Wojenny i Norymberga!

 
Zgodnie z "przeciekiem Stefana Niesiołowskiego”, z godz. 23:00,wyścig w Wyborach Prezydenta 2010 wygrywał Jarosław Kaczyński, z wynikiem 54,46% i przewagą (+8,92%). Wynik Komorowskiego to 45,54% (strata - 8.92%). - Tak wynika z prostego wyliczenia matematycznego.
 
Różnica pomiędzy kandydatami z wyniku cząstkowego PKW z godz. 22 : 50 ( z 51,50 % obwodów ) = ( - 0.82 ) na niekorzyśc Komorowskiego, a o 23:00, czyli z tej samej godziny, zgodnie z "przeciekiem Stefana Niesiołowskiego" / nagranie wyżej / Jarosław Kaczyński wygrywał z wynikiem 54,46%.

Można więc obliczyć, że Obecny prezydent Bronisław Komorowski miał o 23:00 45,54% głosów i przegrywał z kandydatem PiS, Jarosławem Kaczyńskim różnicą ( - 8,92% ). Czy nie powinna powstać komisja śledczszczeblua w tej sprawie? - Mamy tutaj widoczne, jak na dłoni, oszustwo wyborcze na najwyższym szczeblu polskiej administracji wyborczej.

Biorąc pod uwagę różnicę z tej samej godziny, z PKW Komorowski ( - 0 , 82 %) < i różnicę z "przecieku" > Kaczyński ( + 8 , 92 % ) ,wynik Komorowskiego "podrasowano niewiele" , tylko o marne 9, 74 %


"Historia Lasów Państwowych. Historia zdrady sprawy polskiej"
 
 
Ustawa Kodeks karny, Rozdział XXXI
 
 
Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 
Art. 248. Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:
 
1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,
 
2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
 
3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,
 
4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
 
5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,
 
6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum, – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Art. 249. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:
 
1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
 
2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
 
3) głosowaniu lub obliczaniu głosów,
 
4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Art. 250.
Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Art. 250a.
 
§ 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.
 
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia.
 
Art. 251. Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
Prosimy - podajcie Państwo dalej. Niech każdy wie jakie konsekwencje może mieć fałszowanie wyborów i inne tego typu przestępstwa.

Fot. Maciej Pawlicki
Fot. Maciej Pawlicki

wPolityce.pl: PKW nie zakazuje podpisywania/parafowania wszystkich stron, nie zaleca wprost, by członkowie komisji nie podpisywali i nie parafowali stron protokołów, na których zamieszczone będą wyniki, ale z powyższych zapisów (różnica między pkt. 70 i 71, mowa o parafowaniu wyłącznie przy protokołach sporządzonych ręcznie) istotnie wysnuć można wniosek, że podpisywanie / parafowanie wszystkich stron protokołów wydrukowanych z komputera jest zbędne.  >>>  http://wpolityce.pl/polityka/243894-czy-pkw-zaleca-by-czlonkowie-komisji-nie-podpisywali-stron-protokolow-na-ktorych-spisane-beda-wyniki-wyborow
 
 

 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz